בצ ניתן:

  • שלח לכידת מסך.

  • שלוח קובץ.

  • ציין משתמש אחר.

  • הוספת סמל הבעה.

  • ערוך את גודל וצבע הגופן.

  • הוסף משתתפים ליצירת צ'אט קבוצתי.

  • הצגת הצ בחלון חדש.