1

Klik på ditprofilbillede, vælg Indstillinger , og gå derefter til Opkald.

2

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Besvar opkald med min video på, og klik derefter på Gem.


 

Webex understøtter forskellige typer opkald. Hvis du ikke ser dette afkrydsningsfelt, er du ikke konfigureret med de påkrævede opkaldsvalgmuligheder.

1

Klik på ditprofilbillede, vælg Præferencer , og gå derefter til Opkald.

2

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Besvar opkald med min video på, og klik derefter på Gem.


 

Webexunderstøtter forskellige typer opkald. Hvis du ikke ser dette afkrydsningsfelt, er du ikke konfigureret med de påkrævede opkaldsvalgmuligheder.

1

Klik på ditprofilbillede , og gå derefter til Indstillinger > Video .

2

Slå Besvar opkald fra med min video på.


 

Webexunderstøtter forskellige typer opkald. Hvis du ikke ser dette afkrydsningsfelt, er du ikke konfigureret med de påkrævede opkaldsvalgmuligheder.