Mens du er i et opkald eller i et møde, skal du vælge i bunden af møde vinduet. Du ved, at den fungerer, når knappen bliver rød .

Hvis du selv ønsker at slå din egen lyd til, skal du vælge . Andre kan høre dig, når knappen bliver grå.

Hvis du er forbundet til et Cisco headset, kan du også slå lyden fra eller til på hovedtelefonerne. For yderligere oplysninger, se foretage og besvare opkald ved hjælp af Cisco headset 730 eller Brug din Cisco headset 500-serien.


 

Når du er slået fra og flytter sig væk fra opkalds kontrollerne, flyttes knappen lyd fra til midten af din skærm og tones i farver for at angive, at du stadig er slået fra.