Device Connector-værktøjet opretter et arbejdsområde, en aktiveringskode og aktiverer alle dine enheder på én gang. På denne måde behøver du ikke at være fysisk til stede i det samme lokale for at aktivere enhederne.

Forudsætninger
  • Softwareversion CE9.15 eller nyere.

  • Krypteret version af CE-software.

  • Control Hub-adgang som en enhed eller en organisationsadministrator.

  • Du skal have IP-adresser, brugernavne og adgangskoder for alle de enheder, du vil overføre.

  • HTTPS-forbindelse til dine enheder for Device Connector-værktøjet.

1

Gå til kundevisningen på https://admin.webex.com, gå til Enheder, og vælg Ressourcer for at finde et link til Device Connector-værktøjet. Du kan læse mere om værktøjet under Cisco Webex Device Connector.

2

Når du har installeret Device Connector-værktøjet, skal du vælge Jeg vil registrere flere enheder til clouden og klikke på Registrer enheder ved hjælp af CSV- eller Cisco TMS Overview Export-filer.

3

Gå til filen på din computer, og åbn den.

Hvis du vil oprette filen fra TMS, skal du eksportere en systemoversigtsrapport og kun vælge parameteren Netværksindstillinger > Værtsnavnsystem. Tilføj manuelt kolonner for brugernavn og adgangskode.

For CSV-filen skal du oprette kolonner for Adresse, Brugernavn og Adgangskode.


 

Værktøjet bruger systemenhedsnavnet fra det aktuelle klargøringssystem til navnet på arbejdsområdet. Hvis der ikke er en tilgængelig, bruges den MAC adresse. Du kan ændre navnet ved at klikke i feltet Navn.

4

Klik på Registrer alle for at oprette tilknytning for alle de angivne enheder. Hvis du vil registrere en individuel enhed, skal du klikke på knappen Registrer ud for den.

Device Connector sender enhedsoplysninger til din Webex-organisation, og Webex-identitetstjenesten opretter aktiveringskoder for alle enheder. Aktiveringskoderne sendes til enhederne via API'et. HTTPS skal være aktiveret, for at dette fungerer.

Når enheden er registreret i Cisco Webex-cloudtjenester, kan du klikke på enhedens navn for at åbne enhedssiden direkte i Control Hub.

Hvis enheden siger Afventer registrering, er den endnu ikke registreret. Konfigurationen anvendes, når klargøringssystemet sender opdaterede konfigurationer til enheden. Systemet forsøger at registrere enheden i 7 dage, indtil aktiveringskoden udløber. Hvis enheden er tilgængelig i den tid, den bliver registreret.