1

לחץ על הצטרף לפגישה במסך הכניסה.

2

הזן את מספר הפגישה, הקישור או כתובת הווידאו. לאחר מכן, מזינים את השם ואת כתובת האימייל ולוחצים על הבא.

3

אם יש סיסמה לפגישה, תתבקש להזין את הסיסמה לפני שתוכל להצטרף לפגישה.


 

כאורחים, אי אפשר לשנות את ההגדרות, להציג את לוח השנה או לגשת לתכונות אחרות.