Migrer opkaldsorganisation med hybrid opkald ved hjælp af Webex Device Connector

Hvis du er en eksisterende kunde med hybrid opkald for Webex-enheder (Call Connector), kan du nu bruge Webex Device Connector til at overføre din organisation til hybrid opkald for løsningen til Webex-enheder (Device Connector). Du får vist en overflytnings knap direkte i værktøjet. Værktøjet bevarer din eksisterende konfiguration i clouden. Når det er fuldført, kan du oprette forbindelse til dit Unified CM-miljø for at fuldføre synkroniseringen mellem placeringen og clouden. Overflytningen forårsager ikke en tjenesteafbrydelse. Dataene flyttes og fortsætter med at fungere som tidligere.

1

Klik på Jeg vil føje lokale opkald til mine cloud-registrerede enheder fra Webex Device Connector.

2

Læs overflytningsmeddelelsen for at sikre, at du forstår, og klik derefter på Overfør nu, når du er klar.

Din organisation er flyttet i backenden.

3

Når du har modtaget en meddelelse om, at overførslen lykkedes, skal du klikke på Tilslut til Unified CM for at begynde at synkronisere din lokale indstilling med Webex Device Connector.

Næste trin

Følg installationsvejledningen til synkroniseringstrinnene.

Du kan bevare din eksisterende konfiguration med hybrid opkald og bruge den nye løsning til at sikre, at den fungerer korrekt. Når du har bekræftet, at den nye løsning fungerer, kan du læse installationsvejledningen for at får styr på, hvad du skal overveje i forbindelse med oprydning af eksisterende konfiguration (f.eks. Expressways, der hoster Call Connector).

Overvejelser ved migrering af Webex-enheder i et arbejdsområde til hybrid-opkaldstjenesten og Webex Device Connector-arkitektur


Hvis du endnu ikke har implementeret hybrid-opkaldstjenesten for Webex-enheder, kan du ignorere dette afsnit og bruge resten af installationsvejledningen til at konfigurere tjenesten fra bunden.

Hvis du har implementeret hybride-opkaldstjenesten for både brugere og enheder, anbefaler vi, at du overfører brugere til opkaldet i Webex Teams-løsningen (Unified CM), som beskrevet senere i dette afsnit. Alternativt kan du opbevare dine brugere på hybrid-opkaldstjeneste med Call Connector-arkitekturen.

Du kan have set en besked i Control Hub, der sagde, at din organisation overføres til den nye hybrid-opkaldstjeneste for løsningen med Webex-enheder.

Tabellen opsummerer de hovedpunkter, som du skal overveje, når du modtager en meddelelse om, at din organisation overføres fra den gamle løsning til hybrid-opkaldstjeneste (Call Connector-arkitektur) til den nye løsning til hybrid-opkaldstjeneste (Webex Device Connector-arkitektur) for Webex-enheder. Denne tabel tager hensyn til, hvad der kræves for at overføre Webex-enheder over på den nye løsning, og hvilke der skal bevares, hvis du vil fortsætte med at bruge dine cloud-registrerede videoenheder med hybrid-opkaldstjeneste.

Den nye løsning ændrer kun konfigurationsforløbet, hvorved du fjerner Call Connector Expressways og erstatter dem med Webex Device Connector-softwaren. Din konfiguration af Unified CM- og Expressway-parret kræver ikke ændringer, og opkaldsflows, og hvordan funktionen fungerer for Webex-enheden, forbliver den samme. Overflytningen forårsager ikke en tjenesteafbrydelse. Dataene flyttes og fortsætter med at fungere som tidligere.

Før overførsel Efter overførsel Effekt Anbefaling
Cisco Spark-fjernenheder (Cisco Spark-RD) til Webex-registrerede videoenheder Cisco Spark-RD til Webex-registrerede videoenheder

For nye enheder, som du vil aktivere til hybrid-opkald eller til fjernelse af enheder, skal du oprette eller slette en Cisco Spark-RD manuelt ved hjælp af Cisco Unified CM Administration.

Se kapitlet om installation for at få vejledning.

Kapacitet Gennemse Unified CM-enhedens kapacitetsudnyttelse. Implementer yderligere kapacitet (større OVA'er eller flere servere) efter behov
Call Connecttor er påkrævet for hybrid-opkaldstjeneste til videoenheder Webex Device Connector kræves til videoenheder Ingen Call Connector-kapacitet er påkrævet

Hvis du har brug for at foretage ændringer i dit eksisterende hybrid opkald for Webex-enheder, skal du køre softwaren Webex Device Connector for at synkronisere konfigurationen.

Efter overflytning skal du fjerne Expresswaykapacitet for Call Connectors. Genalloker kapacitet til andre forbindelser (kalender, chat, tjenestemulighed)

Download og Installer Webex Device Connector fra Control Hub. Se installationsoplysningerne i denne vejledning for at få mere hjælp.

Call Connector oprettede automatiske Cisco Spark-RD'er for eksisterende videoenheder.

Du skal som administrator oprette Cisco Spark-RD'er for nye videoenheder manuelt.

Fjernelse af Call Connector Expressways påvirker ikke automatisk oprettede Cisco spark-RD'er.

For nye enheder, som du vil aktivere for hybrid-opkaldstjeneste eller for at fjerne enheder, skal du oprette eller slette en Cisco Spark-RD manuelt ved hjælp af Cisco Unified CM Administration.

Se kapitlet om installation for at få vejledning.

Call Connector synkroniserede Unified CM-data til skyen automatisk

Webex Device Connector synkroniserer Unified CM-data til skyen efter behov (når du kører synkroniseringstrinnet fra softwaren).

Call Connector er ikke længere nødvendigt for hybrid opkald for Webex-enheder.

Hvis du har brug for at foretage ændringer af din eksisterende hybrid-opkaldstjeneste for Webex-enheder, skal du køre Webex Device Connector-softwaren.

Fjern Expressway-kapacitet for Call Connecotros. Genalloker kapacitet til andre fobindelser (kalender, chat, tjenestemulighed)

Download og Installer Webex Device Connector fra Control Hub. Se installationsoplysningerne i denne vejledning for at få mere hjælp.

Bevar konfiguration for Webex Devices i arbejdsområder

Du skal sikre dig, at følgende konfiguration fastholdes for Webex Devices i et arbejdsområde, der er aktiveret for Hybridopkald, før du overfører til den nye løsning (Hybridopkald med Webex Device Connector-arkitekturen).

1

Fjern ikke konfiguration fra Expressway-C og Expressway-E-gennemløbsparret.

Virksomhedsopkald til og fra Webex-enheder i et arbejdsområde distribueres sikkert over Expressway-parret for Hybridopkald.

2

Undgå at fjerne SIP-destinationer.

SIP-destinationsadressen i Control Hub omstilles til din Expressway-E i opkaldsgennemløbsparret for hybrid-opkaldstjeneste. Al den hybride opkaldstrafik går gennem denne adresse. Denne post er typisk en DNS-SRV-post, der kan fortolkes til flere Expressway-E'er.

3

Deaktiver ikke tjenesten hybrid opkaldsforbindelse for din organisation.

Denne indstilling er placeret i Control Hub og gælder hele organisationen. Når den er aktiveret, er den hybride opkaldstjeneste aktiv og tilgængelig og kan derefter tildeles til Webex-registrerede enheder.

4

Undgå at fjerne Cisco Spark-RD-eller slutbrugerkonti, der er knyttet til Webex-enheder i et arbejdsområde.

Cisco spark-RD er en virtuel enhed, der er knyttet til en slutbrugerkontos arbejdsnummer og knytter Cisco Webex-kontoens SIP-identitet til organisationens SIP-identitet, så opkaldene forankres på Unified CM-siden eller sendes til Cisco Webex-skysiden. Bag kulisserne samler Cisco Spark-RD opkaldsaktivitet i skyen, på stedet og den slutbrugerkonto, der er tilknyttet Webex-enheder i et arbejdsområde.

5

Undgå at fjerne indstillinger for Cisco Unified Communications Manager for hybrid-opkaldstjeneste.

Cisco Unified Communications Manager modtager opkald fra Expressway-C. Denne konfiguration aktiverer URI-distribution mellem skyen og den lokale virksomhed. Den klynge-FQDN, der er angivet i enterprise-parameteren, bruges i SIP-distributionsbeslutninger, og dette hjælper med at identificere flere klynger, så der kan ske opkald mellem dem.

6

Undgå at fjerne bekræftede domæner, der bruges til hybride Webex-enheder eller dem, der administrerer dem.

Domænebekræftelse er vigtig for virksomhedens sikkerhed og integritet. Den etablerede kontrol viser, at du ejer et bestemt domæne og er påkrævet, hvis denne tjeneste kan fungere. Når det gælder hybrid-opkaldstjenesten er de bekræftede domæner dem, der findes i lokale telefonbogs-URI'er, der er knyttet til Webex-enheder, og alle, der administrerer enhederne.

Næste trin

Følg disse opgaver for at få adgang til Webex Device Connector, installere softwaren og bruge den til at synkronisere din konfiguration mellem Unified CM- og WebEx Cloud-registrerede enheder:

Vælg en af disse migreringsopgaver, afhængigt af hvordan du vil overføre dine brugere:

Migrer brugere til Opkald i Webex Teams (Unified CM), og fjern værter for Expressway Connector

Hybridopkald er stadigvæk påkrævet, hvis du har føjet tjenesten til lokaleenheder, skrivebordsenheder eller board-enheder, der er i et arbejdsområde i Control Hub. Du må ikke fjerne noget, der er nødvendigt for lokaleenheder, skrivebordsenheder og board-enheder, der er aktiveret med Hybridopkald.

Hvis du vil overføre brugere til Opkald i Webex Teams (Unified CM), skal du fjerne Hybridopkald kun for dine brugere, før du kan installere ny løsning. Brug disse trin til at deaktivere Hybridopkald for dine brugere og fjerne enhver af de relaterede konfigurationer fra Unified CM.


Hvis nogen Hybridopkald-brugere har konfigureret enheder i personlig tilstand, mister disse enheder også Hybridopkald, fordi tjenesten er deaktiveret for brugeren. Løsningen er at konvertere enhedens personlige tilstand til delt tilstand, føje den til et arbejdsområde og aktivere den for Hybridopkald.

1

Hvis du vil fjerne Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester fra brugerkonti i Cisco Webex Control Hub, skal du logge på kundevisningen i https://admin.webex.com. Du kan derefter bruge en af følgende metoder:

Tabel 1. Muligheder for at fjerne tjenesten fra Webex Teams-brugerkonti i Control Hub

Metode til brugerkonfiguration

Trin til deaktivering af tjenesten hybrid opkald

Individuelle brugere

Gå til Brugere, klik på et brugernavn på listen for at åbne oversigtsruden, klik på Opkaldstjeneste, derefter på Forbind, og slå derefter indstillingen fra. Vend derefter tilbage og slå den indstillingen Opmærksom fra.

Håndter mange brugerkonti på én gang ved hjælp af CSV-skabelonen

Gå til Brugere, klik på Administrer brugere > Eksport brugerliste, angiv FALSK i kolonnerne Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester, gem filen, og gå derefter tilbage til https://admin.webex.com for at klikke på Importer, og vælg derefter den fil, du har opdateret. Klik på Tilføj og fjern tjenester, og klik derefter på Send.

Mappesynkroniserede brugerkonti (gennem Cisco Telefonbogstilslutning)

Gå til Brugere, klik på Administrer brugere , vælg Rediger alle synkroniserede brugere, og klik derefter på Næste. Klik gennem prompterne for at gå til skærmen Synkroniseringsstatus. Klik på pilen Opdater, klik på Næste, og fjern derefter Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester fra brugere.

Dette trin deaktiverer Hybridopkald kun for dine brugere, men det forbliver konfigureret på organisationsniveau (Hybridopkald er stadig nødvendigt for lokaleenheder, skrivebordsenheder og board-enheder i et arbejdsområde, der er registreret i skyen). Derefter skal du fjerne Cisco Spark-fjernenhed ( Cisco Spark-RD ) for alle brugere, der brugte Hybridopkald. Uanset om du vælger indstillingen for automatisk oprettelse i Call Connector eller manuelt oprettede dem i Unified CM, skal du manuelt fjerne dem i næste trin.

2

Hvis du vil fjerne alle Cisco Spark-RD , der er knyttet til en bruger, skal du gå til Cisco Unified CM administration og følge disse trin:

 1. Klik på Enhed > Telefon.

 2. Gå til rullelisten Find telefon hvor, vælg Enhedstype, og vælg Cisco Spark Remote Device i rullemenuen Vælg element, eller angiv søgetekst. Klik på Find.

 3. Marker en af de enheder, du vil fjerne, og klik derefter på Slet valgte. Læs spørgsmålet, og når du er sikker, skal du klikke på OK.

  Dette trin fjerner alle valgte Cisco Spark-RD og tilsvarende fjerndestinationer for brugere.


   

  Hvis du har konfigureret Hybridopkald til lokaleenheder, board-enheder og skrivebordsenheder i et arbejdsområde, skal du kun fjerne Cisco Spark-RD , der er knyttet til Webex Teams-brugere i Hybridopkald i din organisation. Fortsæt ikke til næste trin.

 4. Gå tilbage til Enhed > Telefon, og søg efter CTI-RD'er, der kan være blevet brugt til Hybridopkald: på rullelisten Find telefon hvor skal du vælge Enhedstype, og i den anden rullelisten Vælg element, eller angiv søgetekst skal du vælge CTI-fjernenhed. Klik på Find.


   

  CTI-RD'er, der blev brugt til Hybridopkald, indeholder en fjerndestination med *.call.ciscospark.com eller *.calls.webex.com som adressen.

 5. Marker en af de enheder, du vil fjerne, og klik derefter på Slet valgte. Læs spørgsmålet, og når du er sikker, skal du klikke på OK.

  Dette trin fjerner alle valgte CTI-RD'er og tilsvarende fjerndestinationer for brugere.

Næste trin

Når du har flyttet arbejdsområder til Hybridopkald med Webex Device Connector og brugere til Opkald i Webex Teams (Unified CM), kan du fjerne tjenesten fra Expressway-ressourcer, der er registreret til skyen, og fjerne registreringen af disse ressourcer ved at bruge disse trin:

 1. Fjern Cisco Webex Hybrid-tjenester fra en ressource

 2. Fjern registreringen af en Cisco Webex Hybrid-tjenesteressource fra skyen

Bevar brugere af hybrid-opkaldstjeneste

Når du har overført dine Webex-enheder til den nye løsning med hybrid-opkaldstjeneste (med Webex Device Connector), men gerne vil beholde dine brugere på hybride-opkaldstjenesten (med Call Connector på Expressway), skal du gennemgå disse trin for at sikre, at du har bevaret den relevante konfiguration for dine brugere.

1

Fjern ikke konfiguration fra Expressway-C og Expressway-E-gennemløbsparret.

Enterprise-opkald til og fra Webex Teams-brugere distribueres sikkert via Expressway-parret for Hybridopkald. Gennemløbsparret bruges også til hybrid-opkaldstjeneste for Webex-enheder.

2

Undgå at fjerne SIP-destinationer.

SIP-destinationsadressen i Control Hub omstilles til din Expressway-E i opkaldsgennemløbsparret for hybridopkaldstjeneste. Al den hybride opkaldstrafik (for brugere og Webex-enheder) går gennem denne adresse. Denne post er typisk en DNS-SRV-post, der kan fortolkes til flere Expressway-E'er.

3

Undgå at fjerne Opkaldstjeneste opmærksom og Tilslutning til opkaldstjenester fra brugerkonti i Cisco Webex Control Hub.

Begge Control Hub-tjenester skal forblive aktiveret på brugerkontiene, hvis Webex Teams-brugere skal kunne bruge bruge Hybridopkald.

4

Deaktiver ikke tjenesten hybrid opkaldsforbindelse for din organisation.

Denne indstilling er placeret i Control Hub og gælder hele organisationen. Når den er aktiveret, er den hybride opkaldstjeneste aktiv og tilgængelig og kan derefter tildeles til Webex-registrerede enheder.

5

Undgå at fjerne Cisco Spark-RD-eller slutbrugerkonti, der er knyttet til Webex Teams-brugerkonti med hybrid-opkaldstjeneste.

Cisco Spark-RD er en virtuel enhed, der er knyttet til en brugers arbejdsnummer og knytter Cisco Webex-kontoens SIP-identitet til enterprise-SIP-identiteten, så opkaldene forankres på Unified CM-siden eller sendes til Cisco Webex-skysiden. Bag kulisserne samler Cisco Spark-RD opkaldsaktivitet i skyen og lokalt, og slutbrugerkontoen er knyttet til enheder i et arbejdsområde.

6

Fjern ikke registrering af Expressway-CS, som hoster Call Connecetors, der understøtter brugere af hybrid-opkaldstjeneste.

Cisco Webex Hybrid-tjenester bruger softwareforbindelser, der er hostet på Expressway-C til sikker tilslutning af Cisco Webex til organisationens miljø. De Expressway-C-klynger, der er registreret i skyen for hybrid-tjenester, skal forblive, så længe du understøtter brugere, der er aktiveret med hybrid-opkaldstjeneste.

7

Undgå at fjerne bekræftede domæner, der bruges til hybrid-opkaldstjenesten for brugere eller for dem, der administrerer dem.

Domænebekræftelse er vigtig for virksomhedens sikkerhed og integritet. Den etablerede kontrol viser, at du ejer et bestemt domæne og er påkrævet, hvis denne tjeneste kan fungere. Når det gælder hybrid-opkaldstjenesten er de bekræftede domæner dem, der findes i lokale telefonbogs-URI'er, der er knyttet til Webex-enheder, og alle, der administrerer enhederne.