Aplikace Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která dostáváte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přidržet hovor, na kterém se právě nacházíte, a přijmout příchozí hovor.

Pokud vám zavolá někdo, kdo používá aplikaciWebex, uvidíte toto:

Pokud vám zavolá někdo, kdo nepoužívá aplikaciWebex, uvidíte toto:

Aplikace Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která dostáváte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přidržet hovor, na kterém se právě nacházíte, a přijmout příchozí hovor.

Mezi hovory můžete přecházet tam a zpět pomocí funkce Přidržet a Pokračovat. Podívejte se na možnosti Pozdržet a Pokračovat.

Aplikace Webex podporuje různé typy volání, které mohou ovlivnit oznámení, která dostáváte.

Během aktivního telefonního hovoru můžete přijmout další příchozí hovor. Původní hovor je automaticky přidržen.

Mezi hovory můžete přecházet tam a zpět pomocí možnosti Přidržet.