Uw hosttelefoon voor hoteling inschakelen en opsporen

Voordat u begint

De beheerder heeft voor u een gastaccount ingesteld.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga via de Calling gebruikersportaal naar Gespreksinstellingen > Aanvullende functies en schakel Hoteling in.

3

Zoek de naam of het nummer van de persoon van wie u de telefoon (host) wilt gebruiken. Klik vervolgens op Opslaan.

4

Start de telefoon opnieuw op om de softkeys Gast in en Gast uit in te schakelen.

Aanmelden bij een telefoon als gast

Voordat u begint

1

Druk op Gast in en voer uw toestelnummer als uw gebruikers-id en uw voicemail-pincode als uw wachtwoord in.

In het wachtwoordveld kunnen twee invoermethoden worden gebruikt: alfanumeriek en numeriek. Terwijl u het wachtwoord typt, ziet u de schermtoets Opties op de telefoon. Gebruik deze schermtoets om de invoermethode voor het wachtwoord te wijzigen. Selecteer Alles invoeren voor alfanumerieke invoer en selecteer Numeriek invoeren voor numerieke invoer.

2

Druk op Opslaan.

Afmelden bij een telefoon als gast

Druk op Gast uit en vervolgens op Afmelden.

Als u de softkey Aanmelden ziet, weet u dat u bent afgemeld.