Tento článek se týká webů WBS40.9 a novějších verzí.

Provedli jsme několik změn v možnostech, které se zobrazují před tím, než se připojíte ke schůzce Webex. Pokud máte starší verzi služby Webex, nemusí se tyto možnosti zobrazovat. Zjistěte, jak se připojit ke schůzkám v dřívějších verzích služby Webex.

Nemůžete stahovat? Zde je návod, jak se připojit přímo z prohlížeče.

Kliknutím sem si můžete pustit video, které vás provede připojením ke schůzce Webex.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na tlačítko Připojit.


 

Pokud nemáte pozvánku na schůzku, kontaktujte hostitele schůzky.

2

Pokud se připojujete ke schůzce Webex poprvé, aplikace se stáhne automaticky.

 • Pokud nechcete nic instalovat, klikněte na možnost Připojit se z prohlížeče.
 • Pro instalaci aplikace klikněte na instalační soubor.
 • Pokud stahování nezačalo automaticky, klikněte na tlačítko Stáhnout aplikaci znovu.

 

Pokud se připojujete z počítače se systémem Linux nebo z Chromebooku, nebudete vyzváni k instalaci. Schůzka se jednoduše otevře v prohlížeči.

Zde si rovněž můžete stáhnout aplikaci Webex Meetings ručně.

3

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

4

Pokud jste požádáni o zadání hesla schůzky, zadejte toto heslo – je uvedeno ve vašem e-mailové pozvánce – a klikněte na tlačítko Další.

5

V okně náhledu si můžete před připojením ke schůzce zkontrolovat, zda váš zvuk a video funguje správně. Nejprve si vyberte, jakým způsobem chcete poslouchat.

 • Použijte zvuk počítače (výchozí) Použijte počítač se sluchátky nebo reproduktory.
 • Zavolejte mi Zadejte telefonní číslo a Webex vám zavolá. V závislosti na hostitelově plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Přímé volání Pokud pro zvuk upřednostňujete použití telefonu, volejte v okamžiku zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Nepřipojujte zvuk Tuto možnost použijte, pokud se chcete připojit ke schůzce a sdílet obsah, ale nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
6

Před připojením zvolte, zda chcete mít zapnuté video a mikrofon.

Chcete-li video vypnout nebo zapnout, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video nebo Spustit video.

Mikrofon vypnete nebo zapnete kliknutím na tlačítko ZtlumitZtlumit nebo Zrušit ztlumení.

Chcete-li se připojit ke kompatibilnímu videozařízení, klikněte na tlačítko Použít videosystém.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud jste na cestách, můžete se ke schůzce připojit z telefonu, tabletu, hodinek Apple Watch nebo telefonu se systémem Android, a to pomocí mobilní aplikace služby Webex.

Budete moci používat video, konverzovat s ostatními účastníky a sdílet obsah.

1

Když nastane čas připojit se ke schůzce, klepněte v e-mailové pozvánce na možnost Připojit se ke schůzce.

Klepněte na možnost Připojit
2

Klepnutím na možnost Stáhnout nainstalujte aplikaci Cisco Webex Meetings a připojte se k videokonferenci.

Chcete-li se ke schůzce připojit pouze telefonicky, klepněte na číslo na obrazovce.

3

Po instalaci aplikace klepněte na možnost Otevřít a přijměte podmínky poskytování služby a prohlášení o ochraně osobních údajů.

4

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko OK.


 

Je-li to zapotřebí, zadejte heslo schůzky – je uvedeno v e-mailové pozvánce – a klepněte na tlačítko OK.

Po otevření aplikace Webex Meetings je vaše video ve výchozím nastavení vypnuto. Klepnutím na tlačítko Spustit video zobrazíte náhled toho, jak budete vypadat pro ostatní, než se připojíte ke schůzce.
Přenášet zvuk přes internet
5

Před připojením ke schůzce změňte nastavení zvuku a videa.

 • Použít Internet pro zvuk (výchozí) Použijte telefon se sluchátky nebo reproduktory.
 • Zavolejte mi Zadejte telefonní číslo a Webex vám zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Přímé volání Pokud pro zvuk upřednostňujete použití telefonu, volejte v okamžiku zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Nepřipojujte zvuk Tuto možnost použijte, pokud se chcete připojit ke schůzce a sdílet obsah, ale nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
6

Kliknutím na možnost Připojit k zařízení se připojíte ke schůzce z kompatibilního videozařízení.

7

Klepněte na možnost Připojit.

Klepněte na možnost Připojit

Pomocí webové aplikace se můžete připojit ke schůzce služby Webex ve svém prohlížeči. Toto je nejjednodušší způsob, jak se připojit, pokud používáte počítač Chromebook, počítač se systémem Linux nebo nechcete nic stahovat.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

2

Služba Webex se začne připravovat na připojení ke schůzce. Pokud se připojujete z počítače se systémem Windows nebo Mac, klikněte na tlačítko Připojit se z prohlížeče. Pokud se připojujete z počítače se systémem Linux nebo z Chromebooku, nebudete vyzváni k instalaci. Schůzka se jednoduše otevře v prohlížeči.


 

Místo toho se může zobrazit načítání stránky s podrobnostmi schůzky. V takovém případě klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud se zobrazí výzva, povolte prohlížeči přístup ke kameře a mikrofonu, abyste viděli a slyšeli dění na schůzce.

3

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Jméno, které zadáte, se bude zobrazovat všem na schůzce.

4

Pokud jste požádáni o zadání hesla schůzky, zadejte toto heslo – je uvedeno ve vašem e-mailové pozvánce – a klikněte na tlačítko Další.

5

V okně náhledu si můžete před připojením ke schůzce zkontrolovat, zda váš zvuk a video funguje správně. Nejprve si vyberte, jakým způsobem chcete poslouchat.

 • Použijte zvuk počítače (výchozí) Použijte počítač se sluchátky nebo reproduktory.
 • Zavolejte mi Zadejte telefonní číslo a Webex vám zavolá. V závislosti na hostitelově plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Přímé volání Pokud pro zvuk upřednostňujete použití telefonu, volejte v okamžiku zahájení schůzky. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Nepřipojujte zvuk Tuto možnost použijte, pokud se chcete připojit ke schůzce a sdílet obsah, ale nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
6

Před připojením zvolte, zda chcete mít zapnuté video a mikrofon.

Chcete-li video vypnout nebo zapnout, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video nebo Spustit video.

Mikrofon vypnete nebo zapnete kliknutím na tlačítko ZtlumitZtlumit nebo Zrušit ztlumení.

Chcete-li se připojit ke kompatibilnímu videozařízení, klikněte na tlačítko Použít videosystém.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud máte problémy se šířkou pásma, je to způsob, jak to provést.

Když se ke schůzce připojujete vytáčením, uslyšíte všechny účastníky schůzky, ale během schůzky nebude možné vidět nikoho ani to, co sdílejí.

1

Otevřete pozvánku na schůzku a zavolejte na jedno z čísel uvedených v části Připojit telefonicky. V závislosti na plánu schůzky hostitele poskytuje vaše e-mailová pozvánka seznam telefonních čísel,

2

Zadejte kód schůzky nebo přístupový kód a stiskněte tlačítko #.

3

Zadejte PIN nebo ID účastníka, pokud nějaké máte. Pokud kód nemáte, stisknutím tlačítka # přejdete do předsálí, kde vás hostitel schůzky může přijmout.

Jakmile se připojíte ke schůzce, uslyšíte všechny účastníky schůzky, ale nic, co se sdílí, nebude vidět.

Připojte se pomocí počítače nebo mobilního zařízení a podívejte se, co se na schůzce sdílí.

Nejčastější dotazy

K připojení ke schůzkám, na které jste pozváni, nepotřebujete účet služby Webex. Potřebujete však e-mailovou pozvánku, která obsahuje informace potřebné k účasti na schůzce.

Oslovte organizátora schůzky, který vám poskytne pozvánku.

Pokud pro zvuk používáte počítač:

Připojte se k testovací schůzce a před ní zkontrolujte, zda zvuková a videozařízení pracují podle očekávání.

Když se připojíte k testovací schůzce, automaticky se stáhne aplikace Webex Meetings, takže se můžete snáze připojit k další schůzce.

Když kliknete na odkaz Připojit v e-mailové pozvánce, aplikace Webex Meetings se automaticky stáhne. Můžete si ji také stáhnout z webu webex.com.

Stáhnout nyní

Pokud se chcete připojit bez stahování, připojte se z prohlížeče.

 • Nesmíte být hostitelem ani alternativním hostitelem schůzky. Pokud jste byli pozváni na schůzku, požádejte hostitele o záznam.

 • Na vašem webu může být nedostatek místa pro záznam. Stáhněte nebo odstraňte nahrávky, abyste uvolnili místo.

 • Záznam může být zakázán. Kontaktujte správce webu služby Webex.

 • Pro neplatící uživatele je záznam v současné době k dispozici pouze z aplikace pro počítač. Pokud zahájíte schůzku z webové aplikace pomocí počítače Chromebook, nemůžete ji nahrát.