Správce musí povolit funkci hlasové schránky pro přístup k různým nastavení a jejich konfiguraci. Pokud nenaleznete nastavení hlasové schránky, například Resetování PIN, pozdravy hlasové schránky a upozornění, obraťte se na správce.

V závislosti na tom, co děláte, můžete používat telefon, uživatelský portál Webex nastavení uživatele a aplikaci pro Webex pro správu hlasové schránky a nastavení. Můžete například nakonfigurovat určitá nastavení, například nahrávání a změnu osobních pozdravů, poslech hlasových zpráv, resetování PIN z telefonu a Webex nastavení uživatele.

Než začnete

Pamatujte si, že uživatelé služby Webex nemohou vytvořit druhý účet hlasové schránky.

1

Přihlaste se do https://settings.webex.com .

2

Pod mým profilem klepněte na tlačítko obnovit PIN hlasové schránky nebo na Ikonu a zvolte resetovat PIN hlasové schránky.

Zobrazí se dialogové okno Reset PIN hlasové schránky.
3

novou hlasovou schránku zadejte PIN v následujících požadavcích.

 • Musí obsahovat nejméně šest číslic. Pouze čísla.

 • Nesmí být žádné z předchozích deseti kolíků (dvacet čtyři, v případě vládních zákazníků).


   

  Poznámka: Toto číslo je nastavení systému.

 • Nesmí být opačným pořadím starého PIN.

 • Nesmí se shodovat s číselným vyjádřením vašeho křestního jména nebo příjmení.

 • Nesmí obsahovat vaše telefonní číslo nebo číslo linky.

 • Nesmí obsahovat opakující se číslici nebo skupinu opakujících se číslic (například 228883, 121212, nebo 408408).

 • Nesmí tvořit číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

 • Nesmí obsahovat čísla, která se na klávesnici telefonu nachází v jedné linii.

4

Zadejte znovu PIN do potvrzení PIN hlasové schránky a klepněte na tlačítko odeslat.

Další postup

Jakmile nastavíte účet hlasové pošty, můžete zkontrolovat a vyslechnout hlasové zprávy od Webex aplikace , uživatele portálu , telefonu a konfigurovat různá nastavení hlasové schránky, například hlasové přepisy, pozdravy hlasové schránky, oznámení hlasové schránky atd.