Dette er en eksempel på fejlmeddelelse:

Når du klikker på fejlen, vil du se en mere detaljeret meddelelse, typisk med en foreslået rettelse.


 
Hvis der er et generelt forbindelsesproblem, skal du kontrollere netværksstatus for at levere handling som enten Gentilslut eller Sundhedskontrol.

Find ud af, hvilken opkaldstjeneste du har , hvis du ikke er sikker på, hvilken valgmulighed du kan udvide.

Følgende tabel viser de loginfejl, du kan se, når du får adgang til telefontjenester via Webex-appen. Når du ser en fejl som denne, skal du prøve en af følgende:

  • I SSO-miljøer skal du starte en ny session i indstillingerne for telefontjenesten.

  • I ikke-SSO-miljøer skal du åbne indstillingerne for telefontjenesten og logge ind igen.

Hvis fejlen fortsætter, når du logger ind, skal du dele fejlkoden og denne artikel med din opkaldsadministrator eller it-helpdesk.

Fejlkode

Meddelelse

Rettelse

Ukendt = 1Ukendt fejl: 1000:1

For SSO-miljøer skal du starte en ny session i indstillingerne for telefontjenesten.

For ikke-SSO-miljøer skal du åbne indstillingerne for telefontjenesten og logge ind igen.

MislykketUkendt startfunktionssæt = 2Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:2
Funktionssætikkeklargjort = 3Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:3
Ukendtgodkender = 4Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:4
Fejl vedlæsningkonfiguration = 6Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:6
UgyldigStartup-håndteringstilstand = 7Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:7
Ugyldiglivscyklustilstand = 8Registrering af telefontjeneste mislykkedes. Fejl:1000:8
Konfigurationsændringsignout = 99Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:99
Nulstilling afkonfigurationsændring = 100Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl:1000:100
Ugyldigtcertifikat afvist = 101Din forbindelse til serveren er blevet afvist pga. et ugyldigt certifikat. Fejl: 1000:101
SSOP-aldersbelastningsfejl = 400Kan ikke indlæse SSO-browserside. Prøv igen senere. Fejl: 1000:400
SSOStart-sessionsfejl = 500Kunne ikke starte en ny SSO-session. Prøv igen. Fejl: 1000:500
SSOU-ukendtfejl = 600Kan ikke indlæse SSO-browserside. Prøv igen. Fejl: 1000:600
SSOC-bundet = 601Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:601
SSOWebexCloud-fejl = 602Kunne ikke starte en ny SSO-session. Prøv igen. Fejl: 1000:602
SSOC-certificeretfejl = 603Kan ikke starte en ny session pga. et certifikatproblem. Kontakt din administrator. Fejl: 1000:603
SSOI-ugyldigbrugerkontakt = 604Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:604
SSOW hoAmIF ailure = 605Kunne ikke starte en ny session. Prøv at logge på din telefontjeneste igen. Fejl: 1000:605
SSOS-udgangudløbet = 606Din session er udløbet. Prøv at logge på din telefontjeneste igen. Fejl: 1000:606
SSOE-dge-konfigurationnødvendig = 607Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:607
Ugyldigtbrowsersvar = 608Din session er udløbet. Prøv at logge på din telefontjeneste igen. Fejl: 1000:608
Legitimationsoplysninger påkrævet = 611Log ind på din konto for at bruge dine telefontjenester. Fejl: 1000:611
Fællesidentitetsklargørelsesbruger = 701Registrering af telefontjeneste mislykkedes. Fejl:1000:701
Tjenesteregistreringsfejl = 1001Kan ikke finde din telefontjeneste. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen. Fejl: 1000:1001
GodkendelsesfejlTjenesteregistrering = 1002Forkert brugernavn eller adgangskode. Fejl: 1000:1002
TjenesteregistreringKan ikkeoprette forbindelsetilCucmServer = 1003Kan ikke kommunikere med Unified CM-server. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen. Fejl: 1000:1003
Konfiguration afTjenesteregistreringNoCucm = 1004Kan ikke finde din telefontjeneste. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen. Fejl: 1000:1004
TjenesteregistreringIngenSRVR-ekcorderblev fundet = 1005Kan ikke finde dit SRV-register. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen. Fejl: 1000:1005
TjenesteregistreringKan ikkeoprette forbindelsetilEdge = 1006Kan ikke kommunikere med serveren. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen. Fejl: 1000:1006
TjenesteregistreringIngennetværksforbindelse = 1007Du er ikke tilsluttet til internettet. Kontrollér dine netværksindstillinger. Fejl: 1000:1007
Ikke-betroetcertifikat fortjenesteregistrering = 1008Der blev ikke fundet nogen tjeneste på grund af et certifikat, der ikke er tillid til, fra serveren. Fejl: 1000:1008
Primærgodkendelse afTjenesteregistrering ændret = 1009Din administrator har ændret din konfiguration. Hvis du mister din forbindelse, skal du muligvis logge ind på dine telefontjenester igen. Fejl: 1000:1009
TjenesteregistreringIngenbrugeropslag = 1010Din kontokonfiguration er ugyldig. Kontakt din administrator. 1000:1010
Forbindelsemislykkedes afMRAP olicy = 1100Der opstod en fejl i telefontjenesten på grund af politikindstillingen for MRA. Fejl: 1000:1100
Godkendelsestilstand forTjenesteregistrering ændret = 1012Din telefontjeneste er blevet afbrudt pga. en ændring i autorisationstilstanden. Prøv at genstarte Webex-appen. Fejl: 1000:1012
TjenesteDiscoveryHomeClusterChanged = 1013Din telefontjeneste er blevet afbrudt, fordi din Unified CM-startsideklynge er blevet ændret. Prøv at genstarte Webex-appen. Fejl: 1000:1013
Tabel 1. Fejlkoder for login

Fejl kode:

Fejl

Beskrivelse/handling

1000:1014

Politik forTjenesteregistreringIkketilladt

Webex må ikke køre på denne enhed på grund af en politik, der er konfigureret for din organisation i Control Hub.

1000:1015

Forbindelsesfejl forTjenesteregistreringPlaceringUdsForbindelse

Webex kunne ikke oprette forbindelse til CUCM, muligvis på grund af netværket.

1000:1016

Anmodning omTjenesteregistreringPlaceringUds omAnmodning omFejl

Webex-anmodning til CUCM mislykkedes. Der kan være tilknyttet en HTTP-fejl, f.eks. 404.

1000:1017

Anmodning omService DiscoveryServersUdsAnmodning om fejl

Webex kunne ikke hente UDS-servere fra CUCM.

1000:1018

SSOQ-fejl iService DiscoveryUny

Webex kunne ikke anmode om SSO-status fra CUCM under lokal forbindelse.

1000:1020

ServiceDiscoveryEdgeGetOA uthCb-anmodningmislykkedes

Webex kunne ikke anmode om SSO-status fra Expressway under MRA-forbindelse.

1000:1021

ServiceDiscoveryEdgeGetEdgeSSOR-søgning mislykkedes

Webex kunne ikke hente SSO-godkendte URL-adresse fra Expressway under MRA-forbindelse.

1000:1022

Godkendelse afService DiscoveryProxyProxy-godkendelse mislykkedes

Kunne ikke godkende proxy.

1000:1023

TjenestenavnDiscoveryGetEdgeConfig-tjenesteUacceptabel

Webex kunne ikke hente Edge-konfiguration fra Expressway under MRA-forbindelse.

1000:1024

TjenestediscoveryGetEdge-konfigurationUgyldigEdge-konfiguration

Webex kan ikke parse kantkonfigurationen, der er modtaget under MRA-forbindelse.

1000:1025

Fejl iServiceDiscoveryGetEdge-konfigurationSSLC-installation

Webex kunne ikke oprette forbindelse til Expressway ved hjælp af MRA, muligvis på grund af et underliggende netværksproblem.

1000:1026

ManualService DiscoveryLocatorUCMFLow Locator findes allerede

Brugerens startklynge er allerede konfigureret manuelt.

1000:1027

UDSS-tjenesteopdateringsforespørgselUautoriseretTjenesteregistrering

UDS-forespørgslen er ikke godkendt af CUCM. Der kan være en tilknyttet HTTP-fejl, for eksempel 401, fra CUCM.

1000:1028

UDSSService DiscoveryUDSS-erverversConnection mislykkedes

Webex kunne ikke oprette forbindelse til UDS-serveren.

1000:1029

UgyldigURIService DiscoveryInvalidInvalidURI

URI'en for UDS-serveren er ugyldig.

1000:1030

ForespørgselsanmodningService DiscoveryUDSSErvers-forespørgsel mislykkedes

Anmodningen til UDS-serverforespørgslen mislykkedes.

1000:1031

UDSU-ser-identifikator forService DiscoveryLocator (UDSU) er ikkeindstillet

Intet brugerid.

1000:1032

ServiceDiscovery LocatorUDSN oHomeUDSF ound

Der blev ikke fundet nogen hjemmeklynge.

1000:1033

OpretEnhedsbrugeropslag for TjenesteregistreringOpretEnhedsbruger mislykkedes

Kunne ikke oprette CUCM-server

1000:1034

TjenesteregistreringIngenTjenesterapport

Ingen DNS SRV-post.

1000:1035

ServiceDiscoveryTFTPF ileURLSN otsæt

Cisco TFTP-tjenesten er ikke aktiveret i CUCM-serveren.

1000:1036

TFTPI-ugyldigtilstand for tjenesteregistrering

TFTP-anmodning mislykkedes på grund af tilstandsfejl.

1000:1037

TFTPNellerfiler, der skalopdateres

TFTP-anmodning mislykkedes på grund af ingen fil.

1000:1038

TjenesteopdagelsesversionsanmodningIngenServere konfigureret

Der blev ikke fundet nogen CUCM UDS-servere.

1000:1039

TFTPP-værdienService DiscoveryValueertom

Kunne ikke parse tftp-svarkrop

1000:1040

TjenesteregistreringNoLocatorUDS

Kunne ikke forespørge hjem-klynge for e-mail eller brugernavn.

1000:1041

ServiceregistreringOprettelse afenhed mislykkedesURIE-server

Ingen gyldig server-URL-adresse til at oprette enhed.

1000:1042

Fejl ved TjenesteregistreringOpretEnhedMislykketServerFejl

Kunne ikke oprette enhed, og CUCM svarede med HTTP 500-fejl.

1000:1043

TjenesteregistreringOpret enhedMislykketskabelonIkkefundet

Kunne ikke oprette enhed, fordi der ikke blev fundet en enhedsskabelon i CUCM. CUCM svarede med HTTP 600-fejl.

1000:1044

TjenesteregistreringOprettelse afenhed mislykkedesLokalnummerIkketilknyttet

Kunne ikke oprette enhed, fordi ingen lokalnummerDN er knyttet til bruger-id'et i CUCM. CUCM svarede med HTTP 601-fejl.

1000:1045

TjenesteregistreringOpret enhedKunne ikkehentes

Enhedskonfiguration kunne ikke hentes.

1000:1046

Oprettelse af enhedTjenesteregistrering kunne ikkeoprettes

Kunne ikke oprette enhed, og CUCM svarede med HTTP 602-fejl.

1000:1100

Forbindelsemislykkedes afMRAP-olicy

Edge-serveren nægtede at angive et adgangstoken, der returnerede HTTP 403.

Kontrollér brugerkonfigurationen på Edge-tjenesten og CUCM.

Fejlkode

Meddelelse

venterpåkonfigurationsfilVenter på konfigurationsfil.
IkkestartetFunktionssæt blev ikke startet.
Intet netværkKunne ikke tilslutte.
FailoverFailover til forbindelse.
TilbagefaldForbindelsesfallback.
RegallemislykkedesEnhedsregistrering mislykkedes.
NedlukningForbindelse lukket ned.
Nulstilling aflog udForbindelsesnulstilling, fordi du loggede ud.
UgyldigelegitimationsoplysningerForkert brugernavn eller adgangskode.
IngenlegitimationsoplysningerkonfigureretForkert brugernavn eller adgangskode. Prøv med dine Jabber-legitimationsoplysninger.
CTIS-udklædningKan ikke oprette forbindelse til integrationsserveren for computertelefoni.
CTLR-sætListen over certifikater, der er tillid til, er ikke synkroniseret med TFTP-serveren. Kontakt din administrator.
LinjetilmeldingfejlKan ikke registrere din telefonlinje.
Registreretandre stederDin telefontjenestekonto er allerede i brug af Jabber eller en anden enhed. Klik for at logge på telefontjenesten i Webex Teams.
IngeneksterndestinationtilgængeligDu skal tilføje et eksternt destinationsnummer for at fortsætte.
KunneikkeaktivereeksterndestinationDet fjerndestinationsnummer er allerede i brug. Tilføj et andet nummer.
IngenCti-servere erkonfigureretCTI-serveren er ikke konfigureret. Kontakt din administrator.
Der erkonfigureret ingen Tftp-servereIngen TFTP-server konfigureret. Kontakt din administrator.
Tftpkunne ikkeoprette forbindelseKan ikke få kontakt til telefontjenesten. Kontrollér dine præferencer for netværksforbindelsen og telefontjenesten. Se sundhedskontrollen i appen for at få flere oplysninger.
Ingenenhed erkonfigureretAdministratoren har ikke konfigureret telefontjenesten endnu.
UgyldigkonfigurationKan ikke finde din server. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen.
Kunneikkeoprette forbindelseKan ikke få kontakt til telefontjenesten. Kontrollér dine præferencer for netværksforbindelsen og telefontjenesten. Se sundhedskontrollen i appen for at få flere oplysninger.
Enheder ikkeibrugKan ikke oprette forbindelse til en enhed. Vælg en anden enhed for at foretage opkald.
TimeoutEnhedsregTimeoutEnhedsregistrering blev afbrudt.
EnhedsregEnhedAllerederegistreretDu er allerede tilmeldt denne enhed.
Enhedsreg kunneikkeoprette forbindelseKan ikke tilslutte til telefontjenesten.
EnhedsregIngen enhederfundetKan ikke tilslutte til telefontjenesten.
Fejl iEnhedsreg-godkendelseEnhedsgodkendelse mislykkedes.
EnhedsregValgt enhedIkkefundetKan ikke tilslutte til telefontjenesten.
Enhedsreg valgtlinjeIkkefundetDen valgte linje blev ikke fundet.
EnhedsregKunneikkeåbneen enhedKan ikke tilslutte til telefontjenesten.
EnhedsregKunneikkeåbnelinjeKan ikke tilslutte til telefontjenesten.
EnhedIkkegodkendtDu har ikke tilladelse til at anvende denne enhed.
KatalogloginIkketilladtKan ikke oprette forbindelse til din telefontjeneste pga. en konfigurationsfejl. Kontakt din administrator.
TLSF-svejsningFejl i TLS-forbindelse
Uoverensstemmelseri IP-tilstandDen lokale IP-tilstand og Unified CM-IP-tilstanden stemmer ikke overens.
VærtsopløsningmislykkedesServerværtsnavn kan ikke løses.
ServerfejlServer er ikke tilgængelig i øjeblikket.
KrævhukommelseshjælpIkke anvendelig
TimeoutHentning af enhedskonfigurationTimeoutHentningDer opstod timeout, mens konfigurationsfilen til telefontjenesten blev hentet.
Edge-IP-tilstandunderstøttes ikkeEdge kan ikke understøtte den aktuelle IP-tilstand.
DeaktiveretafMRAP-olicyDin telefontjenesteforbindelse er ikke tilladt i henhold til MRA-politikken.

Fejlkode

Meddelelse

IgyldigkonfigurationKan ikke finde din server. Kontrollér dine præferencer for telefonservicen.
IgyldigelegitimationsoplysningerForkert brugernavn eller adgangskode. Prøv at logge på din telefontjeneste igen.
UgyldigttokenUgyldigt token. Prøv at logge på din telefontjeneste igen.
ServercertifikatblevafvistTjenestecertifikat afvist. Kan ikke tilslutte til telefontjenesten.
Fejlfor klientcertifikatFejl i klientcertifikat. Kan ikke tilslutte til telefontjenesten.
IngenlegitimationsoplysningerkonfigureretForkert brugernavn eller adgangskode. Prøv med dine Jabber-legitimationsoplysninger.
Kunneikkeoprette forbindelseKan ikke få kontakt til telefontjenesten. Kontrollér dine præferencer for netværksforbindelsen og telefontjenesten. Se sundhedskontrollen i appen for at få flere oplysninger.
UkendtKan ikke få kontakt til telefontjenesten. Kontakt din administrator.
SSLC-onnectfejlFejl i SSL-forbindelse.
ucHybriduforligelighedDu kan ikke bruge din telefontjeneste, når hybridopkaldstjeneste er slået til for den. Kontakt din administrator.

Fejlkode

Meddelelse

TilslutterRegistrering af telefonienhed i gang …
Forbindelseblev afbrudtDin telefontjenestekonto er allerede i brug af Jabber eller en anden enhed. Klik for at logge ind på telefontjeneste i Webex-appen for at oprette forbindelse igen.
EdgeNo-deskphoneDin fastnettelefontjeneste er ikke aktiveret i dit miljø. Du skal oprette forbindelse til softphone-tilstand i Webex-appen.
UcHybrid-uforligelighedDu kan ikke bruge din telefontjeneste, når hybridopkaldstjeneste er slået til for den. Kontakt din administrator.

Følgende tabel viser loginfejlkoder, der kan vises i Webex-appen.


 
Dette er ikke en udtømmende liste over fejlkoder. Tabellen viser kun eksisterende fejlkoder, for hvilke Webex-appen i øjeblikket ikke giver brugeren en klar retning.

Fejlkode

Fejlmeddelelse

200010

Validering af legitimationsoplysninger som bruger uautoriseret

200016

Validering af legitimationsoplysninger mislykkedes, da sessionen ikke blev fundet

200018

Validering af legitimationsoplysninger mislykkedes, da bruger er låst

200019

Validering af legitimationsoplysninger mislykkedes, da tilføjelse af bruger mislykkedes for selvaktivering

200022

Kunne ikke sende e-mailen, da brugeren ikke er godkendt

200026

Validering af e-mail mislykkedes på grund af fejl før kontrol eller afventende brugerforkert tilstand for PartnerOrg-UUID : {partnerOrgUUID}, Broadoworks-UUID: {broadworksUUID}, Konfigurationssæt-UUID: {configSetUUID}

200039

Kunne ikke validere e-mail som e-mail-id, der allerede er i brug i en anden organisation

200040

Validering af e-mail mislykkedes, da konfigurationssættetikke matcher konfigurationssættet i kundekonfiguration

200041

Validering af e-mail mislykkedes, da brugeren allerede er berettiget til en anden konfliktfyldt tjeneste, modstridende rettigheder

200042

Validering af e-mail mislykkedes, da e-mail allerede er knyttet til et andet brugerid

200043

Validering af e-mail mislykkedes, da brugerkundekonfigurationstilknytning er forkert

200044

Validering af e-mail mislykkedes, da bruger-id allerede er i brug på denne klynge

200045

Tilføjelse af bruger via selvaktivering mislykkedes, da bruger allerede er en del af en anden organisation

200046

Kunne ikke tilføje bruger via selvaktivering, da der findes flere afventende brugere med det samme brugerid under samme klynge

200047

Kunne ikke tilføje bruger via selvaktivering, da bruger-id allerede er i brug på denne klynge

200048

Kunne ikke tilføje bruger via selvaktivering, da e-mailadressen allerede var klargjort med et andet bruger-id

200049

Kunne ikke tilføje bruger via selvaktivering, da bruger-id allerede er i brug på denne klynge

200050

Tilføjelse af bruger via selvaktivering mislykkedes, da klargørings-idikke matcher det forventede klargørings-id for abonnentens virksomhed

200051

Kunne ikke tilføje bruger via selvaktivering, da spEnterprise-id angivet i denne anmodning er i konflikt med en tjenesteudbyder eller virksomhed, der allerede er klargjort fra denne klynge

200054

Kunne ikke validere e-mail som området for kundeorganisationen og partnerorganisationen mismatch

Følgende tabel viser fejlkoder for forbindelse til telefontjenester, der kan vises i Webex-appen.


 
Dette er ikke en udtømmende liste over fejlkoder. Tabellen viser kun eksisterende fejlkoder, for hvilke Webex-appen i øjeblikket ikke giver brugeren en klar retning.

Fejlkode

Fejlmeddelelse

1000:1

Når du klikker på telefonens tjenestebanner, vises fejlkode 1000:1.

Angiver generelt, at enhedskonfigurationen blev downloadet, men en indstilling kan være manglende eller forkert.

Det mest almindelige eksempel, der er blevet observeret, er, at SBC-TAGS (Session Border Controller) er indstillet forkert eller mangler helt. I dette tilfælde forsøger klienten som standard at registrere sig til Broad Cloud i stedet forBroad Works-serveren.

1000:1501

Ugyldige legitimationsoplysninger til login

1000:1502

Fejl i token

1000:1503

Tvungen log ud

1000:1504

IPC ikke reagerer

1000:1505

Fejl i enhed i bredarbejde

Dette angiver normalt, at der er et problem med at downloade en enhedskonfiguration for brugeren. Bekræft, at den korrekte identitetstype/profiltype anvendes til brugere under Bruger > Visning af > delt opkald:

  • For desktop-apps skal det være Business Communicator – PC

  • For mobilapps skal det være Tilslut — Mobil

1000:1506

Log ind mislykkedes

1000:1507

Fejl idownload af konfiguration af store værker

På Broad Cloud- ellerBroad Works-serveren skal du markere under Gruppe> Ressourcer>Identitet-/enhedsprofiler> Profil> Filog bekræfte, at der er en gyldig konfiguration-wbx.xmlkonfigurationsfil anvendt på klienten.

Bemærk, at al understøttelse af UC aaconfig_wxt.xaml filer nu er fjernet.

1000:1508

SSO annulleret