1

לחץ על חפש במרחב .

שם הנכס נוסף לאזור החיפוש.

2

הזן את הטקסט שאתה מחפש.

בחר הודעות או קבצים כדי למיין בקלות את התוצאות.


 

כדי להציג הודעות או קבצים מאדם שנמצא בנכס, לוחצים על עידון החיפוש ובוחרים מ :- לאחר מכן מזינים את שם האדם ובוחרים אותו מהרשימה.

3

לחץ על 'ביטול' כדי לצאת מהחיפוש.