Begrijpen wat er is opgenomen in het controlelogboek voor Cisco Webex-siteconfiguratie

Webex-sitebeheerders kunnen alle wijzigingen in Site-opties in Webex-sitebeheer of Webex Control Hub volgen. Meer informatie over welke instellingen worden weergegeven in het rapport van het controlelogboek voor siteconfiguratie.

De uitvoer van het rapport van het controlelogboek voor siteconfiguratie varieert, afhankelijk van de configuratie van uw site. De volgende instellingen zijn meestal opgenomen in de CSV-export van wijzigingen in:

 • De pagina Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties van Webex-sitebeheer.

 • De pagina Algemene instellingen > Site-opties van Webex Control Hub.

Raadpleeg de procedures voor Sitebeheer of Control Hub voor meer informatie over het controlelogboek voor siteconfiguratie.

Het gedeelte Instellingen voor Accountbeheer

 • Aanmelding hostaccount toestaan

 • Hostaanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Hostaanvragen van deze e-maildomeinen weigeren

 • Aanvragen voor hostaccounts automatisch goedkeuren of weigeren

 • E-mailmelding voor controleren van host verzenden naar alle sitebeheerders

 • E-mailmelding voor controleren van host verzenden

 • Aanmelding deelnemersaccount toestaan

 • Deelnemersaanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Deelnemersaanvragen van deze e-maildomeinen weigeren

 • Aanvragen voor deelnemersaccounts automatisch goedkeuren of weigeren

 • E-mailmelding voor controleren van deelnemer verzenden naar alle sitebeheerders

 • E-mailmelding voor controleren van deelnemer verzenden

 • Verplichten voor accountaanmelding

 • Adres 1

 • Adres 2

 • Plaats

 • Land/regio

 • E-mail

 • Alternatief telefoonnummer 1

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoonnummer kantoor

 • Wachtwoord

 • Staat/provincie

 • Tijdzone

 • Gebruikersnaam

 • Postcode

Gedeelte Instellingen voor serviceaanvraag

 • Gebruikers toestaan extra services aan te vragen

 • Sitebeheerder keurt handmatig serviceaanvragen goed

 • Aanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Aanvragen afwijzen die niet van deze e-maildomeinen afkomstig zijn

 • Geselecteerde sitebeheerders

 • Alle sitebeheerders

Gedeelte Site-opties

 • Banneradvertentie weergeven in Mijn Webex

 • Gebruikersavatars in de vergaderclient weergeven (Webex Meetings)

 • Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers

 • Standaardpagina voor Mijn Webex

 • Aantal vermeldingen per pagina

 • GMT-verschil weergeven voor tijdzones in e-mailberichten en op webpagina's

 • Sitebeheerder informeren als opslag het percentage totale toegewezen ruimte overschrijdt

 • Melding per e-mail verzenden

 • Waarschuwingsbericht weergeven in sitebeheer/Control Hub

 • Persoonlijke opnameopslaglimiet

 • Mijn Webex Standaard

 • Mijn Webex Pro

 • Sitebeheerder informeren als bestandsopslaggebruik het percentage totale capaciteit overschrijdt

 • Tijdzone

 • Alle netwerkclients coderen

 • Zelfstandige client

 • Primaire downloadmethode van client

 • Modus Ware kleuren

 • Merknaam

 • Nummer {0} sjabloon voor het tabblad Info

 • Feedbackformulier weergeven na vergadering (Webex Events en Webex Training)

 • iCalendar (toevoegen aan Mijn agenda weergeven voor Webex Events, Webex Meetings en Webex Training)

 • E-mail verzenden naar hosts wanneer PCN-accounts automatisch worden gegenereerd tijdens het importeren van accounts

 • Maximumbandbreedte voor video

 • Video van hoge kwaliteit (360p) inschakelen (Webex Meetings, Webex Events, Webex Training en Webex Support)

 • Videopositie actieve spreker bij afspelen opname in gedownloade MP4 en mobiele MP4 (alleen Webex Meetings)

 • CLI-verificatie voor teleconferentie inschakelen

 • Host en deelnemer moeten een pincode hebben (de pincode biedt een tweede niveau van gebruikersverificatie bij inbellen in een vergadering).

 • Standaardinbelnummers toewijzen (maximaal twee) (alleen Webex Meetings en Webex Training)

 • Hosts toestaan om standaard inbelnummers in te stellen (alleen Webex Meetings en Webex Training)

 • Vergaderingen weergeven op de werkelijke starttijd en niet op de geplande tijd (Webex Meetings)

 • Integratie met Presence

 • Sms-berichten inschakelen (sms)

 • Medianet-functie inschakelen

 • Framework metagegevens inschakelen

 • Prestatiecontrole inschakelen

 • Teleconferentie met intern terugbellen inschakelen

 • Label voor interne terugbeloptie

 • Beperkingen voor gratis bellen

 • Beperkingen voor gratis bellen voor klanten weergeven

 • Informatie over beperkingen voor gratis bellen leveren via

 • De URL voor informatie over beperkingen voor gratis bellen

 • De optie Inhoud delen met externe integraties inschakelen

 • Dropbox

 • Selectievakje

 • Google Drive

 • IBM Cloud

 • Inhoud delen – Bestanden automatisch wissen na elke vergadering

 • Persoonlijke ruimte inschakelen (als dit is ingeschakeld, kunnen sitebeheerders dit voor afzonderlijke gebruikers in- of uitschakelen)

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon te starten

 • De persoonlijke ruimte van de host gebruiken als de startpagina (deze optie overschrijft de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers')

 • Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met

 • Lengte hostpincode

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte te wijzigen

 • Hosts toestaan achtergrondafbeeldingen voor persoonlijke ruimte te uploaden

 • Aangemelde deelnemers kunnen een ontgrendelde ruimte betreden, maar niet-geverifieerde gebruikers moeten in de lobby wachten tot de host ze handmatig toelaat

 • Uitzondering: Niet-geverifieerde deelnemers toestaan een ontgrendelde ruimte te betreden

 • Uitzondering: Het aantal weken dat het niet-geverifieerde deelnemers is toegestaan een ontgrendelde ruimte te betreden als ze zich hebben aangemeld

 • Niemand kan een ruimte of lobby betreden zonder zich aan te melden

 • CAPTCHA weergeven wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een host betreden

 • Deelnemers toestaan om bij de host te melden dat ze in de lobby van de persoonlijke ruimte wachten

 • Persoonlijke ruimten automatisch vergrendelen

 • Het aantal minuten nadat een vergadering is gestart waarna persoonlijke ruimten automatisch worden vergrendeld voor gebruikers die hun instelling voor vergrendelen niet hebben gedefinieerd

 • Hosts niet toestaan hun instelling voor vergrendelen te wijzigen

 • Interoperabiliteit voor teams inschakelen

 • Chatten (alleen Webex Meetings en Webex Events)

 • Aantekeningen (alleen Webex Meetings)

 • Afdrukken/opslaan in documenten delen toestaan (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Multimedia delen toestaan (Webex Meetings, Webex Events, en Webex Training)

 • Delen in een vergadering toestaan voor deelnemers (alleen Webex Meetings)

 • Inschakelen dat gebruikers het telefoongeluid kunnen dempen of dit kunnen opheffen door op *6 te drukken

 • Gebruikers toestaan automatisch verbinding te maken met audio via de computer

Gedeelte Mobiele ondersteuning

 • iOS (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Windows Mobile (alleen Webex Meetings)

 • Android (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Opties voor samenwerkingsvergaderruimten (CMR)

 • Een groepsnummer gebruiken

 • We sturen een e-mail naar gebruikers om hen te informeren over de beschikbaarheid van dit groepsnummer

 • Terugbellen met video inschakelen

Gedeelte Opties voor Vergadering plannen

 • Gebruikers kunnen andere gebruikers toestaan namens hen vergaderingen te plannen

 • Bij het plannen van een vergadering kunnen gebruikers een alternatieve host kiezen

 • Gebruikers toestaan om iedereen zonder een hostaccount op deze site hun geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte te laten hosten

 • Geavanceerde planner is standaard (alleen Webex Meetings)

 • Hosts toestaan hun eigen vergaderingssjablonen op te slaan (alleen Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Hosts toestaan hun eigen inbelgegevens in te voeren in het veld Locatie van agenda-uitnodigingen

 • E-mailherinneringen voor vergaderingen (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Opties voor standaardplanner

 • Webex Gebeurtenissen

 • Webex Meetings/Webex Training/Webex Support

 • Aan de teleconferentie deelnemen zonder '1' in te toetsen

 • Geïntegreerde VoIP

 • Standaardaudio-opties voor site voor teleconferentie

 • Betaaltype

 • Toegang tot teleconferentie toestaan via internationale inbelnummers (Webex Events)

 • Teleconferentie met terugbellen

 • Teleconferentie met inbellen

 • Directe hulp

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp

 • Primaire technische ondersteuning

 • Land voor technische ondersteuning (primair)

 • Nummer van technische ondersteuning (primair)

 • Vertraging voor roll-over

 • Secundaire technische ondersteuning

 • Land voor technische ondersteuning (secundair)

 • Nummer van technische ondersteuning (secundair)

 • Video

 • Video van hoge kwaliteit (360p) inschakelen

 • HD-video (720p) inschakelen (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Beveiligingsopties

 • Gebruiker toestaan gebruikersnaam te wijzigen

 • Bevestiging is vereist voor de gebruiker om e-mailadres bij te werken

 • Account vergrendelen na [x] mislukte aanmeldingspogingen

 • E-mailmelding voor vergrendeld account verzenden naar de sitebeheerder

 • E-mailmelding voor vergrendeld account verzenden naar deze e-mailadressen

 • Toepassen op sitebeheerdersaccounts

 • Account automatisch ontgrendelen na [x] minuten

 • E-mailmeldingen [x] dagen en 1 dag vóór accountdeactivering verzenden

 • Account deactiveren na [x] dagen inactiviteit

 • Toepassen op sitebeheerdersaccounts

 • Gebruiker toestaan wachtwoord te wijzigen, ook als API's voor automatisch aanmelden zijn ingeschakeld

 • Gebruikersaccounts beheren via API's

 • Wachtwoord vergeten: geef een of meer e-mailadressen op om aanvragen voor gebruikerswachtwoorden te ontvangen (als u dit leeg laat, ontvangen alle sitebeheerders aanvragen)

 • Wachtwoord vergeten

 • Goedkeuring vereist voor aanvragen met 'Wachtwoord vergeten?' (aanvragen verzenden naar de hierboven beschreven e-mailadressen)

 • Merktekst weergeven

 • Bevestiging is vereist voor nieuwe accounts

 • Bevestigingskoppeling verloopt over [x] dagen

 • Het aantal dagen totdat de bevestigingskoppeling verloopt

 • Alle sitebeheerders waarschuwen wanneer er een nieuw account wordt gemaakt

 • Beveiligingscontrole weergeven op inschrijfformulier

 • Sterke wachtwoorden voor gebruikersaccounts verplichten

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Niet toestaan dat een teken drie keer of vaker wordt herhaald

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

 • Accountwachtwoorden van deze lijst niet toestaan

 • Gebruikers kunnen hun wachtwoord na [x] uur herstellen

 • Het aantal uren totdat een gebruiker het wachtwoord opnieuw kan instellen

 • Gebruiker toestaan accountwachtwoord op te slaan in cookies

 • Opnieuw gebruiken van de laatste [x] wachtwoorden niet toestaan

 • Alle gebruikers dwingen het wachtwoord elke [x] dagen te wijzigen

 • Geen enkele vergadering mag worden weergegeven

 • Standaardprivacyinstellingen van planner instellen voor Webex Meetings

 • Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

 • Wachtwoord uitsluiten van uitnodiging

 • Geen enkele gebeurtenis mag worden weergegeven

 • Standaardprivacyinstellingen van planner instellen voor Webex Events

 • Alle gebeurtenis moeten een wachtwoord hebben

 • Geen enkele sessie mag worden weergegeven

 • Standaardprivacyinstellingen van planner instellen voor Webex Training

 • Alle sessies moeten een wachtwoord hebben

 • Aanmelden van deelnemers of panelleden vóór host toestaan (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Webex Meetings)

 • De eerste bezoeker die deelneemt, wordt de presentator (Webex Meetings)

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Webex Events)

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Webex Training)

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie vóór de host

 • Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam, onderwerp voor de vergadering)

 • Wachtwoorden voor vergaderingen van deze lijst niet toestaan

 • Het bekijken van opnamen voor aangemelde gebruikers beperken voor Webex Meetings

 • Downloads van opnamen voorkomen voor Webex Meetings

 • Opnamewachtwoorden verplichten voor Webex Meetings

 • Het bekijken van opnamen voor aangemelde gebruikers beperken voor Webex Events

 • Downloads van opnamen voorkomen voor Webex Events

 • Opnamewachtwoorden verplichten voor WebexEvents

 • Het bekijken van opnamen voor aangemelde gebruikers beperken voor Webex Training

 • Downloads van opnamen voorkomen voor Webex Training

 • Opnamewachtwoorden verplichten voor Webex Training

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor opnamewachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

 • Opnamewachtwoorden van deze lijst niet toestaan

 • Informatie over teleconferentie weergeven op het tabblad Info en in het venster Informatie van de vergadering

 • Toegangscode van een abonnee weergeven op het tabblad Informatie en in het venster Informatie van de vergadering

 • Automatisch vergaderingen beëindigen als er slechts één deelnemer is (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Deelnemer [x] minuten na geplande eindtijd waarschuwen dat de vergadering wordt beëindigd

 • Vergadering automatisch beëindigen over [x] minuten

 • Hostsleutel opnemen in vergadermails van host (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Aanmelding verplichten voor sitetoegang

 • E-mailadres van de deelnemer verplichten (Webex Meetings en Webex Training)

 • Voor alle Access Anywhere-sessies moeten criteria voor sterke vergaderingwachtwoorden worden gebruikt voor de toegangscode.

 • Gebruiker toestaan om persoonlijke gegevens voor het deelnemen aan vergaderingen, terugbelteleconferenties en videoconferentiesystemen op te slaan

 • Individuele hosts toestaan de opnamen opnieuw toe te wijzen

 • Deelnemer toestaan deel te nemen aan vergaderingen vanaf een Webex-knooppunt in een andere organisatie

Gedeelte Configuratie bovenste navigatiebalk.

 • De knoppen in de navigatiebalk

 • Services weergeven die niet zijn ingeschakeld voor deze site

Gedeelte Aanpassing linkernavigatiebalk voor Mijn Webex.

 • Menunaam 1 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 2 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 3 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 3 voor Aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 3 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 3 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 1 voor Partnerkoppelingen

 • URL 1 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 1 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 1 voor Partnerkoppelingen

 • Menunaam 2 voor Partnerkoppelingen

 • URL 2 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 2 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 2 voor Partnerkoppelingen

 • Menunaam 3 voor Partnerkoppelingen

 • URL 3 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 3 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 3 voor Partnerkoppelingen

 • Mijn Webex-partnerintegratie voor deze site

 • URL voor Webex Support

 • Doelvenster voor Webex Support

 • URL voor Webex Training

 • Doelvenster voor Webex Training

Gedeelte Aanpassing linkernavigatiebalk voor alle services

 • Nieuwe gebruikersreferentie

 • Menunaam voor Nieuwe gebruikersreferentie

 • URL voor Nieuwe gebruikersreferentie

 • Doelvenster voor Nieuwe gebruikersreferentie

 • Groepslabel voor aangepaste koppelingen

 • Menunaam 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • URL 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Menunaam 2 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 2 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Menunaam 3 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 3 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • URL voor Help

 • Doelvenster voor Help

 • URL voor Downloads

 • Doelvenster voor Downloads

 • URL voor Webex Training

 • Doelvenster voor Webex Training

 • URL voor Contact met ons opnemen

 • Doelvenster voor Contact met ons opnemen

 • Mijn resources

Vond u dit artikel nuttig?