Denne artikel gælder for opkald og møder i et rum. For at fjerne baggrundsstøj i et Webex-planlagt møde eller et Møde i et personligt Webex-lokale, se Fjern baggrundsstøj under Webex Meeting eller begivenhed.

Denne funktion fjerner baggrundsstøj, når du kun bruger computerlyd.

Fjern baggrundsstøj på en af følgende måder:

  • Under et opkald eller møde skal du vælge rullemenuen på knappen Slå lyd fra , vælge Indstillinger og derefter aktivere Fjernbaggrundsstøj.

  • Når du ikke er i et opkald eller møde, skal du gå til dine lydindstillinger og aktivere Fjern baggrundsstøj.

 

Valgmuligheden Fjern baggrundsstøj er tilgængelig, når tilstanden Musik er slået fra. Hvis du vil fjerne baggrundsstøj, skal du fjerne markering af Musiktilstand.