Můžete zablokovat až 200 čísel, avšak musí jít o externí čísla.

Když zadáváte číslo do seznamu blokovaných čísel, použijte úplný kód země a směrové číslo oblasti.

Pokud váš správce nastavil váš profil s více linkami, nemůžete blokovat hovory, které přicházejí na linku sdílenou s ostatními kolegy.

1

Přejít do volání a klikněte pravým tlačítkem myši na číslo v seznamu.

2

Chcete-li zablokovat hovory z tohoto čísla, vyberte možnost Blokovat.

Chcete-li číslo odblokovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Odblokovat.

Všechna blokovaná čísla můžete spravovat v nabídce Nastavení > Volání > Seznam blokování.

1

Klepněte na Volání klepněte navedle čísla v seznamu.

2

Klepněte na volbu Blokovat číslo.

Chcete-li číslo odblokovat, klepněte na volbu Odblokovat číslo.

Všechna blokovaná čísla můžete spravovat v nabídce Nastavení > Volání > Seznam blokování.

1

Klepněte na Volání klepněte navedle čísla v seznamu.

2

Poklepánía vyberte možnost Číslo bloku.

Chcete-li číslo odblokovat, klepněte na volbu Odblokovat číslo.

Všechna blokovaná čísla můžete spravovat v nabídce Nastavení > Volání > Blokovaná čísla.