Fra og med den 30. april 2021 blev der automatisk flyttet rundt på alle arbejdsområdeenheder i backenden. Du behøver ikke manuelt at overføre dine arbejdsområder. Brug Device Connector til at synkronisere konfigurationsændringer igen, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er en eksisterende kunde med hybrid-opkald i Webex-enheder (Call Connector), kan du nu bruge Webex Device Connector til at overføre din organisation til hybrid-opkald for løsningen til Webex-enheder (enhedsforbindelse). Du får vist en overførselsknap direkte i værktøjet. Værktøjet bevarer din eksisterende konfiguration i clouden. Når det er fuldført, kan du oprette forbindelse til dit Unified CM-miljø for at fuldføre synkroniseringen mellem placeringen og clouden. Overførslen forårsager ikke en tjenesteafbrydelse. Dataene flyttes og fortsætter med at fungere som tidligere.

Før du begynder

Installer Webex Device Connector ved hjælp af proceduren i dokumentationen til Device Connector.

1

Klik på Jeg vil føje lokale opkald til mine cloud-registrerede enheder fra Webex Device Connector.

2

Læs overførselssmeddelelsen for at sikre, at du forstår, og klik derefter på Overfør nu, når du er klar.

Din organisation er flyttet i backenden.

3

Når du har modtaget en meddelelse om, at overførslen lykkedes, skal du klikke på Tilslut til Unified CM for at begynde at synkronisere din lokale indstilling med Webex Device Connector.

 1. Når du vælger servicekortet (for at fortsætte med at muliggøre forbindelse for opkaldstjeneste skal du oprette forbindelse som påkrævet), skal du angive en værdi for Expressway (du kan angive en hvilken som helst adresse, og den behøver ikke at kunne fortolkes til en rigtig Expressway).

 2. Gå derefter til indstillingerne for hybrid-opkald for at konfigurere forbindelsen for hybrid-opkaldtjenesten (den SIP-destination, der fortolkes til Expressway-E).

 3. Når det er gjort, kan du downloade og installere Device Connector for at overføre din organisation og klargøre arbejdsområderne.

Denne oplevelse vil være ensartet for alle organisationer, når hybrid-opkaldstjenesten (for brugere) får statussen som ophør af support.

Hvad der skal ske nu

Følg installationsvejledningen til synkroniseringstrinnene.

Du kan bevare din eksisterende konfiguration med hybrid opkald og bruge den nye løsning til at sikre, at den fungerer korrekt. Når du har bekræftet, at den nye løsning fungerer, kan du læse installationsvejledningen for at få styr på, hvad du skal overveje i forbindelse med oprydning af eksisterende konfiguration (f.eks. Expressways, der hoster Call Connector).

Du skal sikre dig, at følgende konfiguration fastholdes for Webex-enheder i et arbejdsområde, der er aktiveret for hybrid-opkald, før du overfører til den nye løsning (hybrid-opkald med Webex Device Connector-arkitekturen).

1

Fjern ikke konfiguration fra Expressway-C og Expressway-E-gennemløbsparret.

Virksomhedsopkald til og fra Webex-enheder i et arbejdsområde distribueres sikkert over Expressway-parret for hybrid-opkald.

2

Undgå at fjerne SIP-destinationer.

SIP-destinationsadressen i Control Hub omstilles til din Expressway-E i opkaldsgennemløbsparret for hybridopkaldstjeneste. Al den hybride opkaldstrafik går gennem denne adresse. Denne post er typisk en DNS-SRV-register, der kan fortolkes til flere Expressway-E'er.

3

Deaktiver ikke tjenesten hybrid opkaldsforbindelse for din organisation.

Denne indstilling er placeret i Control Hub og gælder hele organisationen. Når den er aktiveret, er hybrid-opkaldstjenesten aktiv og tilgængelig og kan derefter tildeles til Webex-registrerede enheder.

4

Undgå at fjerne Cisco Spark-RD-eller slutbrugerkonti, der er knyttet til Webex-enheder i et arbejdsområde.

Cisco Spark-RD er en virtuel enhed, der er knyttet til en slutbrugerkontos arbejdsnummer og knytter Cisco Webex-kontoens SIP-identitet til organisationens SIP-identitet, så opkaldene forankres på Unified CM-siden eller sendes til Cisco Webex-skysiden. Bag kulisserne samler Cisco Spark-RD opkaldsaktivitet i skyen, på stedet og den slutbrugerkonto, der er tilknyttet Webex-enheder i et arbejdsområde.

5

Undgå at fjerne indstillinger for Cisco Unified Communications Manager for hybrid-opkaldstjeneste.

Cisco Unified Communications Manager modtager opkald fra Expressway-C. Denne konfiguration aktiverer URI-distribution mellem skyen og den lokale virksomhed. Den klynge-FQDN, der er angivet i enterprise-parameteren, bruges i SIP-distributionsbeslutninger, og dette hjælper med at identificere flere klynger, så der kan ske opkald mellem dem.

6

Undgå at fjerne bekræftede domæner, der bruges til hybride Webex-enheder eller dem, der administrerer dem.

Domænebekræftelse er vigtig for virksomhedens sikkerhed og integritet. Den etablerede kontrol viser, at du ejer et bestemt domæne og er påkrævet, hvis denne tjeneste kan fungere. Når det gælder hybrid-opkaldstjenesten er de bekræftede domæner dem, der findes i lokale telefonbogs-URI'er, der er knyttet til Webex-enheder, og alle, der administrerer enhederne.

Hvad der skal ske nu

Følg disse opgaver for at få adgang til Webex Device Connector, installere softwaren og bruge den til at synkronisere din konfiguration mellem Unified CM- og Webex Cloud-registrerede enheder:

 1. Installer Cisco Webex Device Connector

 2. Synkroniser konfigurationsændringer med Cisco Webex Device Connector

Flyt brugere til Opkald i Webex (Unified CM) ved at bruge trinnene i udrulningsvejledningen.

Hvis du modtog følgende meddelelse i Webex Control Hub, skal du udføre en handling med det samme, hvis du ønsker, at din brugers enheder i personlig tilstand fortsat skal have PSTN-adgang.

Du kan bruge disse trin til at genaktivere enhederne til hybridopkald og synkronisere ændringerne ved brug af Webex Device Connector-softwaren.

Før du begynder

 • Installer Webex-enhedsforbindelse.

 • Denne opgave forudsætter, at du allerede har registreret enheder til Webex-clouden.

 • Hvis du ikke omkonfigurerer enhederne til arkitekturen med hybridopkald via Device Connector, fungerer enhederne stadig, men der er ingen adgang til PSTN.

1

Aktivér hybridopkald for enheder i personlig tilstand i Control Hub.

Det linkede dokument gennemgår både Unified CM-forudsætninger, og hvordan du aktiverer hybridopkald.

Enheder i personlig tilstand er Webex Room-, Desk- eller Board-enheder, der er registreret til clouden, men også er tildelt til en bruger i Control Hub. Disse enheder deler den samme linje som den, der tildeles slutbrugerkontoen i Unified CM. Når den påkrævede Unified CM-konfiguration er på plads, kan du tilføje Unified CM-opkaldsfunktionalitet ved at aktivere hybridopkald for disse enheder.

2

Synkroniser konfigurationsændringer med Webex Device Connector.

Når du foretager ændringer af konfigurationen på Unified CM (lokalt) eller på enheder i Control Hub (clouden), kan du køre Cisco Webex Device Connector for at sikre, at ændringerne på begge sider synkroniseres, og at Webex-enheder fortsat fungerer korrekt sammen med hybridopkald. Softwaren synkroniserer SIP-adressen, enhedens navn og enhedsoplysningerne i clouden.


Dette afsnit er kun relevant, hvis du allerede har implementeret hybridopkald for Webex-enheder. Hvis du endnu ikke har implementeret tjenesten, kan du ignorere dette afsnit og bruge udrulningsvejledningen til at konfigurere tjenesten fra bunden.

Hvis du har implementeret hybrid-opkaldstjeneste for både brugere og enheder, skal du overføre brugere til Calling i Webex-løsningen (Unified CM).

Du kan have set en besked i Control Hub, der sagde, at din organisation overføres til den nye hybrid-opkaldstjeneste for løsningen med Webex-enheder.

Tabellen opsummerer de hovedpunkter, som du skal overveje, når du modtager en meddelelse om, at din organisation overføres fra den gamle løsning til hybrid-opkaldstjeneste (Call Connector-arkitektur) til den nye løsning til hybrid-opkaldstjeneste (Webex Device Connector-arkitektur) for Webex-enheder. Denne tabel tager hensyn til, hvad der kræves for at overføre Webex-enheder over på den nye løsning, og hvilke der skal bevares, hvis du vil fortsætte med at bruge dine cloud-registrerede videoenheder med hybrid-opkaldstjeneste.

Den nye løsning ændrer kun synkroniseringstrinnene.

 • Du fjerner Call Connector Expressways og erstatter dem med Webex Device Connector-softwaren (på en Windows- eller Mac-enhed).

 • Du kører Device Connector én gang for at synkronisere konfigurationen mellem dit opkaldsmiljø og clouden.

 • Din konfiguration af Unified CM- og Expressway-parret kræver ikke ændringer, og opkaldsstrømme, og hvordan funktionen fungerer for Webex-enheden, forbliver det samme.

 • Overførslen forårsager ikke en tjenesteafbrydelse. Dataene flyttes og fortsætter med at fungere som tidligere.

Før overførsel Efter overførsel Effekt Anbefaling
Cisco Spark-fjernenheder (Cisco Spark-RD) til Webex-registrerede videoenheder Cisco Spark-RD til Webex-cloudregistrerede videoenheder (arbejdsområder og personlig tilstand)

For nye enheder, som du vil aktivere til hybrid-opkald eller til fjernelse af enheder, skal du oprette eller slette en Cisco Spark-RD manuelt ved hjælp af Cisco Unified CM Administration.

Se kapitlet om installation for at få vejledning.

Kapacitet Gennemse Unified CM-enhedens kapacitetsudnyttelse. Implementer yderligere kapacitet (større OVA'er eller flere servere) efter behov
Call Connecttor er påkrævet for hybrid-opkaldstjeneste til videoenheder Webex Device Connector, der kræves til videoenheder og opkaldsforbindelse, understøttes ikke længere Der kræves ingen kapacitet til opkaldsforbindelse, og opkaldsforbindelse understøttes ikke længere.

Hvis du har brug for at foretage ændringer i dit eksisterende hybridopkald for Webex-enheder, skal du manuelt køre Webex Device Connector-softwaren for at synkronisere konfigurationen.

Efter overflytning skal du fjerne Expressway-kapacitet for Call Connectors. Genalloker kapacitet til andre forbindelser (kalender, chat, tjenestemulighed)

Download og Installer Webex Device Connector fra Control Hub. Se installationsoplysningerne i denne vejledning for at få mere hjælp.

Call Connector oprettede automatiske Cisco Spark-RD'er for eksisterende videoenheder.

Du skal som administrator oprette Cisco Spark-RD'er for nye videoenheder manuelt.

Fjernelse af Call Connector Expressways påvirker ikke automatisk oprettede Cisco spark-RD'er.

For nye enheder, som du vil aktivere for hybrid-opkaldstjeneste eller for at fjerne enheder, skal du oprette eller slette en Cisco Spark-RD manuelt ved hjælp af Cisco Unified CM Administration.

Se kapitlet om installation for at få vejledning.

Call Connector synkroniserede Unified CM-data til skyen automatisk

Webex Device Connector synkroniserer Unified CM-data til skyen efter behov (når du kører synkroniseringstrinnet fra softwaren).

Call Connector er ikke længere nødvendigt for hybrid opkald for Webex-enheder.

Hvis du har brug for at foretage ændringer af din eksisterende hybrid-opkaldstjeneste for Webex-enheder, skal du køre Webex Device Connector-softwaren.

Fjern Expressway-kapacitet for Call Connecotros. Genalloker kapacitet til andre fobindelser (kalender, chat, tjenestemulighed)

Download og Installer Webex Device Connector fra Control Hub. Se installationsoplysningerne i denne vejledning for at få mere hjælp.

Hybrid-opkald er stadigvæk påkrævet, hvis du har føjet tjenesten til lokaleenheder, skrivebordsenheder eller board-enheder, der er i et arbejdsområde i Control Hub. Du må ikke fjerne noget, der er nødvendigt for lokaleenheder, skrivebordsenheder og board-enheder, der er aktiveret med hybrid-opkald.

Hvis du vil overføre brugere til Calling i Webex (Unified CM), skal du fjerne hybrid-opkald kun for dine brugere, før du kan installere ny løsning. Brug disse trin til at deaktivere hybrid-opkald for dine brugere og fjerne enhver af de relaterede konfigurationer fra Unified CM.


Hvis en hvilken som helst hybrid opkalds bruger har konfigureret personlige tilstands enheder, understøtter disse enheder stadig hybrid opkald. Enheder i personlig tilstand skal dog genaktiveres med hybrid-opkald, når du har overført til Webex Device Connector-løsningen.

1

Hvis du vil fjerne Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester fra brugerkonti i Cisco Webex Control Hub, skal du logge på kundevisningen i https://admin.webex.com. Du kan derefter bruge en af følgende metoder:

Tabel 1. Muligheder for at fjerne tjenesten fra Webex-brugerkonti i Control Hub

Metode til brugerkonfiguration

Trin til deaktivering af tjenesten hybrid opkald

Individuelle brugere

Gå til Administration > Brugere, klik på et brugernavn på listen for at åbne oversigtsruden, klik på Opkaldstjeneste , derefter på Forbind, og slå derefter indstillingen fra. Vend derefter tilbage og slå den indstillingen Opmærksom fra.

Håndter mange brugerkonti på én gang ved hjælp af CSV-skabelonen

Gå til Administration > Brugere, klik på Administrer bruger > Eksporter brugerliste, angiv FALSK i kolonnerne Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester, gem filen, og gå derefter tilbage til https://admin.webex.com for at klikke på Import og derefter vælge den fil, du har opdateret. Klik på Tilføj , og fjern tjenester, og klik derefter på Send.

Directorysynkroniserede brugerkonti (gennem Cisco Directory Connector)

Gå til Administration > Brugere, klik på Administrer bruger, vælg Rediger alle synkroniserede brugere, og klik derefter på Næste. Klik gennem prompterne for at gå til skærmen for synkroniseringsstatus. Klik på pilen Opdater, klik på Næste, og fjern derefter Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester fra brugere .

Dette trin deaktiverer hybrid-opkald kun for dine brugere, men det forbliver konfigureret på organisationsniveau (hybrid-opkald er stadig nødvendigt for lokaleenheder, skrivebordsenheder og board-enheder i et arbejdsområde, der er registreret i skyen). Derefter skal du fjerne Cisco Spark-fjernenheden (Cisco Spark-RD) for alle brugere, der har anvendt hybrid-opkald. Uanset om du vælger indstillingen for automatisk oprettelse i Call Connector eller manuelt oprettede dem i Unified CM, skal du manuelt fjerne dem i næste trin.

2

Hvis du vil fjerne alle Cisco Spark-RD , der er knyttet til en bruger, skal du gå til Cisco Unified CM Administration og følge disse trin:

 1. Klik på Enhed > Telefon.

 2. Gå til rullemenuen Find telefon hvor, vælg Enhedstype, og vælg Cisco Spark-fjernenhed i rullemenuen Vælg efter element eller angiv søgetekst. Klik på Find.

 3. Marker en af de enheder, du vil fjerne, og klik derefter på Slet valgte. Læs spørgsmålet, og når du er sikker, skal du klikke på OK.

  Dette trin fjerner alle valgte Cisco Spark-RD og tilsvarende fjerndestinationer for brugere.


   

  Hvis du har konfigureret hybrid-opkald til lokaleenheder, board-enheder og skrivebordsenheder i et arbejdsområde, skal du kun fjerne Cisco Spark-RD , der er knyttet til Webex-brugere i hybrid-opkald i din organisation. Fortsæt ikke til næste trin.

 4. Gå tilbage til Enhed > Telefon og søg efter CTI-RD'er, der kan være blevet brugt til hybrid-opkald: I rullemenuen Find telefon hvor skal du vælge Enhedstype, og i den anden rullemenu Vælg element, eller angiv søgetekst skal du vælge CTI-fjernenhed. Klik på Find.


   

  CTI-RD'er, der blev brugt til hybrid-opkald, indeholder en fjerndestination med *.call.ciscospark.com eller *.calls.webex.com som adressen.

 5. Marker en af de enheder, du vil fjerne, og klik derefter på Slet valgte. Læs spørgsmålet, og når du er sikker, skal du klikke på OK.

  Dette trin fjerner alle valgte CTI-RD'er og tilsvarende fjerndestinationer for brugere.

Hvad der skal ske nu

Når du har flyttet arbejdsområder til hybrid-opkald med Webex Device Connector og brugere til Calling i Webex (Unified CM), kan du fjerne tjenesten fra Expressway-ressourcer, der er registreret til skyen, og fjerne registreringen af disse ressourcer ved at bruge disse trin:

 1. Fjern Cisco Webex Hybrid-tjenester fra en ressource

 2. Fjern registreringen af en Cisco Webex Hybrid-tjenesteressource fra skyen