Gebruik het hulp programma camera beheer op de Cisco Desk Camera-app om de instellingen voor het digitaal pan, kantelen en zoomen te wijzigen.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie beste overzicht uitschakelt. U kunt de instellingen voor Digital pan, kantelen en zoomen niet aanpassen wanneer het beste overzicht is ingeschakeld.

1

Open de Cisco Desk Camera-toepassing.

2

Op het tabblad camera-instellingen gebruikt u het hulp programma camera beheer om de instellingen aan te passen.

 • Klik op + of - om in of uit te zoomen op de afbeelding.
 • Gebruik het navigatie hulpmiddel om de lens te pannen of te kantelen om zelf een correcte frame te plaatsen of een onderwerp dat u wilt maken.
 • Kies een voor instelling als u deze hebt ingesteld voor specifieke use cases.

De scherm afbeelding van de toepassing Desktop camera

3

Als u de configuratie wilt wissen op het tabblad camera-instellingen , klikt u op resetten.


 

Als u het tabblad camera-instellingen opnieuw instelt, worden alle aanpassingen op dit tabblad verwijderd, inclusief de voor instellingen voor de camera positie.

Met voor instellingen van camera positie kunt u snel scha kelen naar de instellingen voor specifieke use cases, zoals video vergaderingen, live streaming en video-opname in thuis kantoor of in werk ruimten.

Gebruik de toepassing Cisco Desk Camera om de camera vooraf in te stellen voor later gebruik.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie beste overzicht uitschakelt. U kunt de instellingen voor Digital pan, kantelen en zoomen niet aanpassen wanneer het beste overzicht is ingeschakeld. U kunt Maxi maal drie voor instellingen opslaan.

1

Open de Cisco Desk Camera-toepassing.

2

Ga naar het tabblad camera-instellingen.

3

Gebruik het configuratie scherm van de camera om de instellingen voor pan, kantelen en zoomen te wijzigen.

4

Klik op voor instelling toevoegen om de instellingen aan de voor instellingen toe te voegen en geef een naam op voor de voor instelling.

5

Uw voor instellingen beheren met het menu meer Als dat nodig is:

 • Klik op naam bewerken om de naam van de voor instelling te wijzigen.
 • Klik op huidige positie bijwerken om een voor instelling met de huidige instellingen bij te werken.
 • Klik op als standaard instellen om een standaard instelling in te stellen als standaard instelling.
 • Klik op verwijderen om een voor instelling te verwijderen.

Gebruik het hulp programma camera beheer op de Cisco Desk Camera-app om de instellingen voor het digitaal pan, kantelen en zoomen te wijzigen.

Voordat u begint

1

Open de Cisco Desk Camera-toepassing.

2

Op het tabblad camera-instellingen gebruikt u het hulp programma camera beheer om de instellingen aan te passen.

 • Klik op + of - om in of uit te zoomen op de afbeelding.
 • Gebruik het navigatie hulpmiddel om de lens te pannen of te kantelen om zelf een correcte frame te plaatsen of een onderwerp dat u wilt maken.
 • Kies een voor instelling als u deze hebt ingesteld voor specifieke use cases.

De scherm afbeelding van de toepassing Desktop camera

3

Als u de configuratie wilt wissen op het tabblad camera-instellingen , klikt u op resetten.


 

Als u het tabblad camera-instellingen opnieuw instelt, worden alle aanpassingen op dit tabblad verwijderd, inclusief de voor instellingen voor de camera positie.

Voor instellingen van camera positie helpen u snel te scha kelen naar de instellingen voor specifieke use cases, zoals video vergaderingen, live streaming en video-opname in thuis kantoor of in werk ruimten.

U kunt Webex toepassing gebruiken om de instellingen voor het pan, kantelen en zoomen van de camera te configureren en deze als voor instellingen op te slaan. U kunt Maxi maal 3 voor instellingen opslaan voor later gebruik.


 

Met de voor instellingen wordt het veld met weergave , resolutie en frame snelheid niet opgeslagen.

1

Open de Cisco Desk Camera-toepassing.

2

Op het tabblad camera-instellingen gebruikt u het hulp programma camera beheer om de instellingen voor pan, kantelen en zoomen te wijzigen.

3

Klik op voor instelling toevoegen om een naam voor de voor instelling op te geven.

4

Uw voor instellingen beheren met het menu meer Als dat nodig is:

 • Klik op naam bewerken om de naam van de voor instelling te wijzigen.
 • Klik op huidige positie bijwerken om een voor instelling met de huidige instellingen bij te werken.
 • Klik op als standaard instellen om een standaard instelling in te stellen als standaard instelling.
 • Klik op verwijderen om een voor instelling te verwijderen.
5

Als u alle voor instellingen wilt verwijderen, klikt u op positie opnieuw instellen in de vervolg keuzelijst voor instellingen camera positie.