Webex-appen støtter forskjellige typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Mens du er i en aktiv telefonsamtale, kan du vente på samtalen du er i, og svare på det innkommende anropet.

Hvis du får en telefonsamtale fra noen som bruker Webex-appen, ser du dette:

Hvis du får en telefonsamtale fra noen som ikke bruker Webex-appen, ser du dette:

Webex-appen støtter forskjellige typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Mens du er i en aktiv telefonsamtale, kan du vente på samtalen du er i, og svare på det innkommende anropet.

Du kan gå frem og tilbake mellom samtaler ved hjelp av Vent og gjenoppta. Se Vent og fortsett alternativer.

Webex-appen støtter forskjellige typer samtaler som kan påvirke varslene du mottar.

Mens du er i en aktiv telefonsamtale, kan du svare på et annet innkommende anrop. Den opprinnelig samtale settes automatisk på vent.

Du kan gå frem og tilbake mellom samtaler ved hjelp av Vent alternativet.