1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

V rozbalovací nabídce Volajícíuživatelský portál klikněte na profil v pravém horním rohu.

3

Klikněte na položku Nastavení účtu.

4

Z rozbalovacích nabídek v části Jazyk oznámení a Jazyk e-mailu vyberte preferovaný jazyk.

5

Klikněte na položku Uložit.