Zjistěte, co je součástí protokolu auditu konfigurace webu Cisco Webex

Správci webu Webex mohou sledovat všechny změny provedené v možnostech webu v aplikaci Webex Site Administration nebo Webex Control Hub. Přečtěte si, která průsaky se zobrazují v sestavě protokolu auditu konfigurace webu.

Výstup sestavy protokolu auditu konfigurace lokality se liší v závislosti na konfiguraci webu. Následující nastavení jsou obvykle zahrnuta do exportu CSV změn do:

 • Stránka Konfigurace > běžného nastavení webu > možnosti správy webu Webex.

 • Společná nastavení > stránka Možnosti webu v centru Webex Control Hub.

Další informace o protokolu auditu konfigurace lokality naleznete v postupech pro správu webu nebo control hub.

Sekce Nastavení správy účtu

 • Povolit registraci hostitelů k účtu

 • Schválit žádosti hostitelů z těchto e-mailových domén

 • Odmítnout žádosti hostitele z těchto e-mailových domén

 • Automaticky schvalovat nebo odmítat žádosti o účet hostitele

 • Odeslat e-mailové oznámení o kontrole hostitelů všem správcům stránek

 • Odeslat e-mailové oznámení o kontrole hostitelů

 • Povolit registraci účastníků k účtu

 • Schválit žádosti účastníků z těchto e-mailových domén

 • Odmítnout žádosti účastníků z těchto e-mailových domén

 • Automaticky schvalovat nebo odmítat žádosti o účet účastníka

 • Odeslat e-mailové oznámení o kontrole účastníků všem správcům stránek

 • Odeslat e-mail s oznámením o kontrole účastníků

 • Požadovat registraci účtu

 • Adresa 1

 • Adresa 2

 • Město

 • Země/oblast

 • E-mail

 • Alternativní telefon 1

 • Křestní jméno

 • Příjmení

 • Telefon do kanceláře

 • Heslo

 • Stát/provincie

 • Časové pásmo

 • Uživatelské jméno

 • PSČ

Oddíl Nastavení žádosti o službu

 • Povolit uživatelům žádat o další služby

 • Správce webu ručně schválí žádosti o službu

 • Schvalovat žádosti z těchto e-mailových domén

 • Odmítnout žádosti, které nejsou z těchto e-mailových domén

 • Vybraní správci webu

 • Všichni správci webu

Sekce Možnosti webu

 • Zobrazit proužkovou reklamu v Mojí aplikaci Webex

 • Zobrazení avatarů uživatelů v klientovi schůzky (Schůzky Webex)

 • Ve výchozím nastavení zobrazit tuto službu všem uživatelům

 • Výchozí stránka Mojí aplikace Webex

 • Počet záznamů na stránku

 • Zobrazit u časových pásem v e-mailech a na webových stránkách posun oproti času GMT

 • Upozornit správce webu, pokud úložiště překročí dané procento celkového přiděleného prostoru

 • Odeslat oznámení e-mailem

 • Zobrazení varovné zprávy v centru Správa/řízení webu

 • Limit osobního úložiště záznamů

 • Moje služba Webex Standard

 • Moje služba Webex Pro

 • Upozornit správce webu, pokud využití úložiště souborů překročí dané procento celkové kapacity

 • Časové pásmo

 • Šifrování všech síťových klientů

 • Samostatný klient

 • Způsob stažení primárního klienta

 • Režim True Color

 • Obchodní značka

 • {0} Šablona karty Informace o číslech

 • Zobrazení formuláře zpětné vazby po schůzce(Události Webex a školení Webex)

 • iCalendar (Zobrazit přidat do mého kalendáře pro události Webex, schůzky Webex a školení Webex)

 • Odeslat e-mail hostitelům, když v průběhu importu účtů byly automaticky vytvořeny účty PCN

 • Maximální video bandwith

 • Zapnutí vysoce kvalitního videa (360p) (schůzky Webex, události Webex, Školení Webex a podpora Webex)

 • Aktivní poloha videa reproduktoru ve stažených přehráváních nahrávání MP4 a mobilního MP4 (pouze Webex Meetings)

 • Povolit ověřování rozhraní CLI telekonference

 • Hostitel a účastník musí mít PIN (PIN poskytuje sekundární úroveň ověřování uživatelů při volání na schůzku)

 • Přiřazení výchozích čísel pro volání (až 2)(pouze schůzky Webex a školení Webex)

 • Povolit hostitelům nastavit výchozí čísla pro volání(pouze webex schůzky a školení Webex)

 • Zobrazení schůzek ve skutečném počátečním čase, nikoli v naplánovaném čase (Schůzky Webex)

 • Integrace přítomnosti

 • Povolit zasílání textových zpráv (SMS)

 • Povolit funkce sítě Medianet

 • Povolit rámec metadat

 • Povolit sledování výkonu

 • Povolit interní telekonference se zpětným voláním

 • Štítek možnosti interního zpětného volání

 • Omezení bezplatných hovorů

 • Zobrazit zákazníkům omezení vytáčení bezplatných čísel

 • Poskytněte informace o omezení bezplatného vytáčení pomocí

 • Adresa URL s informacemi o omezeních pro bezplatné volání

 • Povolit sdílení obsahu s externími integracemi

 • Dropbox

 • Box

 • Disk Google

 • IBM Cloud

 • Sdílení obsahu – automatické vymazání souborů po každé schůzce

 • Povolit osobní místnost (pokud je tato možnost povolena, mohou ji správci webu zapnout nebo vypnout pro jednotlivé uživatele)

 • Povolit hostiteli zahajovat schůzky v osobní místnosti z telefonu

 • Použijte osobní místnost hostitele jako domovskou stránku (tato možnost přepíše nastavení "Zobrazit tuto službu všem uživatelům" nastavení)

 • Generovat ID osobní místnosti pro nové uživatele pomocí

 • Délka kódu PIN hostitele

 • Povolit hostitelům měnit adresu URL osobní místnosti

 • Povolit hostitelům nahrávat obrázky na zeď osobní místnosti

 • Přihlášení účastníci mohou vstoupit do odemknuté místnosti, avšak neověření účastníci musí počkat v předsálí, dokud je hostitel ručně nepovolí

 • Výjimka: Povolit neověřeným účastníkům vstoupit do odemčené místnosti

 • Výjimka: Počet týdnů, kdy mohou neověření účastníci vstoupit do odemčené místnosti, pokud se přihlásili

 • Nikdo nemůže vstoupit do místnosti nebo předsálí, aniž by se přihlásil.

 • Zobrazit test CAPTCHA, když účastníci vstoupí do soukromé místnosti hostitele

 • Povolit účastníkům upozornit hostitele, že čekají v předsálí osobní místnosti

 • Automaticky uzamknout osobní místnosti

 • Počet minut po zahájení schůzky, dokud nebudou osobní místnosti automaticky uzamčeny pro všechny uživatele, kteří nedefinovali nastavení automatického zámku

 • Nedovolte hostitelům měnit nastavení automatického zámku

 • Povolit interoperabilitu Teams

 • Chat (Pouze schůzky Webex a události Webex)

 • Poznámky(pouze webexské schůzky)

 • Povolit tisk/ukládání ve sdílení dokumentů (schůzky Webex, Události Webexu a Školení Webexu)

 • Povolit sdílení multimédií (schůzky Webex, Události Webexu a Školení Webex)

 • Povolit účastníkům sdílení schůzek(pouze schůzky Webex)

 • Povolit uživatelům ztlumit zvuk nebo zrušit ztlumení zvuku telefonu stisknutím *6

 • Povolit uživatelům automatické připojení k zvuku pomocí počítače

Sekce mobilní podpora

 • iOS (Schůzky Webex, Události Webexu a Školení Webex)

 • Windows Mobile (pouze schůzky Webex)

 • Android (Schůzky Webex, Události Webex a Školení Webex)

Sekce Možnosti zasedací místnosti pro cloudovou spolupráci

 • Použít pilotní číslo

 • Uživatelům zašleme e-mail s upozorněním na dostupnost tohoto pilotního čísla

 • Povolit video se zpětným voláním

Sekce Plánovat možnosti schůzky

 • Uživatelé mohou nechat jiné uživatele naplánovat schůzky za ně

 • Při plánování schůzky mohou uživatelé zvolit alternativního hostitele.

 • Povolit uživatelům, aby kdokoli bez hostitelského účtu na tomto webu hostil naplánované schůzky nebo schůzky v osobní místnosti

 • Pokročilý plánovač je výchozí(pouze webex schůzky)

 • Povolit hostitelům ukládat vlastní šablony schůzek(pouze schůzky Webex, události Webex a školení Webex)

 • Povolit hostitelům zobrazit vlastní informace o volání v poli umístění pozvánky do kalendáře

 • Připomenutí e-mailu ze schůzky(schůzky Webex, události Webexu a školení Webex)

Výchozí plánovač možnosti oddíl

 • Webex Events

 • Webex Meetings/Webex Školení / Webex Podpora

 • Připojte se k telekonferenci bez stisknutí tlačítka "1"

 • Integrovaná technologie VoIP

 • Výchozí možnosti zvuku webu pro telekonference

 • Typ zpoplatněného hovoru

 • Povolit přístup k telekonferenci prostřednictvím globálních telefonních čísel (Události Webex)

 • Telekonference se zpětným voláním

 • Telekonference s přímým voláním

 • Okamžitá pomoc

 • Povolit účastníkovi přístup k okamžité nápovědě

 • Primární technická podpora

 • Země hlavní technické podpory

 • Počet hlavní technické podpory

 • Zpoždění najetí kurzorem

 • Sekundární technická podpora

 • Země vedlejší technické podpory

 • Počet vedlejší technické podpory

 • Video

 • Zapnout video ve vysoké kvalitě (360p)

 • Zapnutí videa ve vysokém rozlišení (720p) (schůzky Webex, události Webex a školení Webex)

Sekce Možnosti zabezpečení

 • Povolit uživateli změnit uživatelské jméno

 • Chce-li uživatel aktualizovat e-mailovou adresu, je vyžadováno potvrzení.

 • Uzamčení účtu po [x] neúspěšných pokusech o přihlášení

 • Odeslání e-mailového oznámení o uzamčeném účtu správci webu

 • Odeslat e-mailové oznámení o zablokovaném účtu na tyto e-mailové adresy

 • Použít pro účty správců webu

 • Automatické odemknutí účtu po [x] minutách

 • Odesílání e-mailových oznámení [x] dnů a 1 den před deaktivací účtu

 • Deaktivace účtu po [x] dnech nečinnosti

 • Použít pro účty správců webu

 • Povolit uživateli změnit heslo, i pokud jsou zapnutá rozhraní API pro automatické přihlašování

 • Správa uživatelských účtů pomocí rozhraní API

 • Zapomenuté heslo: zadejte jednu nebo více e-mailových adres pro příjem žádostí o heslo uživatele (pokud jsou prázdné, všichni správci webu obdrží požadavky)

 • Zapomenuté heslo

 • Požadovat schválení žádostí „Zapomněli jste heslo?“ (odeslat žádosti na výše uvedené e-mailové adresy)

 • Zobrazit text, u kterého lze použít branding

 • U nových účtů je vyžadováno potvrzení

 • Platnost potvrzovacího odkazu vyprší za [x] dní

 • Počet dní, než vyprší platnost potvrzujícího odkazu

 • Upozornit všechny správce webu vždy, když je vytvořen nový účet

 • Zobrazit bezpečnostní kontrolu v registračním formuláři

 • Požadovat silná hesla pro uživatelské účty

 • Požadovat malá a velká písmena

 • Minimální délka

 • Minimální počet číslic

 • Minimální počet písmen

 • Minimální počet speciálních znaků

 • Nepovolit, aby se kterýkoli znak opakoval 3 a vícekrát

 • Nepovolit použití dynamického textu webové stránky pro hesla účtů (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno)

 • Nepovolit hesla účtů z tohoto seznamu

 • Uživatel může resetovat heslo po [x] hodinách

 • Počet hodin, než bude uživatel moci resetovat heslo

 • Povolit uživateli uložit heslo účtu v souborech cookie

 • Nepovolit opakované použití posledních [x] hesel

 • Vynutit, aby všichni uživatelé měnili heslo každých [x] dní

 • Všechny schůzky musí být neuvedené.

 • Nastavit výchozí nastavení soukromí plánovače pro události služby Webex Meetings

 • Všechny schůzky musí mít heslo.

 • Vyloučit heslo z pozvánky

 • Všechny události musí být neuvedené.

 • Nastavit výchozí nastavení soukromí plánovače pro události služby Webex Events

 • Všechny události musí mít heslo.

 • Všechny relace musí být neuvedené.

 • Nastavit výchozí nastavení soukromí plánovače pro události služby Webex Training

 • Všechny relace musí mít heslo.

 • Povolit účastníkům nebo panelistům připojit se před hostitelem (Schůzky Webex, Události Webex a Školení Webex)

 • Povolit účastníkům připojit se ke zvukové konferenci (Webex Meetings)

 • Prvním účastníkem, který se připojí, bude prezentující(Webex Meetings)

 • Povolit účastníkům nebo panelistům připojit se ke zvukové konferenci (Události Webex)

 • Umožněte účastníkům nebo panelistům připojit se ke zvukové konferenci(Webex Training)

 • Povolit účastníkům, aby se připojili ke zvukové části osobní konference před hostitelem

 • Požadovat silná hesla pro schůzky

 • Požadovat malá a velká písmena

 • Minimální délka

 • Minimální počet číslic

 • Minimální počet písmen

 • Minimální počet speciálních znaků

 • Nepovolujte dynamický text webové stránky pro hesla k účtu (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno, téma schůzky)

 • Nepovolit hesla schůzek z tohoto seznamu

 • Omezit prohlížení nahrávek na přihlášené uživatele pro schůzky Webex

 • Zabránění stahování nahrávek pro schůzky Webex

 • Vynucení hesel pro nahrávání schůzek Webex

 • Omezit prohlížení záznamu na přihlášené uživatele pro události Webex

 • Zabránění stahování nahrávek pro události Webex

 • Vynucení hesel pro nahrávání událostí Webex

 • Omezit prohlížení záznamu na přihlášené uživatele pro Webex Training

 • Zabránit stahování nahrávek pro Webex Training

 • Vynucení hesel pro nahrávání pro webex školení

 • Požadovat malá a velká písmena

 • Minimální délka

 • Minimální počet číslic

 • Minimální počet písmen

 • Minimální počet speciálních znaků

 • Nepovolit použití dynamického textu webové stránky pro hesla záznamů (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno)

 • Nepovolit hesla záznamů z tohoto seznamu

 • Zobrazení informací o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a informačním okně

 • Zobrazení přístupového kódu předplatitele na kartě Informace o schůzce a informačním okně

 • Automatické ukončování schůzek, pokud je k dispozici pouze jeden účastník (schůzky Webex, události Webex a školení Webex)

 • Upozornit účastníka [x] minut po plánovaném ukončení schůzky, že schůzka skončí

 • Automatické ukončení schůzky za [x] minut

 • Zahrnout klíč hostitele do e-mailů hostitelských schůzek(schůzky Webex, události Webex a školení Webex)

 • Požadovat přihlášení před přístupem ke stránce

 • Vyžadovat e-mailovou adresu účastníka(Webex Meetings a Webex Training)

 • Všechny relace aplikace Access Anywhere musí pro přístupové kódy použít kritéria silných hesel schůzek.

 • Povolit uživateli ukládat osobní údaje pro účely připojení ke schůzkám, telekonferencí se zpětným voláním a videokonferenčních systémů

 • Povolit jednotlivým hostitelům znovu přiřadit záznamy

 • Povolit účastníkovi, aby se připojil ke schůzkám z uzlu služby Webex v jiném podniku

Horní konfigurační část navigačního panelu

 • Tlačítka v navigaci

 • Zobrazit služby, které nejsou pro tento web povoleny

Přizpůsobení levého navigačního panelu pro úvodní část Webex

 • Název nabídky 1 pro vlastní odkazy

 • Adresa URL 1 pro vlastní odkazy

 • Cílové okno 1 pro položku Vlastní odkazy

 • Nahrát ikonu 1 pro vlastní odkazy

 • Název nabídky 2 pro vlastní odkazy

 • Adresa URL č. 2 pro vlastní odkazy

 • Cílové okno 2 pro vlastní odkazy

 • Nahrát ikonu 2 pro vlastní odkazy

 • Název nabídky 3 pro vlastní odkazy

 • Adresa URL 3 pro vlastní odkazy

 • Cílové okno 3 pro vlastní odkazy

 • Nahrát ikonu 3 pro vlastní odkazy

 • Název nabídky 1 pro odkazy partnerů

 • Adresa URL č. 1 pro odkazy partnera

 • Cílové okno 1 pro položku Partnerské odkazy

 • Nahrát ikonu 1 pro partnerské odkazy

 • Název nabídky 2 pro odkazy partnerů

 • Adresa URL 2 pro partnerské odkazy

 • Cílové okno 2 pro položku Partnerské odkazy

 • Nahrát ikonu 2 pro partnerské odkazy

 • Název nabídky 3 pro odkazy partnerů

 • Adresa URL 3 pro partnerské odkazy

 • Cílové okno 3 pro položku Partnerské odkazy

 • Nahrát ikonu 3 pro partnerské odkazy

 • Integrace mého partnera služby Webex pro tento web

 • Adresa URL pro podporu Webex

 • Cílové okno pro podporu Webex

 • Adresa URL pro školení Webex

 • Cílové okno pro školení Webex

Vlastní nastavení levého navigačního panelu pro všechny služby

 • Nové reference uživatele

 • Název nabídky pro nový odkaz na uživatele

 • Adresa URL pro nový odkaz uživatele

 • Cílové okno pro položku Reference nového uživatele

 • Popisek skupiny pro vlastní odkazy

 • Název nabídky 1 pro vlastní odkazy pro levý navigační panel

 • Adresa URL č. 1 pro vlastní odkazy pro levý navigační panel

 • Cílové okno 1 pro vlastní odkazy pro levý navigační panel

 • Název nabídky 2 pro vlastní odkazy pro levý navigační panel

 • Cílové okno 2 pro položku Vlastní odkazy na levý navigační panel

 • Název nabídky 3 pro vlastní odkazy pro levý navigační panel

 • Cílové okno 3 pro položku Vlastní odkazy na levý navigační panel

 • Adresa URL pro nápovědu

 • Cílové okno pro položku Nápověda

 • Adresa URL pro soubory ke stažení

 • Cílové okno pro položku Ke stažení

 • Adresa URL pro školení Webex

 • Cílové okno pro školení Webex

 • Adresa URL pro položku Kontaktujte nás

 • Cílové okno pro položku Kontaktujte nás

 • MyResources

Byl tento článek užitečný?