1

Klikk på Bli med i et møte på påloggingsskjermen.

2

Angi møtenummeret, koblingen eller videoadressen. Skriv deretter inn navnet og e-postadressen din, og klikk på Neste.

3

Hvis det finnes et møtepassord, blir du bedt om å skrive inn passordet før du kan bli med i møtet.


 

Som gjest kan du ikke endre innstillingene, vise kalenderen eller få tilgang til andre funksjoner.