1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia , a następnie przejdź do pozycji Połączenia .

2

Wyewidencjonuj pole wyboru Odbierz pole wyboru Odbierz połączenia z moim klipem wideo, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli to pole wyboru nie jest widoczne, nie masz skonfigurowania wymaganych opcji połączeń.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje , a następnie przejdź dopozycji Dzwonienie.

2

Wyewidencjonuj pole wyboru Odbierz pole wyboru Odbierz połączenia z moim klipem wideo, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli to pole wyboru nie jest widoczne, nie masz skonfigurowania wymaganych opcji połączeń.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do ustawień > wideo .

2

Wyłącz odbieranie połączeń z moim filmem na.


 

Webex obsługuje różne typy połączeń. Jeśli to pole wyboru nie jest widoczne, nie masz skonfigurowania wymaganych opcji połączeń.