Ruku můžete zvednout při standardní schůzce Webexu nebo přischůzce osobní místnosti Webex pouze v případě, že se v seznamu účastníků zobrazí vedle vašeho jména. Zámek označuje, že hostitel nebo kohost vás ztlumil a nemůžete se bez povolení odtlumit.

Pokud jste hostitel nebo spoluhostovate, můžete zvednout ruku, když jste ztlumený nebo neztlumený.

Během schůzky klepněte na tlačítko Zvednutá ruka Zvednout ruku.

V seznamu účastníků Zvednutá ruka se vedle vašeho jména zobrazí zvednutá ruka.

Pokud vám hostitel dovolí mluvit, budete vyzváni, abyste se odmastěli.

Zrušte své ztlumení

Chcete-li snížit ruku, klepněte na tlačítko Dolní ruka.

Během schůzky přejděte do seznamu lidí a klepněte na Zvednout ruku.

V seznamu osob se vedle vašeho jména zobrazí zvednutá ruka, která hostiteli označuje, že chcete mluvit.

Pokud vám hostitel dovolí mluvit, budete vyzváni, abyste se odmastěli.

Chcete-snížit ruku, přejděte do seznamu osob a klepněte na Dolní ruka .