Problemy rozwiązane w RoomOS 10 maj 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 10.15.1.6 10270456893

 • CSCwb39779 — strefa czasowa jest niepoprawna dla wielu stref czasowych.

 • CSCwb57176 — urządzenia połączone z Webex Edge dla urządzeń z włączoną funkcją Webex zoptymalizowane wrażenia mogą wystąpić problemy z odebraniem prezentacji audio przez połączenie Webex.

 • CSCwb50855 — urządzenie na krótko przestaje odpowiadać po naciśnięciu klawisza "Zakończ spotkanie" na kontrolerze dotykowym.

 • CSCvz02535-w podglądzie Nazwa okna jest niepoprawna dla źródeł zewnętrznych.

 • CSCvy90487-HD-SDI RX 6 z przerzuceniem połączenia/rozłączenia na kodeku Pro, chociaż nie jest podłączony kabel

 • CSCwb40961 — funkcje śledzenia dla prezentera nie są obsługiwane na panoramie 70.

 • CSCwb40015 — urządzenie uległo awarii podczas przetwarzania aktualizacji układu.

 • CSCvw76640 — tworzenie tablicy na urządzeniu nie powiodło się po pierwszej próbie nawiązania połączenia z aplikacją Webex App.

 • CSCwb09346 — Pokój 55 jest podwójnym awarią podczas połączenia.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 kwietnia 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 10.14.1.8 caa98bba5fb

 • CSCwb20631 — kamerą speakertrack zawiesza się podczas połączeń, jeśli ktoś ciągle przeniesie się na zewnątrz bieżącej ramki.

 • CSCwa99972 — w systemie o podwójnym ekranie obraz o łączu końcowym nie pojawia się na drugim wyświetlaczu, jeśli ten wyświetlacz jest ustawiony jako pierwszy monitor.

 • CSCwa79636 — Webex Edge dla urządzeń połączonych z urządzeniami do spotkania przy użyciu klawisza Join Webex na urządzeniu dotykowym 10 nie powiodło się nawiązanie połączenia z kontaktem

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 marca 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.11.7 88f5c88b1bf

 • CSCwa72921 — wł Webex Edge dla urządzeń połączonych z urządzeniami, gdy w polu typ "ContactInfo" nie jest wystąpiła niedopasowanie ustawieniem domyślnym jest "automatyczna".

 • CSCwa53988 — wiadomość została usunięta w celu użycia udziału gościa na urządzeniach trybu osobistego.

 • CSCwa79636 — Webex Edge dla urządzeń połączonych z urządzeniami do spotkania z Webexami sprzężeń na spotkaniu z przyciskiem dotykowy 10 nie powiodło się nawiązanie połączenia

 • CSCwa69084-PTZ 4K lampki obrazu w pewnych warunkach oświetleniowych

 • CSCwa57799-Sony Camera SRG-120DHing Image migocze pod pewnymi warunkami oświetlenia

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 marca 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 10.13.1.3 dd7ec0ed589

 • CSCwa79617 — ponowne uruchomienie programu Pro po podłączeniu do portu USB-C.

 • CSCwa72921 — wł Webex Edge dla urządzeń połączonych z urządzeniami, gdy w polu typ "ContactInfo" nie jest wystąpiła niedopasowanie ustawieniem domyślnym jest "automatyczna".

 • CSCwa33092 — dane wejściowe z Crestron medium AM-200 są tracone po ponownym uruchomieniu zestawu pomieszczeń po uaktualnieniu oprogramowania.

 • CSCwa53988 — wiadomość została usunięta w celu użycia udziału gościa na urządzeniach trybu osobistego.

 • CSCwa79636 — Webex Edge dla urządzeń połączonych z urządzeniami do spotkania z Webexami sprzężeń na spotkaniu z przyciskiem dotykowy 10 nie powiodło się nawiązanie połączenia

 • CSCwa37815 — usunięcie kontaktu z ulubionych powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas otwierania menu kontaktu na Webex Board 55.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 lutego 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 10.12.1.4 3cf63babf2a

 • CSCwa72597 — w przypadku korzystania z kamery internetowej strumień wideo trwa kilka minut

 • CSCwa65689 — strumień kamery nie działa na płycie Webex.

 • CSCwa65357 — urządzenie ulega awarii podczas przełączania — przerwanie pokojów.

 • CSCwa48896 — możliwość zmaksymalizowania widoku własnego na jednym urządzeniu ekranu z trwającą prezentacją w trakcie połączenia.

 • CSCwa57799 – Sony Camera SRG-120DHing migocze pod pewnymi warunkami oświetlenia

 • CSCwa38882 — komunikat o błędzie "kabel może być zbyt długi lub jakość została złamana" jest wyświetlana w zestawie biurowym

 • CSCwa53477 — komunikat o błędzie "certyfikat niedługo wygaśnie. Należy zaktualizować. "jest wyświetlany na urządzeniach i w koncentratorze sterowania.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 Styczeń 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.10.6 5f819754fb0

 • CSCwa16880 — podczas połączenia z konferencją na wyświetlaczu urządzenia są wyświetlane tylko uczestnicy jednej z tych ekranów.

 • CSCwa22336 na bardzo dużym spotkaniu z powodu przekroczenia limitu czasu.

 • CSCvz96005 — Webex Edge dla urządzeń podłączonych do urządzenia nie jest wyświetlana prośba o wyłączenie wyciszenia powiadomienia podczas żądania o wyłączenie wyciszenia.

 • CSCvy62366 — urządzenia nie mogą ręcznie konfigurować profilu Wi-Fi podczas wybierania TLS jako metody uwierzytelniania.

 • CSCvz44771 — Webex Edge dla urządzeń podłączonych do urządzeń nie można wysłać metryk do centrum sterowania, gdy jest używana Webex zoptymalizowana obsługa.

 • CSCvy26553-Codec Pro wyświetla niepoprawny czas na ostatnie uaktualnienie oprogramowania na lokalnym interfejsie www.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 stycznia 2022

Identyfikator wersji: RoomOS 10.11.1.1 28d904d97dc

 • CSCwa38882 — HDMI kabel do prezentacji przestał działać.

 • CSCwa30932 — nawigator pomieszczenia połączony z lokalnym zarejestrowanym urządzeniem lokalnym w trybie kontrolera po przyłączeniu się do Webex Edge dla urządzeń wybierz tryb nawigatora

 • CSCwa32541-TRC6 zdalnego sterowania nie działa zgodnie z oczekiwaniami z Room USB.

 • CSCwa24957 — maksymalizuje i minimalizuje prezentacji typu tablica nie współpracuje z kontrolerem dotykowym 10

 • CSCwa16880 — podczas połączenia z konferencją na wyświetlaczu urządzenia są wyświetlane tylko uczestnicy jednej z tych ekranów.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 grudnia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.10.1.1 aa47f0c7e61

 • CSCwa22336 na bardzo dużym spotkaniu z powodu przekroczenia limitu czasu.

 • CSCvz96005 — Webex Edge dla urządzeń podłączonych do urządzenia nie jest wyświetlana prośba o wyłączenie wyciszenia powiadomienia podczas żądania o wyłączenie wyciszenia.

 • CSCvz76408 — urządzenie kończy się w stanie końcowym, a nie jako oczekujące przez inne osoby w poczekalni na spotkanie CVI.

 • CSCvy84928 — obraz z kamery jest rozmazany po ustawieniu RoomAnalytics PeopleCountOutOfCall na wyłączone.

 • CSCvy28892 — przypięty obraz widoku sam blokuje prezentację, która jest w trakcie wyświetlania.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 listopada 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.9.1.1 fb66b80147e

 • CSCvz92002 — nie ma dźwięku przychodzącego ani wychodzącego na telefonie biurkowym po uaktywnieniu urządzenia.

 • CSCvy62366 — urządzenia nie mogą ręcznie konfigurować profilu Wi-Fi podczas wybierania TLS jako metody uwierzytelniania.

 • CSCvz32363 — wyświetlacz połączony z HDMI wyjście/kodek nie jest wznawiany z trybu wstrzymania, gdy stan wstrzymania jest wyłączony z kodeka, a CEC jest ustawiony na wł.

 • CSCvy26553-Codec Pro wyświetla niepoprawny czas na ostatnie uaktualnienie oprogramowania na lokalnym interfejsie www.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 października 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.8.10 abd81f8e02c

 • CSCvy22126 — rola użytkownika "użytkownik" nie może mieć dostępu do zmieniania ustawień sieci.

 • Interfejs użytkownika CSCvz42830-kodeka zawiera "uaktualnienie urządzenia peryferyjnego" dla kamery P60 nawet wtedy, gdy nie ma żadnego uaktualnienia

 • CSCvy93953 — dołączenie zdarzenia Webex jako list paneli nie powiodło się w przypadku Webex Edge dla urządzeń połączonych, nawet jeśli jest włączona opcja Webex zoptymalizowane środowisko

 • CSCvz48985 — znaki łącznika i podkreślenia są wyświetlane jako ASCII wartości dziesiętne, gdy kontroler dotykowy ma ustawiony tryb języka japońskiego

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 października 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.8.1.7 e60514b8abc

 • CSCvz74187 — Data i godzina ostatniej aktualizacji w lokalnym interfejsie sieci www urządzenia może być myląca.

 • CSCvz44771 — Webex Edge dla urządzeń podłączonych do urządzeń nie można wysłać metryk do centrum sterowania, gdy jest używana Webex zoptymalizowana obsługa.

 • CSCvy22126 — rola użytkownika "użytkownik" nie może mieć dostępu do zmieniania ustawień sieci.

 • CSCvz53702 — nie można ukryć widoku własnego na Webex płytach z sparowaniem z Touch10 podczas wywoływania funkcji CVI dla systemu Microsoft zespoły.

 • Interfejs użytkownika CSCvz42830-kodeka zawiera "uaktualnienie urządzenia peryferyjnego" dla kamery P60 nawet wtedy, gdy nie ma żadnego uaktualnienia

 • CSCvz45112 — nie można zalogować się do urządzenia kodek Pro z SSH lub z lokalnego interfejsu internetowego po ustawieniu opcji off (wyłączone) przez opcję LoginRequired.

 • CSCvy93953 — dołączenie zdarzenia Webex jako list paneli nie powiodło się w przypadku Webex Edge dla urządzeń połączonych, nawet jeśli jest włączona opcja Webex zoptymalizowane środowisko

 • CSCvz48985 — znaki łącznika i podkreślenia są wyświetlane jako ASCII wartości dziesiętne, gdy kontroler dotykowy ma ustawiony tryb języka japońskiego

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 września 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.7.5 7fdec901caa

 • CSCvy44488 — lokalny interfejs sieci www nie zapewnia pokoju spotkań, PIN przepływu, gdy spotkanie jest w stanie HostPinOrGuestPin.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 września 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

 • Opcja usługi CSCvy06795 jest widoczna podczas aktywnego połączenia Webex na Webex Edge dla urządzenia połączonego z włączoną funkcją Webex zoptymalizowanego wrażenia.

 • CSCvy44488 — lokalny interfejs sieci www nie zapewnia pokoju spotkań, PIN przepływu, gdy spotkanie jest w stanie HostPinOrGuestPin.

 • CSCvz03444 — łącze konfiguracji zostało przerwane, aby włączyć aparat sieci Web w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika.

 • Brak klawisza CSCvz09391owego na kontrolerze dotykowym połączonym z Unified CM zarejestrowanych Webex Edge urządzeń z zarządzaną chmurą, w których włączono uaktualnienie oprogramowania w chmurze

 • CSCvz10060-Desk Pro nie może odebrać DHCP adresu.

 • Nawigator pokojów CSCvz46931 włączony w obszarze rezerwacja pomieszczenia przedstawia "wolne pomieszczenie" aż do momentu drugiego zaksięgowania dnia zamiast pierwszej rezerwacji

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 sierpnia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

 • CSCvx38758 — Wi-Fi z 802.1x rozłącza się po ponownej autoryzacji.

 • CSCvy53227 — Błąd pisowni w menu rozwijanym Znajdź stronę w lokalnym interfejsie internetowym programu Desk Pro.

 • CSCvy75020 — urządzenie nie może połączyć się z istniejącą siecią WPA2 802.1 X EAP-TLS.

 • CSCvy91287-Codec Pro zawiesza się przez SIGSEGV w FsmMain 15 minutach do połączenia.

 • CSCvy98861 — system próbuje nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi mimo to przy użyciu połączenia Ethernet.

 • CSCvy40811 — Pomiędzy wierszami Ulubione i Nazwa/Numer w menu Kontakty obserwowany jest duży odstęp.

 • CSCvy89527 — TMS uruchamia komunikat diagnostyczny InternalXapiUsage.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 maj 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

 • CSCvw48865 – Touch 10 nie reaguje po zamknięciu ustawienia, które zostało zablokowane.

 • CSCvw80881 – Możliwość zapisania kontaktu bez wprowadzania numeru w metodzie kontaktu podczas edycji kontaktu w lokalnym interfejsie internetowym.

 • CSCvx25405 – Touch 10 nie reaguje po dotknięciu przycisku "Więcej spotkań".

 • CSCvx52177 – Klienci Webex Meetings z wyciszonym wideo nie są wyświetlani na pasku filmowym, gdy w aplikacji Desk Pro włączony jest widok Prominent.

 • CSCvx66341 – Po zatrzymaniu wideo, gdy w trakcie połączenia włączony jest autopodgląd, autopodgląd jest wyświetlany na pełnym ekranie.

 • CSCvx61988 – Ikony niestandardowe nie są przywracane z pakietu kopii zapasowych.

 • CSCvx68241 – Połączone urządzenie Webex Edge for Devices z włączonym zapisem konfiguracji w chmurze stosuje stare dostosowania Unified CM.

 • CSCvx68427 – Luka w API urządzeń.

 • CSCvx85788 – Panika jądra podczas podłączania dwóch monitorów ASUS VP28U do wyjść HDMI urządzenia.

 • CSCvx98895 – Gdy urządzenie jest rejestrowane w trybie osobistym bez nazwy wyświetlanej z koncentratora Control Hub, urządzenie nie rejestruje się.

 • CSCvy06936 – Lokalny interfejs sieciowy zwraca błąd 500 podczas logowania za pomocą LDAP.

 • CSCvx52574 – Na ekranie USB w pokoju nie jest wyświetlany ekran główny, gdy źródło zawartości jest w trybie gotowości.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 kwietnia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

 • To wydanie zawiera krytyczną poprawkę bezpieczeństwa.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 kwietnia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

 • To wydanie zawiera krytyczną poprawkę bezpieczeństwa.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 kwietnia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.3.11 817ba45c1b2

 • CSCvx74510 – Nie udaje się utworzyć certyfikatu z powodu zbyt długiej nazwy jednostki systemowej lub domeny.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 marca 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

 • CSCvw92800 – Urządzenie zawiesza się podczas wywołania SIGABRT(6) w FSMMedia z błędem asercji videoDataOffset.

 • CSCvw87941 – Obecność znaku odwrotnego ukośnika (\) w nazwie wyświetlanej w protokole SIP powoduje, że połączenie nie dochodzi do skutku.

 • CSCvw94531 – Urządzenie Webex ulega awarii, gdy połączenie nawiązane z urządzeniem Sony zostaje rozłączone.

 • CSCvx09177 – Nie można wprowadzić "0" jako pierwszej cyfry dla pinu hosta w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia.

 • CSCvx17559 – Udostępnianie bezprzewodowe z aplikacji Webex jest transkodowane w urządzeniach serii SX, DX i MX.

 • CSCvx24414 – Główny strumień wideo znika po uruchomieniu udostępniania w połączeniu w modelach SX80, MX700 i MX800.

 • CSCvx53626 – Ograniczanie prędkości podczas rozwiązywania delta event desync powodowało przerwanie połączenia.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 marca 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c

 • CSCvw92800 – Urządzenie zawiesza się podczas wywołania SIGABRT(6) w FSMMedia z błędem asercji videoDataOffset.

 • CSCvw49033 – Zmiana ról użytkowników nie jest aktualizowana w lokalnym interfejsie internetowym zestawu Room Kit Pro.

 • CSCvw87941 – Obecność znaku odwrotnego ukośnika (\) w nazwie wyświetlanej w protokole SIP powoduje, że połączenie nie dochodzi do skutku.

 • CSCvw94531 – Urządzenie Webex ulega awarii, gdy połączenie nawiązane z urządzeniem Sony zostaje rozłączone.

 • CSCvw98774 – Nie można wyłączyć funkcji Nie przeszkadzać w urządzeniu Desk Pro, gdy kamera i mikrofon tego urządzenia są używane przez komputer podłączony do portu USB.

 • CSCvx09177 – Nie można wprowadzić „0” jako pierwszej cyfry dla pinu hosta w lokalnym interfejsie internetowym urządzenia.

 • CSCvx10253 – Ciąg „Exit” nie jest zlokalizowany w języku japońskim na pływającym pasku narzędzi w programie Desk Pro.

 • CSCvx13698 – Przełącz, aby zezwolić na wyświetlanie informacji osobistych w dziennikach.

 • CSCvx27961 – Brak przychodzącego wideo podczas łączenia się ze spotkaniem Webex.

 • CSCvx53626 – Ograniczanie prędkości podczas rozwiązywania delta event desync powodowało przerwanie połączenia.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 lutego 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

 • CSCvw60357 – Źródło udostępniania obraca się na ekranie Touch 10 podczas próby udostępniania i podglądu z jednego portu wejściowego podłączonego do przełącznika wideo.

 • CSCvw99060 – Nie można nawiązać połączenia Microsoft Teams za pomocą WebRTC.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 lutego 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

 • CSCvw58387 – Opcja Usuń jest dostępna w lokalnym interfejsie internetowym po usunięciu przesłanego obrazu niestandardowego brandingu w Webex Room Kit.

 • CSCvw77100 – Nie można wyłączyć autopodglądu na tablicy Webex Board 55.

 • CSCvw99060 – Nie można nawiązać połączenia Microsoft Teams za pomocą WebRTC.

Problemy rozwiązane w RoomOS 9 Styczeń 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

 • CSCvw21387 – Wykrywanie dotyku w aplikacji Desk Pro jest odwrócone dla języków od prawej do lewej podczas przekazywania dotyku.

 • CSCvw22208 – Wskaźnik rozpoczętego udostępniania nie zatrzymuje się po zakończeniu połączenia w połączeniach, w których udostępnianie jest wyłączone.

 • CSCvw57121 – strefa czasowa Azja/Rijad nie jest odzwierciedlana w aplikacjach internetowych.

Problemy rozwiązane w RoomOS 10 stycznia 2021

Identyfikator wersji: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f

 • CSCvs42919 – Klawisz „Enter” na klawiaturze nie jest podświetlony na stronie ustawień sieci Ethernet w zestawie Room Kit Plus.

 • CSCvv85303 – Plik PDF tablicy udostępniony do wiadomości e-mail z komputera Desk Pro pokazuje jako źródło Tablicę Webex, a nie Desk Pro.

 • CSCvv88504 – Urządzenie nie otrzymuje nowego adresu IP po zamianie sieci bezprzewodowych.

 • CSCvw21387 – Wykrywanie dotyku w aplikacji Desk Pro jest odwrócone dla języków od prawej do lewej podczas przekazywania dotyku.

 • CSCvw22208 – Wskaźnik rozpoczętego udostępniania nie zatrzymuje się po zakończeniu połączenia w połączeniach, w których udostępnianie jest wyłączone.

 • CSCvw51659 – Urządzenie połączone z Webex Edge for Devices nie ignoruje rezerwacji TMS, gdy włączony jest Kalendarz hybrydowy.

 • CSCvw57121 – strefa czasowa Azja/Rijad nie jest odzwierciedlana w aplikacjach internetowych.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudnia kropli 1

Identyfikator wersji: 2020-11-27 systemu pokojów d43c34aee86

 • CSCvw13852 – W lokalnym interfejsie internetowym nagłówek w sekcji konfiguracji nie jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.

 • CSCvw26534 – Urządzenia serii Room i Desk nie mogą pobierać plików PAC, jeśli serwer proxy HTTP jest skonfigurowany tak, aby używał adresu PACUrl.

 • CSCvw35649 – język koreański nie jest dostępny na wszystkich urządzeniach DX80.

Problemy rozwiązane w RoomOS listopada — inicjał 1

Identyfikator wersji: 2020-11-11 systemu pokojów 40a133064c6

 • CSCvs50230 – Ciąg diagnostyczny „Niestały odbiór” pojawia się w języku japońskim na urządzeniu Touch 10 połączonym z zestawem Room Kit Pro, gdy język interfejsu użytkownika zostanie zmieniony na japoński podczas spotkania Webex.

 • CSCvu15965 – Ocena oprogramowania do ataków podszywania się pod Bluetooth (BIAS) dla implementatorów BR/EDR.

 • CSCvv99058 – Niski poziom dźwięku mikrofonu z zestawu Room Kit Mini.

 • CSCvv76217 – Obraz wideo z dalekiego końca nie jest wyświetlany na ekranie w trakcie połączenia.

 • CSCvv66985 – Brak dźwięku przez słuchawki AirPods, jeśli słuchawki AirPods są podłączone do urządzenia Desk Pro po nawiązaniu połączenia.

 • CSCvv70182 – Pozioma linia widoczna w dolnej części ekranu przy Codec Pro i Quadcam.

 • CSCvv95307 – Przyciski w pokoju zniknęły z interfejsu użytkownika.

 • CSCvv70636 – Wpisy DNS nie mogą być usuwane z interfejsu ekranowego.

 • CSCvv79894 – Brak dźwięku przychodzącego podczas spotkania Microsoft Teams.

 • CSCvv78148 — Start Button jest widoczny w trakcie połączenia, gdy widoczność interfejsu użytkownika ma wartość „Hidden”.

 • CSCvw10298 — poziom wyjścia łącznika audio — dwa razy.

 • CSCvw25140-kodek jest zamykany, gdy UTF-8 nazwy znaków w xConfiguration złączu wejściowym wideo N jest dłuższa niż 16 bajtów.

Problemy rozwiązywane w RoomOS października — inicjał 1

Identyfikator wersji: 2020-10-26 systemu pokojów d97b604b745

 • CSCvw23792 – Sterowniki Touch 10 przechodzą w tryb konserwacji po przejściu z czasu letniego na standardowy.

Problemy rozwiązywane w RoomOS października — inicjał 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

 • CSCvv04467 – PIP-y bez wideo migają, gdy w trakcie spotkania następuje zmiana układu.

 • CSCvt73728 – Powiadomienie „Nie wykryto ekranu na wyjściu wideo skonfigurowanym dla OSD” jest wyświetlane w języku angielskim niezależnie od ustawienia języka interfejsu użytkownika.

 • CSCvv61586 – nastąpiła awaria programu Desk Pro podczas aktualizacji urządzeń peryferyjnych.

 • CSCvu94080 – Ustawienie trybu rejestrowania na Wyłączone powoduje wyświetlenie komunikatu diagnostycznego „Błąd stanu platformy – Stan sprzętu i systemu operacyjnego. Sprawdź odwołania”.

 • CSCvu98384 – Modele SX20, MX200 G2 i MX300 G2 mają słabą jakość wideo i wyświetlane są artefakty wideo.

 • CSCvv28445 – Selektor układu nie jest widoczny dla konferencji Zoom.

 • CSCvv50640 – Język interfejsu użytkownika po aktualizacji oprogramowania jest domyślnie ustawiany na angielski.

 • CSCvv95307 – Przyciski w pokoju znikały z interfejsu użytkownika po nawiązaniu połączenia, ale pozostawały obecne w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika.

 • CSCvv79894 – Brak dźwięku przychodzącego podczas spotkania Microsoft Teams.

Problemy rozwiązane w RoomOS września 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-08-31 a4fd41aa839

 • CSCvu51454 – Następuje awaria lokalnego interfejsu sieciowego podczas używania niektórych argumentów wyszukiwania.

 • CSCvv49750 – Desk Pro może się wyłączyć z powodu postrzeganego złego czujnika.

 • CSCvu99186 – Kod PIN udziału gościa bezprzewodowego nie jest wyświetlany, gdy opcja "xConfiguration UserInterface Diagnostics Notifications" jest ustawiona na Hidden.

 • CSCvv14323 – Dodanie nowego certyfikatu powoduje błąd, gdy strefa czasowa jest ustawiona na inną niż GMT.

 • CSCvv17903 – Nie można dołączyć do wydarzenia Webex jako panelista z lokalnego interfejsu internetowego.

 • CSCvv29093 – Urządzenie nie może połączyć się z Webex z powodu nieudanej próby zlokalizowania serwera proxy. Urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do pliku PAC, który jest przekierowany z WPAD.

Problemy rozwiązane w RoomOS Sierpień 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

 • CSCvu33369 – Urządzenie zawiesza się sporadycznie z SIGABRT podczas wysyłania metryk.

Problemy rozwiązane w RoomOS mogą porzucić 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

 • CSCvt36123 – Strict Transport Security (HSTS) nie jest widoczny w nagłówku odpowiedzi.

 • CSCvt54244 – Tryb FIPS wyłączony podczas aktualizacji.

Problemy rozwiązane w RoomOS kwietnia — porzucenie 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w RoomOS marcu Drop 2

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w RoomOS marca

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Brak rozwiązanych problemów klienta.

Problemy rozwiązane w RoomOS luty Drop 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

 • CSCvs41783 – Codec Pro wydaje piknięcia w trybie gotowości, gdy jest podłączony do Cisco Explorer 4642HD i włączony jest HDCP.

 • CSCvs44975 – Szybkość transmisji portu szeregowego dla Cisco Webex Codec Pro nie jest konfigurowalna.

 • CSCvs53561 – Pierwsze połączenie w Webex Room 70 G2 po aktualizacji nie ma dźwięku, a lewy wyświetlacz jest czarny.

 • CSCvs61517 – Zestaw Room Kit Mini używany jako kamera internetowa do laptopa z systemem Windows powoduje brak obrazu wideo.

Problemy rozwiązywane w RoomOS styczeń 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2020-01-10 CDF 8762390f

 • CSCvs43525 – Urządzenie zawiesza się podczas połączeń z powodu problemów z wydajnością.

 • CSCvs41898 – Opcja „Anuluj” nie jest dostępna po nawiązaniu połączenia z kimś z urządzenia z serii Room.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudnia porzucenia 2

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

 • CSCvs11273 — urządzenia uległy awarii. błąd: : Błąd krytyczny Brak dostępnego buforu dla komunikatu o wielkości x

 • CSCvr51008 – widok sceny Touch 10 nie jest poprawnie aktualizowany po dodaniu do połączenia, gdy uruchomione jest udostępnianie bezprzewodowe.

 • CSCvr72860 – Wykonywanie polecenia w Developer API na lokalnym interfejsie internetowym nie działa.

 • CSCvr97886 – Kliknięcie przycisku automatycznego odświeżania na stronie Call Control w lokalnym interfejsie internetowym może generować wiele żądań. W tym stanie nie można wyłączyć automatycznego odświeżania poprzez kliknięcie przycisku automatycznego odświeżania.

 • CSCvs17682 – sekwencje klawiszy skrótów TRC6 powinny być wyłączone.

 • CSCvs38514 – Migracja konfiguracji SNMP jest przerwana.

Problemy rozwiązane w RoomOS grudnia kropli 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-11-25 d77823b4a64

 • CSCvr36585 – W MX700, MX800 i SX80 występuje awaria z komunikatem „Uzyskano preferencję wskaźnika null”.

 • CSCvs11273 — urządzenia uległy awarii. błąd: : Błąd krytyczny Brak dostępnego buforu wiadomości o rozmiarze x

 • CSCvq92198 – Niestandardowa tapeta nie jest aktualizowana, jeśli zestaw do pokoju lub zestaw do pokoju Mini jest w trybie gotowości.

 • CSCvr22560 – Podczas włączania uwierzytelniania 802.x z wgranym certyfikatem uwierzytelnianie nie działa, chyba że nazwa zarejestrowanego urządzenia zostanie dodana ręcznie.

 • CSCvr53710 — wyświetlacz dotykowy i regulator sterowania: "Nie można zweryfikować sygnału sygnału ultradźwiękowego, który umożliwia Parowanie z telefonami i przenośnymi." nawet po połączeniu się z sygnału ultradźwiękowego Works

 • CSCvs26569 – Opóźnienie DTMF o 15-20 sekund przy wprowadzaniu kodu konferencji lub poczty głosowej poza regionem Australii.

 • W trybie Towarzyszącym limit czasu dla urządzeń powracających do trybu półbudzika i czuwania może nie być zgodny z konfiguracją urządzenia.

Problemy rozwiązane w RoomOS listopada — inicjał 1

Identyfikator wersji: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

 • CSCvr12338 – Przycisk Facility Service dostępny na interfejsie użytkownika, gdy urządzenie jest w trakcie aktywnego połączenia.

 • CSCvr44647 – Wprowadzenie sekwencji *#**1 na pilocie TRC6 wyłącza możliwość korzystania z pilota.

 • CSCvr45080 – Tablica zapisana z 12-godzinnym formatem czasu na Webex Board 55, gdy język ustawiony jest na angielski, a tablica na 24-godzinny format czasu.

 • CSCvr46703 – W edytorze makr dla pakietu Room Kit Plus opcja „Zapisywanie makra” jest nadal widoczna po wystąpieniu błędu podczas zapisywania makra.

 • CSCvr49008 – Protokół CDP (Cisco Discovery Protocol) jest automatycznie włączany po wyłączeniu.

 • CSCvr69971 – Nadchodzące spotkanie nie jest widoczne na Touch 10, mimo że spotkanie jest wyświetlane jako OBTP w momencie jego rozpoczęcia.