Logitech ve Cisco entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi almak ve ürüne genel bir bakış için bkz. Logitech web sitesi.