מנהל האתר הוא האדם שמגדיר ומנהל את אתר Webex שלך. הוא גם מגדיר את החשבון ומנהל את הגדרות החשבון שלך.

אם אתה נמצא בתוכנית Webex Free, אין לך מנהל מערכת של אתר Webex. פתח מקרה לקבלת עזרה בחשבון שלך.

אם פרטי הקשר של מנהל האתר שלך אינם זמינים באתר Webex שלך, באפשרותך להשתמש במרכז התמיכה של החברה כדי להגיע אליו.

1

בתצוגה מודרנית, בתפריט הניווט הימני, בחר תמיכה .אם אינך רואה את האפשרות הקודמת באתר Webex Events או Webex Training, עבור אל תמיכה > עזרה > פנה לתמיכה .

2

לקבלת תמיכה ב-Webex, עבור אל תמיכה > צור קשר , ולאחר מכן גלול למקטע פנה לתמיכה בתחתית הדף.