Připojte se vytočením adresy videa

Vytočte adresu videa v pozvánce kalendáře nebo na stránce informací o schůzce.

1

Otevřete virtuální klávesnici nebo si dálkové ovládání videosystému.

Například klepněte na Zavolejte a potom klepněte na tlačítko klávesnice na klávesnici.

2

Vytočte adresu videa v jednom z následujících formátů:

  • <meeting_number>@webex.com na naplánovanou schůzka Webex
  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com pro okamžitou nebo naplánovanou schůzku v osobní místnosti Webex
  • adresa IP okamžité nebo naplánované schůzky v soukromé místnosti Webex nebo naplánované schůzka Webex. Po vyzvání zadejte číslo schůzky .
3

Pokud budete vyzváni, zadejte číselné heslo schůzky.

Číselné heslo schůzky potřebujete pouze pro naplánované schůzky služby Webex , nikoliv schůzky v soukromé místnosti Webex .

4

Po zobrazení výzvy proveďte následující kroky:

  • Pokud jste hostitelem, zadejte klíč hostitele hostitele nebo PIN hostitele a stiskněte křížek # schůzku zahájíte.
  • Pokud nejste hostitel, zadejte znak libry # pro připojení ke schůzce.

Připojte se klepnutím na tlačítko Připojit

Pokud váš web Webex podporují připojování ke schůzkám ze systémů Cisco TelePresence nebo videozařízení Cisco Webex , můžete použít OBTP (Jedním tlačítkem).

Chcete-li povolit protokol OBTP, váš web musí mít Cisco TelePresence Management Suite a TelePresence Management Suite Extension.

Po přidání místnosti systému TelePresence jako zdroje místnosti, klepněte na Připojit se ke schůzce přímo na zařízení.

Pokud se hostitel ještě nepřipojil, můžete být požádáni o zadání PIN hostitele a stisknutím tlačítka # se připojíte ke schůzce. Pokud je při připojení vyžadováno číselné heslo, i když se hostitel již připojil, musíte pro připojení vždy zadat toto heslo a stiskněte #.