1

במסך המקלדת, חייג מספר.

2

הקש על שיחה.

מערכת השיחות של החברה מחזירה לך את הטלפון באמצעות הטלפון הנייד.
3

הקש על הלחצן ' תשובה ' כדי לקבל את השיחה.

4

אם תתבקש, הקש על מספר בלוח המקשים.

לאחר שתסכים לשיחה, המערכת הקוראת לחברה קוראת למספר שחייגת. השיחה הDVO נפתחת ביישום הטלפון.