Tabuli můžete vytvářet a sdílet během schůzky. Pokud vaše schůzky běží na naší platformě pro schůzky Webex Suite, můžete sdílet tabuli, kterou jste vytvořili na jiné schůzce, dříve uzavřeli aktuální schůzku nebo připravili pomocí aplikace Webex Whiteboards.

Více osob může upravovat a zobrazovat sdílených tabulích ve stejnou dobu. Lidé, kteří se připojí následujícími způsoby, mohou na schůzce zobrazit pouze tabule:

 • Skype pro firmy a další aplikace třetích stran

 • Standardních koncových bodů videa (protokoly SIP, H.323)

Pokud prezentujete a chcete během spolupráce na tabuli zobrazit jeden nebo více souborů, můžete přepínat mezi sdílenými soubory a tabulí, aniž byste prezentaci pozastavili.

1

Během schůzky přejděte na Další možnosti a zvolte Tabule.

Pokud vaše schůzky neběží na naší platformě Webex Suite pro schůzky, přejděte do části Další možnosti, zvolte možnost Spustit novou tabuli a přejděte ke kroku 3.

2

Klikněte na možnost Nová tabule nebo vyberte tabuli a poté klikněte na možnost Otevřít všem.


 
Pokud si nejste jisti, kterou tabuli chcete otevřít, zobrazte její náhled. Najeďte myší na tabuli a klikněte na > Otevřít náhled.
3

Používejte následující nástroje tabule:

 • Nástroj pro výběrwhiteboard selection tool– Klikněte na tlačítko myši v oblasti na tabuli a přetažením myši vyberte položky a přesuňte je na tabuli.

   
  Je-li vybráno, můžete si vybrat z následujících akcí: přenést do popředí, odeslat dozadu, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
 • Přetáhnout/přesunoutWhiteboard drag– Podržením a přetažením tlačítka myši se můžete pohybovat po plátně tabule.
 • Nástroj peraWhiteboard pen—Podržením a přetažením tlačítka myši nakreslete čáru s perem.

   
  Po zvolení můžete změnit tloušťku a barvu pera.
 • Kouzelné peroWhiteboard magic pen– Když vyberete pero, klikněte na magické pero a vytvořte čáry nebo tvary, které přidáte s nástrojem pro pero, automaticky plynulejší a rovnější.
 • GumaWhiteboard eraser– Podržením a přetažením tlačítka myši smažete všechny poznámky na tabuli.
 • Rychlé poznámkyWhiteboard sticky notes– Když je tato možnost vybrána, klikněte na oblast, kterou chcete přidat samolepící poznámky. Přetáhněte poznámku na požadované místo a vyberte barvu rychlého lístku. Klikněte na možnost + Chcete-li přidat další rychlé poznámky.
 • TextWhiteboard text– Po výběru klikněte na oblast, kterou chcete přidat text. Můžete vybrat barvu, formát, zarovnání a velikost textu z těchto voleb: malá, střední, velká, x-velká.
 • TvaryWhiteboard shapes– Vyberte si z kruhu, čtverce nebo diamantu. Je-li vybráno, přetáhněte tvar na požadovanou oblast a změňte velikost. Tvar můžete také vyplnit barvou. Když kliknete pravým tlačítkem myši na tvar, můžete zvolit možnost přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
 • Emojiemojis menu button—Pomocí nástroje pro výběr emotikonů můžete vybrat emotikony a umístit je na tabuli. Je-li vybráno, můžete přetáhnout do požadované oblasti a změnit velikost. Když na emotikonu kliknete pravým tlačítkem myši, můžete se rozhodnout ji přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
4

Používejte následující ovládací prvky tabule:

 • VrátíUndo button– Kliknutím vrátíte zpět změny provedené na tabuli.
 • ZnovuRedo button– Kliknutím znovu provedete změny provedené na tabuli.

Na minimapě umístěné v pravé spodní části tabule:

 • SkrýtHide button– Tím se skryje zobrazení minimapu. Opětovným kliknutím minimapu znovu otevřete.
 • Přiblížit přehledZoom to overview button—Přiblížit šířku oblasti, ve které účastníci provádějí úpravy.
 • Přiblížit/oddálitWhiteboard zoom controls– Toto ovládá zobrazení celé oblasti tabule.

 
K přiblížit a oddálení oblasti tabule můžete také použít klávesové zkratky:
 • CTRL +/- pro systém Windows.
 • CMD +/- pro systém Mac.
5

Po dokončení používání tabule vyberte možnost Zavřít pro všechny > Zavřít tabuli.

1

Během schůzky přejděte na Další možnosti klepněte na Tabule.

Pokud schůzky neběží na naší platformě pro schůzky Webex Suite, klepněte na možnost Spustit novou tabuli a přejděte ke kroku 3.

2

Poklepání chcete-li otevřít novou tabuli nebo vybrat existující tabuli.


 
Pokud si nejste jisti, kterou tabuli chcete otevřít, zobrazte její náhled. Poklepání > Otevřít náhled.
3

Používejte následující nástroje tabule:

 • Nástroj pro výběrwhiteboard selection tool– Klepněte na oblast na tabuli a přetažením vyberte položky a přesuňte je na tabuli.

   
  Po výběru klepněte na možnosta zvolte možnost přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat nebo odstranit.
 • Přetáhnout/přesunoutWhiteboard drag– Klepnutím a přidržením se můžete pohybovat po plátně tabule.
 • Nástroj peraWhiteboard pen—Klepnutím a přidržením nakreslete čáru s perem.

   
  Po zvolení můžete změnit tloušťku a barvu pera.
 • Kouzelné peroWhiteboard magic pen– Když vyberete pero, klepněte na magické pero, aby linky nebo tvary, které přidáte s nástrojem pro pero, byly automaticky hladší a rovnější.
 • GumaWhiteboard eraser– Klepnutím a přidržením vymažete všechny poznámky na tabuli.
 • Rychlé poznámkyWhiteboard sticky notes– Když je tato možnost vybrána, klepněte na oblast, kterou chcete přidat samolepící poznámky. Přetáhněte poznámku na požadované místo a vyberte barvu rychlého lístku. Klepnutím na tlačítko + přidáte další poznámku.
 • TextWhiteboard text– Po výběru klepněte na oblast, kterou chcete přidat text. Z těchto možností můžete vybrat barvu, formát, zarovnání a velikost textu: malá, střední, velká, x-velká.
 • TvaryWhiteboard shapes– Vyberte si z kruhu, čtverce nebo diamantu. Když je tato možnost vybrána, přetáhněte tvar do oblasti, do které chcete tvar přidat, a změňte velikost. Obrazec můžete vyplnit barvou.
 • Emojiemojis menu button—Pomocí nástroje pro výběr emotikonů můžete vybrat emotikony a umístit je na tabuli. Je-li vybráno, můžete přetáhnout do požadované oblasti a změnit velikost. Když na emotikonu kliknete pravým tlačítkem myši, můžete se rozhodnout ji přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
4

Používejte následující ovládací prvky tabule:

 • VrátíUndo button– Kliknutím vrátíte zpět změny provedené na tabuli.
 • ZnovuRedo button– Kliknutím znovu provedete změny provedené na tabuli.

Na minimapě umístěné v pravé spodní části tabule:

 • SkrýtHide button– Tím se skryje zobrazení minimapu. Opětovným kliknutím minimapu znovu otevřete.
 • Přiblížit přehledZoom to overview button—Přiblížit šířku oblasti, ve které účastníci provádějí úpravy.
 • Přiblížit/oddálitWhiteboard zoom controls– Toto ovládá zobrazení celé oblasti tabule.
5

Klepnutím na Zavřít pro všechny ukončíte sdílení tabule.

1

Během schůzky přejděte na , a klepněte na možnost Upřesnit > Tabule.

Pokud vaše schůzky neběží na naší platformě pro schůzky Webex Suite, klepněte na možnost Pokročilé > Spusťte novou tabuli a přejděte ke kroku 3.

2

Poklepání pro otevření nové tabule nebo klepnutí na stávající tabuli a klepněte na možnost Otevřít pro všechny.


 
Pokud si nejste jisti, kterou tabuli chcete otevřít, zobrazte její náhled. Poklepání > Otevřít náhled.
3

Používejte následující nástroje tabule:

 • Nástroj pro výběrwhiteboard selection tool– Klepněte na oblast na tabuli a přetažením vyberte položky a přesuňte je na tabuli.

   
  Po výběru klepněte na možnosta zvolte možnost přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat nebo odstranit.
 • Přetáhnout/přesunoutWhiteboard drag– Klepnutím a přidržením se můžete pohybovat po plátně tabule.
 • Nástroj peraWhiteboard pen—Klepnutím a přidržením nakreslete čáru s perem.

   
  Po zvolení můžete změnit tloušťku a barvu pera.
 • Kouzelné peroWhiteboard magic pen– Když vyberete pero, klepněte na magické pero, aby linky nebo tvary, které přidáte s nástrojem pro pero, byly automaticky hladší a rovnější.
 • GumaWhiteboard eraser– Klepnutím a přidržením vymažete všechny poznámky na tabuli.
 • Rychlé poznámkyWhiteboard sticky notes– Když je tato možnost vybrána, klepněte na oblast, kterou chcete přidat samolepící poznámky. Přetáhněte poznámku na požadované místo a vyberte barvu rychlého lístku. Klepnutím na tlačítko + přidáte další poznámku.
 • TextWhiteboard text– Po výběru klepněte na oblast, kterou chcete přidat text. Z těchto možností můžete vybrat barvu, formát, zarovnání a velikost textu: malá, střední, velká, x-velká.
 • TvaryWhiteboard shapes– Vyberte si z kruhu, čtverce nebo diamantu. Když je tato možnost vybrána, přetáhněte tvar do oblasti, do které chcete tvar přidat, a změňte velikost. Obrazec můžete vyplnit barvou.
 • Emojiemojis menu button—Pomocí nástroje pro výběr emotikonů můžete vybrat emotikony a umístit je na tabuli. Je-li vybráno, můžete přetáhnout do požadované oblasti a změnit velikost. Když na emotikonu kliknete pravým tlačítkem myši, můžete se rozhodnout ji přenést do popředí, odeslat zpět, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
4

Používejte následující ovládací prvky tabule:

 • VrátíUndo button– Kliknutím vrátíte zpět změny provedené na tabuli.
 • ZnovuRedo button– Kliknutím znovu provedete změny provedené na tabuli.

Na minimapě umístěné v pravé spodní části tabule:

 • SkrýtHide button– Tím se skryje zobrazení minimapu. Opětovným kliknutím minimapu znovu otevřete.
 • Přiblížit přehledZoom to overview button—Přiblížit šířku oblasti, ve které účastníci provádějí úpravy.
 • Přiblížit/oddálitWhiteboard zoom controls– Toto ovládá zobrazení celé oblasti tabule.
5

Klepnutím na Zavřít pro všechny ukončíte sdílení tabule.