לקבלת מידע נוסף אודות שילוב והPlantronics של Cisco וסקירת מוצר, גש לhttp://www.plantronics.com/us/solutions/cisco.

לקבלת מידע נוסף על השילוב של Logitech ושל Cisco וסקירת מוצר ראה אתר האינטרנט של logitech.

לקבלת מידע נוסף אודות אינטגרציה Jabra ומבט כולל על המוצר, יש להיכנס לתאורה עמוסה של Lync-Embrava.

אוזניות Embrava Lumena מאפשרות גם בקרת שיחה מוטבעת ונוכחות.

למידע נוסף, ראו Lumena-Embrava.

אינטגרציה Busylight

ניתן למצוא פרטים נוספים על המוצר Blynclight: BusyLight - Kuando