• Når du er i et Jabber til Jabber-opkald, vil opkaldet blive afbrudt, hvis du ringer til en anden kontakt.

  • Når du starter et Jabber til Jabber-opkald med en kontakt og kontakten starter et Jabber til Jabber-opkald med dig på samme tidspunkt, forbindes opkaldene og du vil ikke få besked om et indgående opkald.

1

Vælg Opkald for den Jabber-bruger, du vil ringe op. Du kan ringe til vedkommende fra kontaktlisten eller i et chatvindue. Eller du kan indtaste et telefonnummer i et samtalevindue, og det vil blive vist som et klikbart link. Du og personen, du chatter med, kan klikke på nummeret og foretage et Jabber-opkald. Men telefonnumre skal indeholde mindst fire cifre og hvis det indledes med et +, skal det indeholde mindst 11 cifre.

2

Vælg Jabber-opkald fra menuen.

  • Hvis du starter et Jabber til Jabber-opkald med en person, samtidigt med at de ringer til dig, bliver opkaldet stillet igennem, men du får ikke en besked om indgående opkald.

  • Hvis du er i gang med et mobilopkald på din telefon, når du modtager et Jabber til Jabber-opkald, kan du ikke besvare Jabber til Jabber-opkaldet, og det vises som et ubesvaret opkald. Men hvis du er i gang med et Jabber til Jabber-opkald, når du får et mobilopkald, afsluttes Jabber til Jabber-opkaldet, også selvom du ikke besvarer mobilopkaldet.

1

På skærmbilledet Kontakter skal du trykke og holde nede på ved siden af den kontakt, du vil ringe til.

2

På skærmbilledet Profil skal du trykke på Jabber-opkald.

  • Hvis du starter et Jabber til Jabber-opkald med en person, samtidigt med at de ringer til dig, bliver opkaldet stillet igennem, men du får ikke en besked om indgående opkald.

  • Hvis du er i gang med et mobilopkald på din telefon, når du modtager et Jabber til Jabber-opkald, kan du ikke besvare Jabber til Jabber-opkaldet, og det vises som et ubesvaret opkald. Men hvis du er i gang med et Jabber til Jabber-opkald, når du får et mobilopkald, afsluttes Jabber til Jabber-opkaldet, også selvom du ikke besvarer mobilopkaldet.

1

Gå til skærmen Kontakter på skærmbilledet, og tryk på profilbilledet af den person, du vil ringe op.

2

Tryk på deres navn for at åbne deres profil, og tryk derefter på Jabber-opkald.