Mohou nabýt situace, kdy budete muset přejít z prostoru do prostoru nebo tabulátor na kartu, a pak může být obtížné vrátit se tam, kde jste byli. Šipky vpřed a vzadu v záhlaví aplikace vám umožní rychle udělat krok zpět nebo skočit dopředu, což usnadňuje návrat k dříve navštívených prostorům.

1

Přejděte do záhlaví aplikace:

  • Kliknutím na Zpět se vrátíte k předchozím místům nebo kartám, které jste navštívili.

  • Kliknutím na Vpřed přejděte dál mezerami nebo kartami, které jste navštívili.

2

Kliknutím a podržením tlačítka Zpět nebo Vpřed zobrazíte historii prostorů nebo karet, které jste navštívili.