Løste problemer i RoomOS 10 – maj 2021

Udgivelses-id: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • CSCvw48865 – Touch 10 svarer ikke, efter at du har lukket en indstilling, der er låst.

 • CSCvw80881 – kunne gemme en kontakt uden at indtaste et nummer i kontaktmetoden under redigering af kontakten på lokal webgrænseflade.

 • CSCvx25405 – Touch 10 svarer ikke, efter at du har trykket på knappen "Flere møder".

 • CSCvx52177 – Webex Meetings-klienter med videolyd slået fra vises ikke på billedserie, når Fremtrædende visning er aktiveret på Desk Pro.

 • CSCvx66341 – når video stoppes, når selvvisning er slået til i et opkald, vises selvvisning i fuld skærm.

 • CSCvx61988 – tilpassede ikoner gendannes ikke fra sikkerhedskopieringspakke.

 • CSCvx68241 – tilknyttet enhed med Webex Edge for enheder med cloudkonfiguration og skriveaktiveret anvender tidligere Unified CM-tilpasninger.

 • CSCvx68427 – en sårbarhed i enheds-API'et.

 • CSCvx85788 – kernepanik ved tilslutning af to ASUS VP28U-skærme til enhedens HDMI-udgange.

 • CSCvx98895 – når en enhed er registreret til personlig tilstand uden et vist navn fra Control Hub, registreres enheden ikke.

 • CSCvy06936 – lokal webgrænseflade returnerer en 500-fejl, når du logger på med LDAP.

 • CSCvx52574 – lokal USB-skærm viser ikke startskærmen, når indholdskilden er i standby.

Løste problemer i RoomOS 9 – april 2021

Udgivelses-id: RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

 • Denne version indeholder en kritisk sikkerhedsrettelse.

Løste problemer i RoomOS 10 – april 2021

Udgivelses-id: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • Denne version indeholder en kritisk sikkerhedsrettelse.

Løste problemer i RoomOS 9 – april 2021

Udgivelses-id: RoomOS 9.15.3.11 817ba45c1b2

 • CSCvx74510 – kan ikke oprette et certifikat pga. for langt navn på systemenhed eller domænenavn.

Løste problemer i RoomOS 9 – marts 2021

Frigivelses-id: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

 • CSCvw92800 – enheden går ned i et opkald med SIGABRT (6) i FSMMedia med Assertion videoDataOffset-fejl.

 • CSCvw87941 – hvis der bruges en omvendt skråstreg (\) i et SIP-displaynavn, medfører det, at opkald mislykkes.

 • CSCvw94531 – Webex-enhed går ned, når et opkald, der foretages til en Sony-enhed, afbrydes.

 • CSCvx09177 – kan ikke angive "0" som det første ciffer i en værtspinkode fra en enheds lokale webgrænseflade.

 • CSCvx17559 – trådløst share fra Webex-app er omkodet på SX-, DX- og MX-serien.

 • CSCvx24414 – hovedvideostreamingen forsvinder, når deling startes i opkald på SX80, MX700 og MX800.

 • CSCvx53626 – hastighedsbegrænsning under løsning af desynkronisering af deltahændelse forårsagede, at et opkald blev mistet.

Løste problemer i RoomOS 10 – marts 2021

Frigivelses-id: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • CSCvw92800 – enheden går ned i et opkald med SIGABRT (6) i FSMMedia med Assertion videoDataOffset-fejl.

 • CSCvw49033 – ændring i brugerroller opdateres ikke på den lokale webbrugergrænseflade i en Room Kit Pro.

 • CSCvw87941 – hvis der bruges en omvendt skråstreg (\) i et SIP-displaynavn, medfører det, at opkald mislykkes.

 • CSCvw94531 – Webex-enhed går ned, når et opkald, der foretages til en Sony-enhed, afbrydes.

 • CSCvw98774 – kan ikke deaktivere Forstyr ikke på en Desk Pro, når kameraet og mikrofonen er i brug af en computer med en USB-forbindelse.

 • CSCvx09177 – kan ikke angive "0" som det første ciffer i en værtspinkode fra en enheds lokale webgrænseflade.

 • CSCvx10253 – "exit"-strengen er ikke oversat til japansk på flydende værktøjslinje på Desk Pro.

 • CSCvx13698 – til/fra-funktion til at tillade visning af PII i logfiler.

 • CSCvx27961 – ingen indgående video, når der ringes til et Webex-møde.

 • CSCvx53626 – hastighedsbegrænsning under løsning af desynkronisering af deltahændelse forårsagede, at et opkald blev mistet.

Løste problemer i RoomOS 9 – februar 2021

Frigivelses-id: RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

 • CSCvw60357 – delingskilde bliver ved med at køre på Touch 10, når du forsøger at dele og få vist et eksempel fra en enkelt indgangsport, der er tilsluttet til en videoskiftefunktion.

 • CSCvw99060 – kan ikke deltage i et opkald med Microsoft-team med WebRTC.

Løste problemer i RoomOS 10 – februar 2021

Frigivelses-id: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • CSCvw58387 – sletteindstilling er tilgængelig på lokal webgrænseflade, efter at du har slettet det overførte brugerdefinerede brandingbillede på Webex Room Kit.

 • CSCvw77100 – egenvisning på Webex Board 55 kan ikke slås fra.

 • CSCvw99060 – kan ikke deltage i et opkald med Microsoft-team med WebRTC.

Løste problemer i RoomOS 9, januar 2021

Frigivelses-id: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

 • CSCvw21387 – berøringssporing på Desk Pro vendes ved sprog, der går fra højre mod venstre, under viderestilling med berøring.

 • CSCvw22208 – indikator for deling startet stopper ikke, efter et opkald er blevet afsluttet i opkald, hvor deling er deaktiveret.

 • CSCvw57121 – Asien/Riyadh-tidszonen afspejles ikke i webapps.

Løste problemer i RoomOS 10, januar 2021

Frigivelses-id: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f

 • CSCvs42919 – "Enter"-tast på tastatur ikke fremhævet på siden Ethernet-indstillinger på Room Kit Plus.

 • CSCvv85303 – whiteboard-PDF-fil, der er delt til e-mail fra en Desk Pro, viser kilden som Webex Board i stedet for Desk Pro.

 • CSCvv88504 – enheden henter ikke en ny IP-adresse efter skift af trådløst netværk.

 • CSCvw21387 – berøringssporing på Desk Pro vendes ved sprog, der går fra højre mod venstre, under viderestilling med berøring.

 • CSCvw22208 – indikator for deling startet stopper ikke, efter et opkald er blevet afsluttet i opkald, hvor deling er deaktiveret.

 • CSCvw51659 – enhed, der er forbundet med Webex Edge for enheder, ignorerer ikke TMS-bookinger, når hybrid-kalender er aktiveret.

 • CSCvw57121 – Asien/Riyadh-tidszonen afspejles ikke i webapps.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i december

Frigivelses-id: Room OS 2020-11-27 d43c34aee86

 • CSCvw13852 – i den lokale webgrænseflade vises overskriften i konfigurationsafsnittet ikke som forventet.

 • CSCvw26534 – enheder i lokale- og bordserien kan ikke downloade PAC-filer, når HTTP-proxy er konfigureret til at bruge PACUrl.

 • CSCvw35649 – koreansk input er ikke tilgængelig på alle DX80-enheder.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i november

Frigivelses-id: Room OS 2020-11-11 40a133064c6

 • CSCvs50230 – Diagnosticeringsstrengen "Modtagelsesforvrængning" vises på japansk på Touch 10, der er forbundet til en Room Kit Pro, når grænsefladesproget er ændret til japansk under et Webex-møde.

 • CSCvu15965 – Evaluering af software for BIAS (Bluetooth Impersonation Attacks) for BR/EDR-implementeringsprogrammer.

 • CSCvv99058 – Lavt mikrofonlydniveau fra Room Kit Mini.

 • CSCvv76217 – Video i den fjerne ende vises ikke på skærmen under et opkald.

 • CSCvv66985 – Ingen lyd gennem AirPods, hvis AirPods er tilsluttet til en Desk Pro, efter et opkald er oprettet.

 • CSCvv70182 – Vandret streg, der vises i nederste del af skærmen med Codec Pro og Quadcam.

 • CSCvv95307 – Knapper i lokale, der vises fra brugergrænsefladen.

 • CSCvv70636 – DNS-poster kan ikke slettes fra brugergrænsefladen på skærmen.

 • CSCvv79894 – Ingen indgående lyd i et møde i Microsoft Teams.

 • CSCvv78148 – Knappen til start deling er synlig under opkald, når synlighed af brugergrænseflade er angivet til 'skjult'.

 • CSCvw10298 – Outputniveau for lydforbindelse er anvendt to gange.

 • CSCvw25140 – Ccodec går ned, når UTF-8 tegnnavne i navn til på forbindelse N for xConfiguration-videoindgang er længere end 16 byte.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i oktober

Udgivelses-id: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

 • CSCvw23792 – Touch 10-controllere går i vedligeholdelsestilstand, når der flyttes fra sommertiden til normaltid.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i oktober

Frigivelses-id: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

 • CSCvv04467 – PIP'er uden video blinker, når der er layoutændringer i et møde.

 • CSCvt73728 – Meddelelsen "Der blev ikke fundet nogen skærm på videoudgang, der er konfigureret til OSD" vises på engelsk, uanset sproget i brugergrænsefladen.

 • CSCvv61586 – Desk Pro gik ned ved opgradering af periferienhed.

 • CSCvu94080 – Indstilling af logningstilstand til at deaktivere resultater i diagnosticeringsmeddelelse "Fejl i platformtilstand – statis for hardware og operativsystem. Kontrollér referencer."

 • CSCvu98384 – SX20, MX200 G2 og MX300 G2 har ringe videokvalitet, og der vises videoartefakter.

 • CSCvv28445 – Layoutvælger er ikke synlig for zoomkonferencer.

 • CSCvv50640 – Sproget i brugergrænsefladen er som standard engelsk efter softwareopgradering.

 • CSCvv95307 – Knapper i lokale forsvandt fra brugergrænsefladen efter et opkald, men forbliver i tilstanden udvidelseseditoren til brugergrænseflade.

 • CSCvv79894 – Ingen indgående lyd i Microsoft Teams-møder.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i september

Frigivelses-id: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

 • CSCvu51454 – den lokale webgrænseflade går ned, når bestemte søgeargumenter bruges.

 • CSCvv49750 – Desk Pro kan gå ned på grund af en dårlig sensor.

 • CSCvu99186 – pinkode til trådløs adgang til share for gæst vises ikke, når "xKonfiguration Brugergrænseflade Diagnosticering Meddelelser" er skjult.

 • CSCvv14323 – tilføjelse af et nyt certifikat giver fejl, når tidszonen er indstillet til andet end GMT.

 • CSCvv17903 – kunne ikke deltage i Webex-begivenhed som paneldeltager via den lokale webgrænseflade.

 • CSCvv29093 – enhed kan ikke oprette forbindelse til Webex pga. fejl ved søgning efter proxy. Enheder kan ikke få adgang til en PAC-fil, der er omdirigeret fra WPAD.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i august

Frigivelses-id: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

 • CSCvu33369 – enhed går en gang imellem ned, når måletal offentliggøres.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i maj

Frigivelses-id: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

 • CSCvt36123 – Strict Transport Security (HSTS) er ikke synlig i svarhovedet.

 • CSCvt54244 – FIPS-tilstanden blev deaktiveret ved opgradering.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i maj

Frigivelses-id: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Ingen kunde fandt løste problemer.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 2 i marts

Frigivelses-id: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Ingen kunde fandt løste problemer.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i marts

Versions-id: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Ingen kunde fandt løste problemer.

Problemer løst i RoomOS, frigivelse 1 fra februar

Frigivelses-id: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

 • CSCvs41783-codec Pro har en biplyd i standbytilstand, når der er forbindelse til Cisco Explorer 4642HD, og HDCP er aktiveret.

 • CSCvs44975 – baudhastighed for seriel port for Cisco Webex Codec Pro kan ikke konfigureres.

 • CSCvs53561 – første opkald på Webex Room 70 G2 efter opgradering mangler lyd, og det venstre display er sort.

 • CSCvs61517 – Room Kit Mini, der bruges som et webkamera til en Windows-laptop, giver ikke noget videofeed.

Løste problemer i RoomOS, frigivelse 1 fra januar

Frigivelses-id: RoomOS 2020-01-10 cdf8762390f

 • CSCvs43525 – enhed går ned under opkald på grund af problemer med ydeevnen.

 • CSCvs41898 – indstillingen "Annuller" er ikke tilgængelig, når du har ringet til en person fra en enhed i Room-serien.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 2 i december

Frigivelses-id: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

 • CSCvs11273 - enhedsnedbrud med fejl: "Alvorlig: ingen buffer tilgængelig for meddelelse af størrelse x"

 • CSCvr51008 - Touch 10-fasevisning kan formentlig ikke opdateres, når der er tilføjet opkald, mens et trådløst share er startet.

 • CSCvr72860 - udførelse af en kommando i udvikler-API på lokal webgrænseflade virker ikke.

 • CSCvr97886 - hvis der klikkes på knappen Automatisk opdatering på siden Opkaldskontrol på den lokale webgrænseflade, kan det generere flere anmodninger. Den automatiske opdatering kan ikke deaktiveres i denne tilstand ved at klikke på knappen Automatisk opdatering.

 • CSCvs17682 - TRC6-genvejstastesekvenser skal deaktiveres.

 • CSCvs38514 - migrering af SNMP-konfiguration er brudt.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i december

Frigivelses-id: RoomOS 2019-11-25 d77823b4a64

 • CSCvr36585 - MX700-, MX800- og SX80-nedbrud med "fik nullmarkør-reference".

 • CSCvs11273 - enhedsnedbrud med fejl: "Alvorlig: ingen buffer tilgængelig for meddelelse af størrelse x"

 • CSCvq92198 - tilpasset baggrund opdateres ikke, hvis et Room Kit eller Room Kit Mini er i standby.

 • CSCvr22560 - ved aktivering af 802.x-godkendelse med et uploadet certifikat fungerer godkendelse ikke, medmindre navnet på den registrerede enhed er tilføjet manuelt.

 • CSCvr53710 - Touch 10 og Control Hub viser: "Kunne ikke bekræfte ultralydsignalet, der aktiverer parring med telefoner og laptops", selvom oprettelse af forbindelse med ultralyd virker.

 • CSCvs26569 - DTMF-forsinkelse på 15-20 ved angivelse af en konference- eller voicemail-kode fra australsk område.

 • I medfølgende tilstand følger timeouts for enheder, der returnerer til tilstand for halvvejs aktiv og standby, muligvis ikke enhedskonfigurationer.

Problemer løst i RoomOS-frigivelse 1 i november

Udgivelses-id: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

 • CSCvr12338 – facilitetstjenesteknap, der er tilgængelig på brugergrænsefladen, når enheden er i et aktivt opkald.

 • CSCvr44647 – indtastning af sekvensen *#**1 på TRC6-fjernbetjeningen deaktiverer brugen af en fjernbetjening.

 • CSCvr45080 – whiteboard gemmes med 12-timers tidsformat på Webex Board 55, når sproget er indstillet til engelsk, og boardet er indstillet til 24-timers tidsformat.

 • CSCvr46703 – i makroeditoren til Room Kit Plus er "lagring af makro" stadig synligt, efter at der er sket en fejl under lagring af en makro.

 • CSCvr49008 – CDP (Cisco Discovery Protocol) aktiveres automatisk, når den har været deaktiveret.

 • CSCvr69971 – kommende møde er ikke synligt på Touch 10, selvom mødet vises som OBTP, når det starter.