Existují dva způsoby, jak nahrávat schůzky a události. Váš typ účtu a konfigurace webu Webex určují, kterou metodu nahrávání můžete použít.

Nahrávání schůzek v cloudu

Bezplatný plán Webex Free – není k dispozici

Plány Webex Starter, Plus a Business – k dispozici

Plány Enterprise – nakonfigurovány správcem webu Webex.

Nahrávání schůzek do počítače

Plány Webex Free, Starter, Plus a Business – k dispozici

Plány Enterprise – nakonfigurovány správcem webu Webex.

Informace o nahrávání relace Webex Training naleznete v části Nahrávání relace Webex Training.

Nejčastější dotazy

  • Nesmíte být hostitelem ani alternativním hostitelem schůzky. Pokud jste byli pozváni na schůzku, požádejte hostitele o záznam.

  • Na vašem webu může být nedostatek místa pro záznam. Pokud potřebujete uvolnit místo, stáhněte nebo odstraňte některé nahrávky.

  • Záznam může být zakázán. Kontaktujte správce webu služby Webex.

  • Pro neplatící uživatele je záznam v současné době k dispozici pouze z aplikace pro počítač. Pokud zahájíte schůzku z webové aplikace pomocí počítače Chromebook, nemůžete ji nahrát.

Nahrávky v cloudu se ukládají ve formátu MP4.

Nahrávky můžete ukládat do počítače buď ve formátu MP4 nebo WRF (Webex Recording Format) v závislosti na verzi a nastavení webu. Pokud nahráváte ve formátu MP4, panely, jako je například panel Chat a panel Účastníci, a všechny soubory, které sdílíte pomocí možnosti Sdílet soubor, nejsou do nahrávání zahrnuty.

Služba Webex ukládá všechny vaše nahrávané schůzky buď lokálně do vašeho počítače nebo na web Webex. Nahrávky můžete zpřístupnit a sdílet nebo stáhnout ze svého webu služby Webex.

Pokud jste byli pozváni na schůzku jako účastník nebo alternativní hostitel, kontaktujte ohledně získání nahrávky hostitele schůzky.

V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může přijetí nahrávky trvat až 24 hodin. Kvůli epidemii COVID-19 po celém světě probíhá bezprecedentní množství práce na dálku, takže může trvat déle než obvykle, než svou nahrávku obdržíte.

Pro schůzky nebo události, které trvají několik hodin, doporučujeme pořídit více nahrávek, abyste dosáhli výhodnější velikosti souboru a pohodlnějšího prohlížení.

Až bude nahrávka připravena, pošleme vám e-mail s nahrávkou a všemi podrobnostmi, které k jejímu přehrání a sdílení s ostatními potřebujete.

Nahrávky schůzek a událostí Webex v cloudu jsou uloženy ve formátu MP4. Přehrávat je lze na většině počítačů, aniž by bylo nutné instalovat nový software.

Pokud jste se schůzky nebo události zúčastnili nebo jste ji zmeškali, požádejte hostitele o sdílení odkazu na nahrávku a hesla.

Pokud jste hostitel, můžete přehrát nebo stáhnout nahrávku ze svého webu služby Webex.

Na počítači se systémem Windows můžete převést nahrávku ve formátu ARF (Advanced Recording Format) do formátu WMV (Windows Media Video) nebo MP4 (MPEG-4).

Můžete také převést nahrávku ve formátu WRF (Webex Recording Format) do formátu WMV a poté ji pomocí nástroje třetí strany převést do formátu MP4.


Na počítači Mac nahrávky převádět nelze.

Správci mohou povolit automatický přepis zvuku pro nahrávky schůzek ve formátu MP4. Tuto funkci mohou zapnout pro všechny nebo pro konkrétní uživatele nebo umožnit uživatelům, aby ji zapnuli sami. Další informace najdete v části Přepis nahrávek.


Přepisy nahrávek momentálně nejsou k dispozici v bezplatném plánu Webex.