Webináře v zobrazení webového vysílání nejsou k dispozici pro Webex pro státnísprávu.

Můžete přidat logo a obrázek na pozadí, změnit barvy pozadí, písma a tlačítek a přidat profily řečníků na stránku Připojit se k webináři v zobrazení webovéhovysílání. Můžete také změnit barvu zvýraznění na stránce Streamování. Změny pak můžete zobrazit v počítačích a mobilních zařízeních a podívat se, jak vypadají.

 • Vyberte motiv (Tmavý nebo Světlý).

 • Nahrajte logo a obrázek na pozadí.

 • Určete barvu pozadí pro levý panel a také pro webinář v záhlaví zobrazení webového vysílání a barvě pozadí.

 • Změňte barvu textu webináře v názvu (záhlaví), hlavním textu a webináři v zobrazení webového vysílání datum a čas (zvýraznění).

 • Změňte barvu textu a pozadí tlačítka.

 • Změňte barvu textu pro jméno a agendu hostitele.

 • Zovejme nebo skryjte hostitele, řečníka a agendu na stránce Připojit se.

 • Nahrajte obrázky a popisy pro každého řečníka.

 • Změňte barvu zvýraznění na stránce Streamování.

1

Přihlaste se k webu Webex a klikněte na Kalendář.

2

Vyberte svůj webinář v zobrazení webového vysílání. V části Branding klikněte na Upravit.

 • Kliknutím na Rozložení přizpůsobte motiv, logo, obrázek na pozadí, barvy textu a tlačítka.

 • Kliknutím na Obsah zobrazíte nebo skryjete hostitele, řečníka nebo agendu.

3

Chcete-li zjistit, jak vaše stránka vypadá na počítači nebo mobilu, klikněte nebo .

4

Klikněte na položku Uložit.

5

Pokud chcete stránku streamování přizpůsobit, klikněte v horní části okna na další stránku Připojit se.

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Meetings a klepněte na Schůzky.

2

Vyberte svůj webinář v zobrazení webového vysílání. V části Branding klepněte na Upravit.

 • Klepnutím na Rozložení přizpůsobte motiv, logo, obrázek na pozadí, barvy textu a tlačítka.

 • Klepnutím na Obsah zobrazte nebo skryjte hostitele, řečníka nebo agendu.

3

Chcete-li zjistit, jak vaše stránka vypadá na počítači nebo mobilu, klepněte nebo .

4

Klepněte na Uložit.

5

Pokud chcete stránku streamování přizpůsobit, klepněte v horní části okna na další stránku Připojit se.