W oknie czatu można wykonywać następujące operacje:

  • wysłać zrzutu ekranu,

  • wysłać plik,

  • dodać wzmiankę o innym użytkowniku,

  • wstawić emotikonę,

  • edytować rozmiar i kolor czcionki,

  • dodać uczestników w celu utworzenia czatów grupowych,

  • wyświetlić czat w nowym oknie.