Sdílení videa v aplikaci Webex Meeting


Tento článek se platí pro weby verze WBS40.6.x a starších verzí. Pokud máte novější verzi Webex, informace o sdílení obsahu s pohybem a videem najdete zde.

Optimalizace pro pohyb a video vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings. Tato funkce také vyžaduje, aby nastavení vašeho webu umožňovalo připojení ke schůzce z videosystémů. Pokud nevidíte nabídku optimalizace, kontaktujte správce systému.

1

Přejděte do části Sdílet obsahSdílet obsah a vyberte možnost Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.

Rozevírací seznam Optimalizovat pro text a obrázky.

 

Pokud sdílíte obrazovku nebo aplikaci pro přehrávání videa nebo animací, vyberte možnost Optimalizovat pro pohyb a video. Přehrávání videa je díky vyšší snímkové frekvenci plynulejší. Pokud neoptimalizujete pohyb a video, služba Webex optimalizuje obsah pro text a obrázky.

2

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte pole Sdílet zvuk počítače.

Zaškrtávací pole Sdílet zvuk počítače

Tuto možnost doporučujeme, pokud sdílíte video nebo animaci opatřenou zvukem. Každý si může poslechnout, co sdílíte prostřednictvím zvukové konference služby Webex, ať už se připojí z telefonu, VoIP nebo videosystému.


 

Stereofonní zvuk má monofonní výstup.

Uživatelé počítačů Mac: Při prvním sdílení zvuku počítače vás aplikace Webex vyzve k instalaci ovladačů zvuku.

Zpráva Instalovat ovladače zvuku.

Vyberte možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

3

Vyberte obsah, který chcete sdílet.


Během sdílení obsahu můžete změnit nastavení optimalizace. V horní části obrazovky vyberte možnost Sdílet a zvolte Sdílet obsah.

Sdílet obsah

Videozařízení služby Cisco Webex, které je připojeno pomocí kabelu HDMI, dokáže automaticky rozpoznat obsah s vysokou úrovní pohybu a přizpůsobit se mu.

Možnosti optimalizace jsou k dispozici pouze pro prohlížeč Chrome.

1

Přejděte na Sdílení obsahuSdílení obsahu a vyberte možnost Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.

2

Vyberte možnost Obrazovka.

3

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte pole Sdílet zvuk počítače.

Zaškrtávací pole Sdílet zvuk počítače se zobrazí pouze v případě, že se rozhodnete sdílet celou obrazovku nebo kartu prohlížeče Chrome. Tuto možnost doporučujeme, pokud sdílíte video nebo animaci opatřenou zvukem. Každý si může poslechnout, co sdílíte prostřednictvím zvukové konference služby Webex, ať už se připojí z telefonu, VoIP nebo videosystému.


 

Stereofonní zvuk má monofonní výstup.

Uživatelé počítačů Mac: Při prvním sdílení zvuku počítače vás aplikace Webex vyzve k instalaci ovladačů zvuku.

Zpráva Instalovat ovladače zvuku.

Vyberte možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

4

Vyberte obsah, který chcete sdílet, pak zvolte možnost Sdílet.