Mogą być chwile, kiedy trzeba będzie przenieść się z miejsca na przestrzeń, lub kartę do karty, a następnie może być trudno wrócić do miejsca, w którym byłeś. Strzałki do przodu i do tyłu w nagłówku aplikacji pozwalają szybko zrobić krok do tyłu lub przeskoczyć do przodu, ułatwiając ponowne przeglądanie wcześniej odwiedzonych miejsc.

1

Przejdź do nagłówka aplikacji:

  • Kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do poprzednich spacji lub odwiedzonych kart.

  • Kliknij pozycję Prześlij dalej, aby przejść do przodu przez odwiedzone przestrzenie lub karty.

2

Kliknij i przytrzymaj wstecz lub do przodu, aby wyświetlić historię odwiedzonych spacji lub kart.