Chcete-li změnit nastavení digitálního posouvání, náklonu a přiblížení, použijte nástroj ovládání kamery v aplikaci Cisco Desk Camera.

Než začnete

Nezapomeňte vypnout funkci nejlepšího přehledu. Pokud je zapnutý nejlepší přehled, nelze upravit nastavení digitálního posouvání, náklonu nebo přiblížení.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Na kartě nastavení kamery upravte nastavení pomocí ovládacího tlačítka kamery.

 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obraz, klepněte na tlačítko + nebo.
 • Pomocí navigačního tlačítka lze posouvat rozptylové sklo ke správnému snímku nebo určitému tématu.
 • Pokud jste pro určité případy použití nastavili, zvolte přednastavení.

Snímek obrazovky aplikace Desk Camera

3

Pokud chcete vymazat konfiguraci na kartě nastavení kamery, klepněte na tlačítko obnovit.


 

Obnovení na kartě nastavení kamery vymaže všechny úpravy na této kartě, včetně přednastavených pozic kamery.

Přednastavení pozice kamery umožňují rychle přepnout do nastavení konkrétních případů použití, například schůzky videa, živé datové proudy a nahrávání videa v domácích nebo v pracovních prostorách.

K přednastavení kamery pro pozdější použití použijte aplikaci Cisco Desk Camera.

Než začnete

Nezapomeňte vypnout funkci nejlepšího přehledu. Pokud je zapnutý nejlepší přehled, nelze upravit nastavení digitálního posouvání, náklonu nebo přiblížení. Můžete uložit až tři přednastavení.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Přejděte na kartu nastavení kamery.

3

Pomocí ovládacího panelu kamery změňte nastavení posunu, náklonu a přiblížení.

4

Klepněte na Přidat předvolbu , abyste přidali nastavení do přednastavení a zadali název přednastavení.

5

Spravovat vaše přednastavení pomocí nabídky další Podle potřeby:

 • Název předvolby změníte klepnutím na tlačítko Upravit název.
 • Chcete-li aktualizovat přednastavení pomocí aktuálních nastavení, klepněte na tlačítko aktualizovat.
 • Klepnutím na tlačítko nastavit jako výchozí nastavíte přednastavení jako výchozí.
 • Klepnutím na tlačítko odebrat přednastavení odeberte.

Chcete-li změnit nastavení digitálního posouvání, náklonu a přiblížení, použijte nástroj ovládání kamery v aplikaci Cisco Desk Camera.

Než začnete

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Na kartě nastavení kamery upravte nastavení pomocí ovládacího tlačítka kamery.

 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obraz, klepněte na tlačítko + nebo.
 • Pomocí navigačního tlačítka lze posouvat rozptylové sklo ke správnému snímku nebo určitému tématu.
 • Pokud jste pro určité případy použití nastavili, zvolte přednastavení.

Snímek obrazovky aplikace Desk Camera

3

Pokud chcete vymazat konfiguraci na kartě nastavení kamery, klepněte na tlačítko obnovit.


 

Obnovení na kartě nastavení kamery vymaže všechny úpravy na této kartě, včetně přednastavených pozic kamery.

Přednastavení pozice kamery vám pomohou rychle přepnout do nastavení konkrétních případů použití, například schůzky videa, živé datové proudy a nahrávání videa v domácím nebo v pracovních prostorách.

Aplikaci Webex App můžete použít ke konfiguraci nastavení kamery, náklonu a přiblížení fotoaparátu a jejich uložení jako přednastavení. Můžete uložit až 3 přednastavení pro pozdější použití.


 

Přednastavení neukládají pole pro zobrazení , rozlišení a kmitočet snímků.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Na kartě nastavení kamery můžete pomocí ovládacího panelu kamery změnit nastavení posunu, náklonu a přiblížení.

3

Klepněte na tlačítko Přidat předvolbu a zadejte název předvolby.

4

Spravovat vaše přednastavení pomocí nabídky další Podle potřeby:

 • Název předvolby změníte klepnutím na tlačítko Upravit název.
 • Chcete-li aktualizovat přednastavení pomocí aktuálních nastavení, klepněte na tlačítko aktualizovat.
 • Klepnutím na tlačítko nastavit jako výchozí nastavíte přednastavení jako výchozí.
 • Klepnutím na tlačítko odebrat přednastavení odeberte.
5

Chcete-li odebrat všechna přednastavení, klepněte na tlačítko obnovit polohu v rozevíracím seznamu přednastavení polohy kamery.