עם שיתוף אלחוטי מאפליקציית Webex שלך, אינך צריך לחבר כבלים או לחבר את האפליקציה למכשיר שלך. השיתוף למצב האישי שלך במכשיר לוח, שולחן או חדר מסדרת פועל מ-Windows או Mac.


לחצן שיתוף זה מופיע רק אם התחלת את השיחה מהמכשיר במצב האישי שלך. כאשר אתה מתחיל את השיחה מאפליקציית Webex מחוברת, אתה יכול לשתף מהאפליקציה בדרך הרגילה.

1

כאשר התחלת שיחה ממכשיר שרשום אליך, השיחה מופיעה בראש רשימת המקומות שלך באפליקציית Webex. לחץ על הלחצן שתף ובחר אם ברצונך לשתף אפליקציה מסוימת או את המסך כולו.

2

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על עצור בחלק העליון של מסך המחשב הנייד.