1

Klik på Søg i rum.

Rummets navn føjes til søgeområdet.

2

Indtast teksten, du søger efter.

Vælg Meddelelser eller Filer for let at gennemgåresultaterne.


 

For at se meddelelser eller filer fra en person i rummet skal du klikke på Afgræns din søgning og vælge Fra: – indtast derefter personens navn og vælg vedkommende fra listen.

3

Klik på Annuller for at afslutte din søgning.