Możesz podnieść rękę na standardowym spotkaniu Webex lub spotkaniu Webex Personal Room tylko wtedy, gdy zobaczysz obok swojego imienia i nazwiska na liście uczestników. Blokada wskazuje, że host lub współgospodarz wyciszył Cię i nie możesz wyłączyć wyciszenia się bez pozwolenia.

Jeśli jesteś gospodarzem lub współgospodarzem, możesz podnieść rękę, gdy jesteś wyciszony lub niemedytowany.

Podczas spotkania kliknij przycisk Podniesiona ręka Podnieś rękę.

Obok Twojego imienia i nazwiska pojawi się podniesiona ręka Podniesiona ręka na liście uczestników.

Jeśli host pozwala mówić, zostanie wyświetlony monit o wyłączenie wyciszenia.

Wyłącz wyciszenie siebie

Aby osunąć dłoń, kliknij dolna ręka.

Podczas spotkania przejdź do listy osób, a następnie naciśnij pozycję Podnieś rękę .

Podniesiona ręka pojawi się obok Twojego imienia i nazwiska na liście osób, wskazując hosta, który chcesz mówić.

Jeśli host pozwala mówić, zostanie wyświetlony monit o wyłączenie wyciszenia.

Aby opuścić rękę, przejdź do listy osób, a następnie naciśnij pozycję Dolnaręka.