• När du är i ett samtal inom Jabber kommer ditt pågående samtal att avslutas, om du ringer en annan kontakt.

  • När du startar ett Jabber-inbördes samtal med en kontakt, och kontakten samtidigt startar ett samtal inom Jabber med dig, kopplas du automatiskt fram till samtalet och får ingen avisering om inkommande samtal.

1

Välj Samtal för den Jabber-användare som du vill ringa. Du kan ringa användaren från kontaktlistan eller i ett chattfönster. Du kan även ange ett telefonnummer i konversationsfönstret och det kommer att visas som en klickbar länk. Du och personen som du chattar med kan klicka på numret för att genomföra ett Jabber-samtal. Telefonnummer måste dock bestå av minst fyra siffror och om de föregås av ett + måste de bestå av minst 11 siffror.

2

Välj Jabber-samtal i menyn.

  • Om du inleder ett samtal mellan Jabber-enheter med någon samtidigt som den personen ringer kopplas samtalet, men du får inget meddelande om inkommande samtal.

  • Om du är i ett mobilsamtal på din telefon när du får ett samtal mellan Jabber-enheter kan du inte besvara samtalet mellan Jabber-enheter och det listas som ett missat samtal. Om du däremot är i ett samtal mellan Jabber-enheter och får ett mobilsamtal avbryts samtalet mellan Jabber-enheter även om du inte svarar på mobilsamtalet.

1

På skärmen Kontakt trycker du på bredvid den kontakt du vill ringa.

2

På kontaktens skärm Profil trycker du på Jabber-samtal.

  • Om du inleder ett samtal mellan Jabber-enheter med någon samtidigt som den personen ringer kopplas samtalet, men du får inget meddelande om inkommande samtal.

  • Om du är i ett mobilsamtal på din telefon när du får ett samtal mellan Jabber-enheter kan du inte besvara samtalet mellan Jabber-enheter och det listas som ett missat samtal. Om du däremot är i ett samtal mellan Jabber-enheter och får ett mobilsamtal avbryts samtalet mellan Jabber-enheter även om du inte svarar på mobilsamtalet.

1

På skärmen Kontakter trycker du på profilbilden för den person som du vill ringa.

2

Tryck på namnet för att öppna profilen och tryck sedan på Jabber-samtal.