Používání tabulí

Využijte svůj zážitek z whiteboardingu na maximum:

 • Tabule můžete vytvářet v prostoru, kdokoli v prostoru je pak může zobrazit nebo upravit.

 • Tabule můžete také použít ve schůzce, můžete vytvořit nebo otevřít existující tabuli a pak ji sdílet v hovoru, aby ji všichni mohli zobrazit.

1

Vyberte prostor a klepněte na tlačítko Obsah. Poté vyberte a klikněte na Nová tabule.

2

Můžete vybrat následující:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, aby odstranila úpravy, nebo znovu klikněte na gumu, abyste vybrali Vymazat vše a odstranili všechny úpravy. Kliknutím na tlačítko Zpět můžete obnovit úpravy, které jste právě vymazali.

 • Stickies vytváří a přidává stickies. Můžete přidat text, změnit barvu a přesunout nálepky po tabuli.

 • Zpět odstraní poslední úpravu. Můžete pokračovat kliknutím na tlačítko Zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud někdo na sdílené tabuli vybere možnost Vymazatvše, není k dispozici možnost Zpět. Pokud však vyberete možnost Vymazat vše a tabuli nikdo jiný neupravuje, můžete úpravy obnovit kliknutím na tlačítko Zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena. Pomocí kláves se šipkami na klávesnici se pohybujte po tabuli. K přiblížení nebo oddálení tabule můžete použít myš nebo touchpad.

1

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit , zvolte Tabulea pak klepněte na Nová tabule.

2

Můžete vybrat následující:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, chcete-li odstranit úpravy, nebo znovu klepněte na gumu, abyste vybrali Vymazat vše a odstranili všechny úpravy. Klepnutím na Zpět můžete obnovit úpravy, které jste právě vymazali.

 • Zpět odstraní poslední úpravu. Můžete pokračovat klepnutím na zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud někdo na sdílené tabuli vybere možnost Vymazatvše, není k dispozici možnost Zpět. Pokud však vyberete Možnost Vymazat vše a tabuli nikdo jiný neupraví, můžete klepnutím úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena. Pomocí dvou prstů se pohybujte po tabuli na zařízení.

1

Vyberte prostor, přejděte do nabídky aktivit , zvolte Tabulea pak klepněte na Nová tabule.

2

Můžete vybrat následující:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, chcete-li odstranit úpravy, nebo znovu klepněte na gumu, abyste vybrali Vymazat vše a odstranili všechny úpravy. Klepnutím na Zpět můžete obnovit úpravy, které jste právě vymazali.

 • Zpět odstraní poslední úpravu. Můžete pokračovat klepnutím na zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud někdo na sdílené tabuli vybere možnost Vymazatvše, není k dispozici možnost Zpět. Pokud však vyberete Možnost Vymazat vše a tabuli nikdo jiný neupraví, můžete klepnutím úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena. Pomocí dvou prstů se pohybujte po tabuli na zařízení.