Stiskněte tlačítko Odhlásit hosta a poté se odhlásit.

Pokud se zobrazí softwarové tlačítko Přihlásit, víte, že jste odhlášeni.