Gå til Hjælp > Diagnosticering .

Hvis din app registrerer eventuelle parringsproblemer, vil du se enheder angivet med problemer fremhævet med rødt. Klik på problemet for yderligere oplysninger.