1

Vælg nummeret på skærmbilledet Tastatur.

2

Tryk på Ring op.

Firmaets telefonsystem ringer tilbage til dig via dit mobiltelefoninet.
3

Tryk på Svar for at acceptere opkaldet.

4

Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på et tal på det numeriske tastatur.

Når du har accepteret opkaldet, ringer firmaets telefonsystem til det nummer, du har trykket. DVO-opkaldet åbnes i telefonprogrammet.