1

Přejděte na Schůzky.

2

Kliknutím na schůzku v seznamu zobrazíte její podrobnosti. Další informace o seznamu schůzek najdete v tématu Zobrazení nadcházejících schůzek.


 

Pokud používáte schůzky služby Hybridní kalendář Cisco Webex z kalendáře Microsoft Exchange, kalendáře Microsoft 365 nebo Kalendáře Google pro G Suite se zobrazí kromě schůzek naplánovaných z vašeho webu Webex.

3

V podrobnostech o schůzce klikněte na Připojit se a připojte se ke schůzce.

Tlačítko Připojit se se zobrazí 5 minut před plánovaným časem spuštění.


 

Pokud máte potíže s připojením ke schůzce přidružené k prostoru , může tobýt proto, že počet lidí, kteří se mohou připojit ke schůzce přidružené k prostoru, se může lišit. Číslo závisí na typu účtu osoby, která vytvořila prostor přidružený k této schůzce. Další informace naleznete v tématu Možnosti schůzek a sponzorů schůzek.

4

Před připojením ke schůzce zvolte nastavení zvuku a videa.

5

Klepnutím se připojíte k videosystému.

6

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.


 

Schůzka se automaticky zašifruje mezi koncovými body.

1

Přejděte na Schůzky.

2

Klepnutím kamkoli na schůzku zobrazíte další podrobnosti o schůzce a uvidíte, kdo je pozván.

Pokud používáte schůzky služby Hybridní kalendář Cisco Webex z kalendáře Microsoft Exchange, kalendáře Microsoft 365 nebo Kalendáře Google pro G Suite se zobrazí kromě schůzek naplánovaných z vašeho webu Webex. Zobrazí se také schůzky z kalendáře místního zařízení.

3

V podrobnostech o schůzce můžete klepnout na Připojit se a připojit se ke schůzce. Tlačítko se zobrazí 5 minut před časem zahájení schůzky a zobrazuje počet minut do naplánovaného času zahájení. Pokud se jedná o schůzku přidruženou k prostoru, můžete klepnutím na Zpráva odeslat zprávu do prostoru.


 

Pokud se zobrazí výzva, nejprve nainstalujte aplikaci Schůzky, abyste se mohli ke schůzce připojit.


 

Pokud máte potíže s připojením ke schůzce přidružené k prostoru , může to býtzpůsobeno tím, že počet lidí, kteří se mohou připojit ke schůzce přidružené k prostoru, se může lišit v závislosti na typu účtu osoby, která prostor přidružený k této schůzce vytvořila. Další informace naleznete v tématu Možnosti schůzek a sponzorů schůzek.

4

Před připojením ke schůzce zvolte nastavení zvuku a videa.

5

Klepnutím se připojíte k videosystému.

6

Klepněte na možnost Připojit.


 

Schůzka se automaticky zašifruje mezi koncovými body.

1

Přejděte na Schůzky.

2

Klikněte na Připojit se vedle schůzky, ke které se chcete připojit.


 

Pokud tlačítko pro připojení nevidíte, můžete se ke schůzce připojit z podrobností o schůzce. Kliknutím na schůzku v seznamu zobrazte její podrobnosti, klikněte na Popisschůzky a zkopírujte odkaz na schůzku. Další informace o seznamu schůzek najdete v tématu Zobrazení nadcházejících schůzek.

Pokud používáte schůzky služby Hybridní kalendář Cisco Webex z kalendáře Microsoft Exchange, kalendáře Microsoft 365 nebo Kalendáře Google pro G Suite se zobrazí kromě schůzek naplánovaných z vašeho webu Webex.

Pokud máte potíže s připojením ke schůzce přidružené k prostoru , může to býtzpůsobeno tím, že počet lidí, kteří se mohou připojit ke schůzce přidružené k prostoru, se může lišit v závislosti na typu účtu osoby, která prostor přidružený k této schůzce vytvořila. Další informace naleznete v tématu Možnosti schůzek a sponzorů schůzek.

3

Pokud se zobrazí výzva, klikněte na Otevřít schůzky Cisco Webex.


 

Můžete se také připojit z prohlížeče kliknutím na Připojit se z prohlížeče.

4

Před připojením ke schůzce zvolte nastavení zvuku a videa.


 

Pokud se připojujete z prohlížeče, možná budete muset svému prohlížeči udělit oprávnění k používání kamery a mikrofonu.

5

Klikněte na Připojit se ke schůzce nebo Připojit se ke schůzce.


 

Schůzka se automaticky zašifruje mezi koncovými body.