Dostupné funkce hlasové schránky

V závislosti na tom, co děláte, můžete ke správě hlasových zpráv a nastavení použít telefon, nastavení Webex a aplikaci aplikace Webex.

Z telefonu můžete:
 • Zaznamenejte osobní pozdrav a kdykoli jej změňte.

 • Poslouchejte, ukládejte nebo odstraňujte hlasové zprávy.

 • Resetujte PIN kód hlasové schránky.


  Přístupový kód musí splňovat požadavky nastavené správcem.

V Nastavení Webexu můžete resetovat PIN kód hlasové schránky.

Pravidla PIN hlasové schránky

PIN kód hlasové schránky musí splňovat následující požadavky:

 • Musí být alespoň šest číslic dlouhá. Pouze čísla!

 • Nesmí to být žádný z vašich předchozích dvaceti čtyř PIN kódů.


  Poznámka: Toto číslo je systémové nastavení.

 • Nesmí odpovídat číselné reprezentaci vašeho křestního jména nebo příjmení.

 • Nesmí obsahovat číslo linky.

 • Nesmí obsahovat jednotlivé číslice nebo skupiny opakujících se číslic (například 228883, 121212 nebo 408408).

 • Nesmí se jednat o číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

 • Nesmí obsahovat čísla, která jsou na klávesnici vytočena v přímém směru.

Aktivace účtu hlasové schránky

Když dostanete telefon, musíte provést několik kroků, abyste svou hlasovou schránku zprovoznili. Stejným postupem můžete resetovat kód PIN.

Než začnete

Seznamte se s pravidly pro nastavení PIN kódu hlasové schránky.

Mějte na paměti, že uživatelé Webexu nemohou nastavit druhý účet hlasové schránky.

1

V Nastavení Webexu vyberte Můj profil.

2

Klikněte na "..." a vyberte možnost Resetovat PINkód hlasové schránky.

3

V rámci požadavků zadejte nový PIN kód hlasové schránky.

4

Zadejte kód PIN znovu do pole Potvrdit PIN kód hlasové schránky a klikněte na Uložit.