Vďaka bezdrôtovému zdieľaniu z vašej aplikácie Webex nemusíte pripájať káble ani pripájať aplikáciu k zariadeniu. Zdieľanie do vášho osobného režimu Board, Stôl alebo Room Series funguje zo systému Windows alebo Mac.


Toto tlačidlo zdieľania sa zobrazí iba vtedy, ak ste začali hovor zo zariadenia v osobnom režime. Keď začnete hovor z pripojenej aplikácie Webex, môžete zdieľať z aplikácie obvyklým spôsobom.

1

Keď začnete hovor zo zariadenia, ktoré je na vás zaregistrované, hovor sa zobrazí v hornej časti zoznamu priestorov v aplikácii Webex. Kliknite na zdieľam a vyberte, či chcete zdieľať konkrétnu aplikáciu alebo celú obrazovku.

2

Ak chcete zastaviť zdieľanie, kliknite Stop v hornej časti obrazovky prenosného počítača.