1

Klikněte na odkaz z e-mailu, který vám poslal váš správce.

2

Budete vyzváni k vytvoření nového hesla.

Při vytváření nového nebo resetování musí vaše heslo obsahovat:

  • Nejméně 8 znaků a nejvýše 256 znaků.

  • Nejméně 1 malé písmeno abecedy (a, b, c…).

  • Nejméně 1 velký abecední znak (A, B, C…).

  • Nejméně jedno číslo (1, 2, 3…).

  • Nejméně 1 speciální znak (~!@#$ %^&*()-_=+[]{}|;:,. <>/?).

Vaše heslo nesmí obsahovat následující

  • Vaše jméno.

  • Vaše e-mailová adresa.

3

Potvrďte volbu hesla a poté uložte a přihlaste se.

4

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

5

Na ovládacím panelu Nastavení webexu klikněte na položku Volání webexu pro přístup k uživatelskému portáluvolání.