Jako správce můžete změnit zobrazovaný jazyk, časové pásmo, hlasitost ultrazvuku a detekci probuzení na zařízení Webex Share, když na zařízení neprobíhá hovor nebo schůzka.

Zařízení Cisco Webex Share podporuje následující jazyky:
 • Čínština (Čína)

 • Čínština (Tchaj-wan)

 • Holandština

 • Angličtina (USA)

 • Angličtina (Velká Británie)

 • Francouzština (Francie)

 • Francouzština (Kanada)

 • Němčina

 • Italština

 • Japonština

 • Korejština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Portugalština (Portugalsko)

 • Ruština

 • Španělština (Španělsko)

 • Španělština (Latinská Amerika)

 • Švédština

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Jazyk.

4

Vyberte jazyk z rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko Zavřít.

Časové pásmo můžete změnit, kdykoli se vám to hodí.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Časové pásmo.

4

Vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko Zavřít.

Zařízení Cisco Webex Share používá ultrazvuk k detekci zařízení pro místnosti pomocí aplikace Cisco Webex Teams. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení hlasitosti ultrazvuku.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Hlasitost ultrazvuku.

4

Pomocí posuvníku upravte hlasitost a klikněte na tlačítko Zavřít.

Funkce ovládání pohotovostního režimu spolupracuje s funkcí prodleva pohotovostního režimu a nastavením probuzení, které prodlužují životnost displeje a šetří energii tím, že obrazovku displeje uspí, když se nepoužívá. Všechna tři nastavení společně řídí, jak zařízení Cisco Webex Share využívá pohotovostní režim.

Zde se dozvíte, jak tato nastavení spolupracují:

 • Ovládání pohotovostního režimu umožňuje přepnutí displeje do pohotovostního režimu. Pokud chcete, aby se displej v době nečinnosti uspal, zapněte funkci Ovládání pohotovostního režimu. Pokud nechcete, aby se displej v době nečinnosti uspal, vypněte funkci Ovládání pohotovostního režimu.

 • Prodleva pohotovostního režimu je doba v minutách, než dojde k přepnutí do pohotovostního režimu.

 • Funkce Probuzení umožňuje zapnout displej, když někdo vstoupí do místnosti.

Funkce Ovládání pohotovostního režimu je ve výchozím nastavení povolena. Pokud nechcete, aby obrazovka přešla do pohotovostního režimu, zakažte funkci Ovládání pohotovostního režimu.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Ovládání.

5

V rozevíracím seznamu vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout.

6

Klikněte na tlačítko Použít.

Prodleva pohotovostního režimu umožňuje nastavit prodlevu v minutách, než zařízení Cisco Webex Share přejde do pohotovostního režimu a vypne displej HDMI. Prodleva spolupracuje s funkcí Ovládání pohotovostního režimu a nastavením Probuzení. Umožňuje řídit, jak zařízení Cisco Webex Share používá pohotovostní režim.

Výchozí hodnota je 10 minut.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Prodleva.

5

Pomocí posuvníku nastavte prodlevu v sekundách.

6

Klikněte na tlačítko Použít.

Funkce Probuzení umožňuje zapnout displej, když někdo vstoupí do místnosti. Funkce Probuzení spolupracuje s funkcemi Ovládání pohotovostního režimu a Prodleva pohotovostního režimu. Umožňuje vyladit, jak zařízení Cisco Webex Share používá pohotovostní režim. Když je funkce Probuzení povolena, obrazovka opustí pohotovostní režim a zapne se, jakmile zaznamená hlas v místnosti.

Funkce Probuzení je ve výchozím nastavení povolena. Pokud nechcete, aby se zařízení probouzelo z pohotovostního režimu, zakažte funkci detekce probuzení.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Probuzení při rozpoznání hlasu.

5

Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

6

Klikněte na tlačítko Použít.